home

Sociale Psychiatrie / nummer 135

Artikelen SP jaargang 40 / maart 2021 / nummer 135

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

inhoudsopgave, redactioneel


Onder invloed van Corona
Jaap van de Hoef en Ytsje Ploeg
Auteurs verbinden ervaringen uit het verleden, De Spaanse Epidemie, met het huidige corona tijdperk en laten zien dat de leuze die destijds opging, nog steeds geldt: 'mensen moet voor hun welzijn iets te doen te hebben, iets om van te houden en iets om voor te hopen'. Een hoopvol betoog waarin er zelfs sprake blijkt te zijn van Posttraumatische Groei.

Een huis met twee gezichten
Ytsje Ploeg en Andre Zuiderveld
Auteurs beschrijven zij dat ondanks de verwachte toename van huiselijke problematiek ten gevolge van het verplicht thuis studeren en werken, nog redelijk meevalt. Hun conclusie voor de derde golf voor de hulpverlening is het belang van outreachend- en systemisch werken, kennisverbreding en het onderhouden van de ketenzorg.

Een GGZ-professional op de 112-meldkamer:
niet eenvoudig, wel de-escalatie van meldingen‘verward gedrag'

Bauke Koekkoek, Alain Kool, Femke Pijnenburg, Jan Krol en Peter van den Berg
Auteurs hebben onderzoek gedaan hoe er beter omgegaan kan worden met de meldingen over verward gedrag. Nu lijken alarmnummer 112 en de politie zwaar belast te worden en dat zou volgens de auteurs door een ketenbreed meld- en adviespunt beter kunnen.

Nazorg en empowerment
Rianne Heidstra en Cindy Ziegerink
Auteurs vragen zich af hoe een nazorgtraject voor EPA-cliënten eruit zou moeten zien wanneer empowerment daarin centraal zou staan. zij zien daarin ook een rol voor de zorgverzekeraar weggelegd.

Meditatiehypnose: Een waardevolle toevalstreffer?
Frans van der Lem
Auteur brengt met zijn bijdrage Meditatiehypnose- Een waardevolle toevalstreffer? duidelijkheid in de zoektocht naar onderscheid en samenhang tussen Mindfulness & Hypnose.

Voeding in relatie tot een depressie als ondersteuning
in het proces van empowerment

Linda Veenstra en Sanne Edema
Auteurs houden een gloedvol betoog voor een groter belang voor voeding- en leefstijladviezen bij de behandeling bij depressie.

Literatuur besprekingen
- Het tekort van het teveel-De paradox van de mentale zorg
Frans van der Lem
- "(H)echt Niet- Verbeter je relaties als hechten echt niet lukt"
- Interventies in de psychiatrische praktijkintegratief werken vanuit directieve therapie"
Gerard Lohuis
- Ik ben er niet ..en.. Mijn lieve gunsteling
Godelieve van Zijl

- De kracht van psychologische flexibiliteit - Richt je meer op de dingen die er
  voor jou toe doen
Onno Kastelein
- Onzichtbaar Onvermogen. Een kijkje in het leven van een autistische vrouw
Ron Naaijer

Uit den Lande
- Uit het lood in lockdown
Inki de Jonge
Auteur publiceerde eerder deze bijdrage in het dagblad van het Noorden en laat zien hoe verschillende cliënten deze tijd ervaren.

Dichterbij

- De "Zieners" van Bellevue. Een portret
Frans van der Lem
- Het is voorbij
- Ongewenste gedachten
- Wanneer het nooit meer Kerst zal zijn
Gerard Lohuis
- ZZP in de zorg
Ron Naaijer
- De leerlingen van juffr. Godelieve en anderen
Godelieve van Zijl
- Woorden?
- Stilte
- Achter de façade
Frans van der Lem
- Henk
Ron Naaijer

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16