home

Sociale Psychiatrie / nummer 133

Artikelen SP jaargang 39 / september 2020 / nummer 133

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

inhoudsopgave, redactioneel


#sociale media #jongvolwassenen #psychiatrie
Coby Jansen
Dat de SPV midden in de samenleving staat, wil nog niet zeggen dat ze altijd goed
bewust is van wat er zich afspeelt en moet er soms iets gebeuren om onszelf bij de les
te houden. De auteur legt uit hoe belangrijk de sociale media voor jongeren zijn en dat de SPV niet altijd goed doordrongen is van de werkzame bestanddelen, en gevaren, er van.

Contextueel werken binnen een Factteam
Het verhaal achter de mens

Bert Schollema
Auteur laat zien hoe belangrijk systeemgericht denken is en hoe Nagy ons nog steeds inspireert om mensen goed te kunnen bijstaan. Of zoals Flipjan van Oenen het zegt "Als de professional gelooft in wat hij doet, werkt dat het beste bij de betrokkene". Schollema neemt ons mee aan de hand van een casus en laat ons zien hoe hij systemisch werken binnen het FACT vorm geeft.

Jongeren & Euthanasie: 'Om de dooie dood niet?'
Nynke Kooistra en Kristel Wiefferink
Auteurs bespreken de dilemma's die we tegenkomen wanneer jongeren om levensbeëindiging vragen. Voor vele professionals is het bij volwassen al niet in overeenstemming te brengen met de eigen levensovertuiging, laat staan wat dat bij werken met jongeren betekent. We kunnen er niet om heen dat sommige jongeren ook de wens hebben om hun leven te beëindigen, maar hoe ga ja daar dan mee om?

Voor meer dan frituur
Jornt de Vries en Marieke de Groot
Auteurs laten een andere kant van de SPV zien, namelijk die van de creatieve denker die ook buiten de lijntjes kleurt wanneer dat nodig is."Voor meer dan frituur" mag dan deels over het nut van patat bakken in de vrije tijd gaan, daar achter zit een betekenis verscholen die niet onderschat mag worden. Een creatieve ondernemer die in het artikel aan het woord komt, laat zien hoe burgerlijke ongehoorzaamheid soms nodig is om 'het goede te doen' en hoe de samenleving onbedoeld door regelgeving meer problemen veroorzaakt dan dat de regels kunnen oplossen.

Mediaan
- EGO SUM in coronatijd
Frans van der Lem
Als oude rot met sociaal psychiatrisch hart en een vatenstelsel dat tot diep in de poriën van de samenleving is doorgedrongen, deelt met ons in zijn ervaringen.

- De macht van de 'patiënt' deel 2
Marlieke de Jonge
Deel 2 van het verhaal van deze auteur, waarvan u in het vorige nummer de eerste narratieve aanzet hebt kunnen lezen. Als geen ander kent Marlieke de GGZ waarin zij gedurende de langste tijd van haar leven, haar weg heeft gezocht. Vanuit haar ervaring is het goed om te kijken door het perspectief van iemand die de psychiatrie van binnenuit heeft ervaren en haar weg erin heeft moeten zoeken.
Marlieke kan niet zonder de GGZ en omgekeerd!

Literatuur besprekingen
- Beelden bij behandeling- Metaforen in de GGZ
Godelieve van Zijl
- "Dwerg nul eeuwt het uit!"
Gerard Lohuis
- "Heiligen en hooligans"
Frans van der Lem

Uit den Lande
- Werken onder corona-maatregelen. Hoe oefen je dan je vak uit?
- Hoe oefen je dan je vak uit?
Frans van der Lem
Auteur, op de drempel staande om met pensioen te gaan, neemt ons mee hoe het is om in coronatijd te werken.

- Kom binnen!
Sjaak Boon en Ben Venneman
Auteurs, SPV-en van het eerste uur, beschrijven hoe binnen het project "Kom Binnen…!" de ervaringsdeskundige van de GGZ en het welzijnswerk samen optrekken in een vorm van (bemoei)zorg om de verwarde mens met psychische problemen op tijd te ondersteunen. Een vorm van zorgcoördinatie 2.0 in de wijk en nu vanuit ervaringsdeskundigheid. U leest een samenvatting van het project en geïnteresseerden kunnen via het in het artikel genoemde linkje, het gehele rapport opvragen.

Dichterbij

- Er (niet) mee bezig zijn
- Ouder worden
Gerard Lohuis
- Ego en orakel
Frans van der Lem

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16