home

Sociale Psychiatrie / nummer 36

Artikelen SP jaargang 13 / januari 1994 / nummer 36

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige in opmars

inhoudsopgave (6Kb), redactioneel (9Kb)


Sociaal psychiatrische verpleegkunde (26Kb)
Praktijk en wetenschap van de verpleegkunde binnen de sociale psychiatrie
Frans Verberk mn
Als we de verpleegkunde vanuit z'n eigen theoretisch kader bekijken blijken er veel mogelijkheden om de sociale psychiatrie vanuit de verpleegkunde een nieuw elan te geven. Auteur gaat er in het openingsartikel dieper op in.

Verpleegkundige wordt casemanager (26Kb)
Transformatie en opkomst van een "zwijgende meerderheid"
Prof. Dr. B. Gersons
Auteur beschrijft de transformatie en opkomst van een "zwijgende meerderheid" binnen de geestelijke gezondheidszorg. Belangrijkste reden voor de transformatie noemt hij de verandering van een ziekenhuis georienteerde psychiatrie naar een meer gemeenschap georiënteerde psychiatrie. De sociaal psychiatrisch verpleegkundige komt daardoor meer in zicht.

Geïntegreerd zorgsysteem "Het Kasperspad" (15Kb)
De dilemma's van de praktijk
H. Pruijssers en H. Hiemstra
Auteurs beschrijven een geintegreerd zorgsysteem voor chronisch psychiatrische patiënten. In dit verslag komen de geintegreerde zorg en de rol die de (sociaal) psychiatrische verpleegkundigen daarbij spelen uitvoerig aan de orde.

Poli - spv.... intermediair? (19Kb)
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige op de polikliniek
M. Brands
Auteur besachrijft in deze bijdrage over de praktijk in Amsterdam Centrum/Oud West, hoe sociaal psychiatrisch verpleegkundigen van de polikliniek, soms al uitstekend samenwerken met psychiatrisch verpleegkundigen uit "de kliniek". Het "model" van samenwerking ontstaat hier in de praktijk.

Opleiding sociaal psychiatrisch verpleegkundige in een nieuw jasje (10Kb)
Frans Verberk
Op grond van een analyse van de bestaande situatie en een oriëntatie op de te stellen kwaliteitseisen voor een opleiding tot SPV heeft het COOSPV het initiatief genomen voor een herstructurering van de opleiding.

Intercollegiale toetsing in de geestelijke gezondheidszorg (9Kb)
H. Giebing
Aankondiging van een minisymposium, georganiseert door het CBO op 24 maart 1994, waarin kwaliteitszorg en intercollegiale toetsing in de GGZ centraal staat.

Dubbel Perspectief (9Kb)
vrouwenhulpverleningsactiviteiten
Marjon Arends
Marga Lambeck, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, nam in 1986 het initiatieff een vrouwengroep voor oudere vrouwen te starten (Problemen zijn niet van vandaag of gisteren G.Koenen). Dit iniatief ontwikkelde zich tot een project en uiteindelijk tot het uitgeven van het boek "Dubbel perspektief".

Bla, bla, bla (7Kb)
G. Braaf
Column

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16