home

Sociale Psychiatrie / nummer 38

Artikelen SP jaargang 13 / september 1994 / nummer 38

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en Casuïstiek

inhoudsopgave (6Kb), redactioneel (6Kb)


Praktijkbeschrijving netwerkstrategie (18Kb)
Sociaal netwerkstrategie bij chronisch psychiatrische cliënten voorkomt achteruitgang.
Anneke Calus
Auteur laat zien hoe een gedegen uitgevoerde sociale netwerk strategie kan leiden tot grote veranderingen. Het delen van de verantwoordelijkheid en de zorg levert voor alle betrokken minder belasting op. Niet in de laatste plaats voor de SPV.

Samenwerking thuislozenzorg en GGZ (40Kb)
Samenwerking tussen Thuislozenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg, broodnodig?
Jos van Zaanen
Thuislozenzorg en GGZ werken nauw samen. Auteur beschrijft uitvoerig hoe dit in z'n werk gaat. Z'n uitgebreide casuïstiek bespreking leest als een roman. Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Op Stapel, een regionaal GGZ-blad in Dordrecht. Het werd bekroont met de Op Stapel trofee 1993-1994. Het beste artikel van de jaargang.

Het spel van aansluiten (26Kb)
Een casuistiek beschrijving van chronisch psychiatrische problematiek.
Theo Huvenaars
Auteur laat in dit artikel zien hoe hij met gebruikmaking van methodieken uit de directieve therapie in de begin fase van de begeleiding van een echtpaar kleine vorderingen maakt. Stap voor stap zien we z'n aanpak groeien. Posities verschuiven en je ziet de levensruimte toenemen en de druk verkleinen.

Mediaan (24Kb)
Drie artikelen:

Ervaringen met zorgvernieuwing, impressie van een besloten werkconferentie op 19 mei 1994
Ina Boerema, Femia Clijnk, Ina de Jong en Jet van der Velden
Een impressie van een zeer interessante bijeenkomst van vier zorgvernieuwingsprojecten, die met elkaar in discussie gaan over de ervaringen in de praktijk en de lessen die je daaruit van elkaar kunt leren.

Wettelijke bescherming van specialistentitels: wie regelt dit en wanneer gaat het in?
Voorbehouden handelingen praktisch bezien.
Publicaties ministeruie WVC
De Wet BIG, met toelichting van de redactie

Literatuurbespreking (15Kb)
Twee boekbesprekingen:

Omgaan met mensen, Sociale Psychiatrie
Godelieve van Zijl

Bemoeizorg: ongevraagde hulp voor psychotische patiënten
Hans Ploos van Amstel

Berichten (9Kb)
Aandacht voor:
• Symposium "Tussen zorg en zorg(e)loos"
• Studiedag "Gestoorde oude dag"
• Videoprogramma "Verlies... en dan verder"

Uit den lande (9Kb)
Één artikel:

Het Neuman Systems Model in de psychiatrische verpleegkunde: het vervolg op een eerste aanzet....
Frans Verberk
Auteur schetst de voortgang rondom het NeumanSystems Model zoals gepresenteerd op de studiemiddag van de NVSPV (1993).

Verenigingsnieuws (6Kb)
• Ontwikkelingen in beeld

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16