home

Sociale Psychiatrie / nummer 39

Artikelen SP jaargang 13 / december 1994 / nummer 39

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige buiten de RIAGG

inhoudsopgave (9Kb), redactioneel (9Kb)


De SPV in de verslavingszorg (22Kb)
Ada van der Wel
Auteur beschrijft haar werkzaamheden in de verslavingszorg. Voor haar is het duidelijk dat een SPV de aangewezen persoon is bij het begeleiden van mensen met een complexe verslavingsproblematiek. Zij baseert zich op de breed georiënteerde hulpverleningsattitude van de SPV.

De SPV in de polikliniek (15Kb)
Casemanagement: voor de polikliniek-spv is er niets nieuws onder de zon.
Hugo Sterkman
Auteur laat nog eens zien wat de sterke kanten zijn van een polikliniek van een psychiatrisch ziekenhuis ten opzichte van een RIAGG. Met name de snelle bereikbaarheid van de psychiatrische deskundigheid en de korte lijnen worden door verwijzers zeer gewaardeerd.

De SPV in de zwakzinnigenzorg (20Kb)
De psychiatrie en de zorg voor verstandelijk gehandicapten; middels de SPV op dezelfde golflengte
Ley Peeters
Auteur werkt als SPV in instelling voor verstandelijk gehandicapten. In het ambulante team is zijn belangrijkste taak de gegevens verzamelen die moeten leiden tot een diagnose. Interessant is de vanzelfsprekende integrale aanpak. Daarnaast ondersteunt hij groepsleiding en familie. Daarbij maakt hij gebruik van een 'soort prothese'; een zogenaamd Gedrags Regulatie Systeem.

De SPV in het algemeen ziekenhuis (16Kb)
Van consulten naar consultatie, het terrein van de ziekenhuis psychiatrie.
Gerrie Hendriks
Auteur brengt de onderlinge interacties van de daar werkende disciplines in kaart alvorens ze bepaalt welk advies ze gaat geven!
Systeemtherapie voor professionals?

Mediaan (55Kb)
Vier artikelen:

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige professioneel ?
Hans de Vos
Auteur opent de discussie over de voorbehouden handelingen op een manier die nog niet eerder heeft plaatsgevonden. Veel zaken die in de praktijk onder de eindverantwoordelijkheid van de psychiater vallen blijken in de Wet BIG tot de voorbehouden handelingen te behoren.

Methodische zorgcoördinatie in ambulante psychiatrie.
Leonoor Hermanides
Auteur schrijft over de toepassing van de Goal Attainment Scaling (GAS) in de praktijk van de zorgcoördinatie. Deze schaal werd reeds eind jaren zeventig geïntroduceerd op diverse SPV-opleidingen. De toepassing ervan is echter nooit goed van de grond gekomen. In het Amsterdamse project blijkt het nu wel goed te lukken dankzij een consequente methodische toepassing.

Ambulante psychiatrie in Sydney, Australië
Rik Koopman
Auteur werkt als SPV in Sidney, Australië. Veel voor ons herkenbare vernieuwingen in ons werk worden daar in de praktijk gebracht. Opmerkelijk vond ik de manier waarop de cliënten worden toegewezen aan de diverse medewerkers. Zware en minder zware cliënten worden middels een puntensysteem verdeeld. Dit leidt tot een eerlijke werkverdeling en voorkomt het burn-out syndroom.

SPV-opleiding tot verpleegkundig specialist
Ben Venneman
Auteur beschrijft de veranderingen die zullen plaatsvinden in de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige. In een overgangsperiode zullen alle huidige opleidingen blijven bestaan. Daarna zullen zowel de MGZ-GGZ en de VOSPV een andere rol krijgen.

Literatuurbespreking (12Kb)
Één boekbespreking:

Psychopathologische kaders, verschillende theoretische invalshoeken binnen de g.g.z.
Godelieve van Zijl

Berichten (11Kb)
Aandacht voor:
• Studiedag Sociaal Psychiatrisch Verpleegkunde
• Conferentie "Tussen zorg en zorg(e)loos"
• Agressiehantering; specifieke scholing
• Aanvullende scholing supervisoren

Uit den lande (6Kb)
Één artikel:

Bericht over de aanstaande oprichting van de Nederlandse Vereniging voor sychiatrische Verpleegkunde
Jan Klungers
Enkele leden van de vereniging STIP hebben het initiatief genomen om een beroepsvereniging voor psychiatrisch verpleegkundigen op te richten. Zij hebben samenwerking gezocht met enkele mensen van buiten de vereniging STIP en een initiatiefgroep gevormd.

Verenigingsnieuws (9Kb)
• SPV als verpleegkundig specialist

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16