home

Sociale Psychiatrie / nummer 41

Artikelen SP jaargang 14 / juni 1995 / nummer 41

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Omgaan met familie in de sociaal psychiatrische hulpverlening

inhoudsopgave (8Kb), redactioneel (10Kb)


Zorgvuldige omgang met familie (32Kb)
Hulpverleners en een zorgvuldige omgang met familie
Kees Onderwater, Sonja Foekema en Frieda Verduijnn
Bij de voorbereiding van dit artikel werd duidelijk dat het waarschijnlijk een goed beeld geeft van de realiteit, zo lichtten de auteurs toe. Sommige van de kritische meelezers vonden het artikel nog niet ver genoeg gaan en een aantal anderen constateerden dat we ons eigenlijk rot moeten schamen als er zo met familie wordt omgegaan. U moet het zelf maar lezen en uw conclusies er uit trekken.

De kleintjes van de hulpverlener (26Kb)
De hulpverlener moet ook meer op de kleintjes letten.
Cor Vernaat en Ellen Geutjes
Auteurs schrijven over kinderen van ouders met psychiatrische problematiek (KOPP) in "De kleintjes van de hulpverlener". Een KOPP-project is meer dan een stapelfolders in de wachtkamer en een videofilm draaien voor de doelgroep. Er is een scala aan activiteiten mogelijk, maar het belangrijkste wat moet komen en blijven is een permanente aandacht van de hulpverlener voor de kinderen van de ouders die bij hen in behandeling zijn.

De familie in zicht (18Kb)
Een psycho-educatiegroep en een familiegroep, overeenkomst en verschil.
Gerard Lohuis
Auteur schrijft over de Psycho-Educatiegroep en de familiegroep. Interessant is de vergelijking die gemaakt wordt tussen twee vormen van werken met familiegroepen. In de familiegroep hebben de deelnemers meer invloed op het bepalen van de inhoud van de bijeenkomsten. Bij de cursorische opzet van de psycho-educatiegroep ligt de inhoud meer vast.

Ouderschap en pathologie (37Kb)
De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en analyse van ouderschap.
Geertje Jonkers
Het artikel van Geertje Jonkers gaat over ouderschap. Aan de hand van de ideeën van Alice van der Pas vraagt zij zich af of er binnen de Riagg Jeugdhulpverlening voldoende aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de ouders van het aangemelde kind.

Mediaan (22Kb)
Twee artikelen:

Reïntegratie
Kees Zwarthoed
Auteur is lid van de werkgroep Ypsilon Amsterdam en omstreken en zeer nauw betrokken bij activiteiten die de omgang van hulpverleners met familieleden van de cliënten moet verbeteren. Hij confronteert ons op een zeer creatieve wijze met de dagelijkse praktijk.

Familievereniging Ypsilon
Anna Zanstra
Auteur is eveens actief lid van de werkgroep Ypsilon. Zij schrijft over eigen ervaringen en de conclusies die zij daaruit heeft getrokken.

Literatuurbespreking (15Kb)
Twee boekbesprekingen:

Hulpverleners en familie, partners in de zorg, een handleiding voor hulpverleners in de GGZ
Godelieve van Zijl

Het spel van kwaliteit en zorg
Marjon Arends

Berichten (8Kb)
Aandacht voor:
• Het uitzicht van Sisyphus
• Vooronderzoek verpleegkundige referenties

Uit den lande (26Kb)
Twee artikelen:

"De Beweging in beweging"
Carla Raben
Een prachtige symboliek over de verpleegkundige in de sociale psychiatrie.

Psychiatrisch verpleegkundige georganiseerd!
Cecile aan de Stegge
Auteur hield tijdens de oprichtingsreceptie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrische Verpleegkundige, op 8 mei jl., een voordracht. Deze is integraal opgenomen in SP. Zij stelt een aantal belangrijke zaken aan de orde, die ook direct met het werkveld van de SPV te maken hebben.

Verenigingsnieuws (9Kb)
• Regionale deskundigheidsbevordering
• Commissie Wetenschap
• Commissie functieprofiel
• Verpleegkundige Modellen

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16