home

Sociale Psychiatrie / nummer 37

Artikelen SP jaargang 13 / juni 1994 / nummer 37

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en Zorgvernieuwing

inhoudsopgave (6Kb), redactioneel (7Kb)


Samenwerking bij zorgvernieuwing (17Kb)
Organisatieontwikkelingen in GGZ-netwerken en de positie van de SPV daarin.
Geert Willem de Booij
Auteur houdt in z'n bijdrage een krachtig pleidooi tegen het "instellingen denken". Een praktijk, waarbij de ene vorm van zorg zich in hiërarchie boven de andere vorm van zorg wil plaatsen kan nimmer leiden tot een goed aanbod. Hij pleit voor een netwerkmodel in plaats van een substitutiemodel.

Zorgvernieuwing ggz-afhankelijken (19Kb)
Zorgvernieuwing voor langdurig van ggz-hulp afhankelijk en, is een project voor "sociaal psychiatrische hulpverlening, wonen en dagactiviteiten in samenhang".
Hans van Dooren
Auteur ondersteunt de visie van G. de Booij en bouwt aan een theoretische basis voor een dergelijke manier van werken. Belangrijk daarbij is z'n opmerking over de gezamenlijke missie, die noodzakelijk is om een dergelijke opdracht gezamenlijke goed te kunnen volbrengen.

Zorgvernieuwing in de praktijk (15Kb)
De veranderende sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de praktijk
Peter van Loon
Auteur schrijft over de praktijk van zorgvernieuwing "zonder toeters en bellen". Hij
toont met een voorbeeld aan dat je als sociaal psychiatrisch verpleegkundige de relatie tussen ambulant en klinisch kan beïnvloeden door te investeren in de wederzijdse contacten en respect te tonen voor elkaars werk.

Mediaan (37Kb)
Drie artikelen:

Over Cultuurshock en Elektroshock
Geert Jan Wiersma
Auteur schrijft over z'n ervaringen tijdens z'n bezoeken aan een aantal psychiatrische voorzieningen in Ethiopië. Hij herkende de psychiatrie van de late jaren zestig in Nederland!

Gewoon als het gewoon kan
Doortje Kal
Auteur beschrijft een arbeidsrehabilitatieproject in Den Haag, waarin de sociaal psychiatrisch verpleegkundige een belangrijke ondersteunende rol in vervult.

De familie van de patiënt
Kees Onderwater
Auteur geeft een beschrijving van de vele ontwikkelingen die mede tot stand zijn gekomen door de inspanningen van de vereniging Ypsilon.


Intercollegiale Toetsing, een studiedag (6Kb)
Marjon Arends
Op 24 mei 1994 organiseerde het Centraal Begeleidingsorgaan (CBO) voor de Intercollegiale Toetsing een studiedag. Een verslag.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16