home

Sociale Psychiatrie / nummer 132

Artikelen SP jaargang 39 / juni 2020 / nummer 132

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

inhoudsopgave, redactioneel


Leven en laten leven in de Nederlandse maatschappij. Heeft iedere burger het recht op zelfverwaarlozing?
Annet Jansen en Foke Tangemann
Auteurs zoeken in hun bijdrage de grenzen op tussen het recht op verwaarlozing en de plicht om je met iemand te bemoeien vanuit de OGGZ. Wanneer gaat bemoeien over in een onnodige aanslag op het grondrecht vrijheid en wanneer laten we iemand in de steek wanneer we niets doen. Hun artikel laat zich lezen als een morele verkenning naar maatschappelijke waarden en zegt iets over de zorgzaamheid van onze samenleving.

Behandelen of opsluiten?
Elsa van Akker, Mieke Grootoonk, Mariëlle van de Ven
Auteurs onderzoeken hoe we omgaan met mensen die een TBS-maatregel opgelegd krijgen. Nadat ze het systeem rondom TBS besproken hebben, trekken ze conclusies omtrent opsluiten of behandelen en wat hierbij de rol van de SPV moet zijn.

Meldcode- Dilemma's op de werkvloer
Fleur Joosten, Karin Nijhof, Marjan Huisman
Auteurs bespreken de dilemma's die hulpverleners tegenkomen die betrokken raken bij (een vermoeden) van kindermishandeling. Hoe moeten hulpverleners omgaan met de meldcode. Maak je het erger door te melden of is dat een taboe? Laat u meenemen in hun artikel en zie wat een verwijsindex en signalenkaart hiermee van doen hebben.

LVB benadering tenzij? ....
Anneke Osinga en Maike Hoekstra
Auteurs laten in hun bijdrage het belang van een"LVB-benadering" in de GGZ zien, zeker nu blijkt dat LVB meer voorkomt dan we in de gaten hebben. Hoe krijgen we door dat er LVB speelt, wat moeten we ermee doen en wat kan het ons opleveren? Het komt in hun bijdrage allemaal aan bod. Inclusief een behulpzame toolkit.

Hulpvraag: Ik wil euthanasie
Roberto Murillo Cépeda, Casandra Koelewijn, Yvonne Scheltes
Auteurs beschrijven in hun bijdrage waar de SPV in de praktijk mee van doen kan krijgen wanneer iemand om hulp bij euthanasie vraagt. Het gaat hierbij om de wettelijke eisen die hier aan worden gesteld en daarbij wordt er stil gestaan wat het voor de SPV betekent.

GHB Verslaafden in de maatschappelijke opvang
Selina Stoelwinder en Hilde Zoer
Het gebruik van GHB kan leiden tot onnavolgbaar gedrag en binnen de maatschapplijke opvang kan het consequenties hebben om een plek te vinden wanneer men met GHB-gebruik bekend is. Angst voor het onbekende lijkt hierbij een rol te spelen en het zal niet de eerste keer zijn dat de SPV als bruggenbouwer tevoorschijn komt om hierbij een helpende hand te bieden.

Verhullen of onthullen
Joan Ennes-van Ooijen en Mirjam van der Wal
Auteurs vinden dat zelfonthulling door de SPV in het contact met de betrokkene de gewoonste zaak van de wereld is. Ze geven daarbij aan dat het wel aan specifieke voorwaarden moet voldoen en dat zelfonthulling een bijdrgae kan leveren aan het opheffen van het "wij-zij-denken" tussen de betrokkene en de SPV. De SPV als bruggenbouwer.

Uit de praktijk; hoe is het om verward te zijn?
Dieuwke de Hoog-Brinksma en Yvonne Buurman-Bouwmeester
Organisaties, labeling en vooroordelen dragen bij aan de manier waarop we in Nederland tegen verward gedrag aan kijken. Het leidt gemakkelijk tot stigmatisering. Maar hoe is het voor iemand om verward te zijn en dan in contact te komen met een samenleving die nog niet goed in staat is om genuanceerd hier naar te kijken en er een gedifferntieerde aanpak op los te laten.

Mediaan
- Lijden, leven of de dood..
Johnny Douma en Melissa Woudstra
Deze keer een verslag van het congres dat op 21 november 2019 plaatsvond in Zwolle onder de titel "Dokter en de Dood", waar men nadacht over het levenseinde. Johnny Douma en Melissa Woudstra keken mee, haalden de theorie erbij om ons mee te nemen in de actualteit rond dit thema. Via wilsbekwaamheid, voltooid leven, ethische dilemma's komen de auteurs tot handvatten die leidend zouden moeten zijn voor de SPV.

- De macht van de 'patiënt'
Marlieke de Jonge
Auteur laat zien hoe macht en onmacht dichtbij elkaar liggen. In een persoonlijk verhaal, zoals we dat van haar gewend zijn, neemt ze ons mee vanuit haar jeugd naar het heden en hoe ze zichzelf als overlevingskunstenaar een weg heeft gebaand in de wereld van de psychiatrie.
In verband met de lengte van haar bijdrage publiceren we dat in twee delen. Nu deel 1.

Literatuur besprekingen
- Cliënt E.Busken
- De verloren strijd
Godelieve van Zijl
- "De Wonderdokter"
Frans van der Lem

Uit den Lande
- Macht in de psychiatrie: machtsbalans en verbindende taal
Marleen de Roo
Auteur beschrijft wat zij meemaakt tijdens de studiemiddag Macht in de psychische hulpverlening. Over hoe we oordelen en macht (on)bewust in het contact met betrokkenen zijn werk laat doen.
- Jezus/Allah in de behandelkamer?!
Mariska Vos en Corien de Jong
Collega's bezochten het congres God, Geluk en de GGZ" op 22 november 2019 en kwamen er met de kreet Jezus/Allah in de behandelkamer?! uit tevoorschijn. In hun bijdrage over het congres kunt u lezen wat bezieling bij mensen teweeg kan brengen. Al spreken de auteurs liever over zingeving.

Dichterbij

- Ont-moeten
- Frans de Koning
Gerard Lohuis

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16