home

Sociale Psychiatrie / nummer 131

Artikelen SP jaargang 39 / januari 2020 / nummer 131

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

inhoudsopgave, redactioneel


Verliesverwerking na het krijgen van een psychiatrische diagnose
Inge Godlieb
Auteur laat zien wat de gevolgen kunnen zijn wanneer iemand blijvend psychische problemen blijft houden en wat daarvan de invloed op iemands leven is. Hoe zorg je er voor dat het verlies van mogelijkheden en de kwetsbaarheid een reële plek in iemands leven krijgen en dat de contacten met belangrijke anderen behouden blijven? Ze doet hiertoe de nodige aanzetten.

"Ik wil hier absoluut niet weer terug komen!"
Benjamin van Aurich en Monique Deenen
Auteurs nemen ons mee in de wereld van de gedetineerden. Wat hebben zij nodig om na hun straf terug te kunnen keren en in hoeverre kan de zorg hierbij een rol spelen. Aurich laat zien dat in de Nederlandse penitentiaire inrichtingen zich veel psychiatrische patiënten bevinden.

Omgaan met de perimenopauze
Tineke de Gans
Auteur toont in haar bijdrage de gevolgen van de overgang van de vrouwen naar de menopauze. Op de redactie waren we allereerst verbaasd over dit verschijnsel vanuit een zekere mate van onwetendheid hierover. De Gans laat zien waar de gevolgen en met name de verlieservaringen die met de perimenopauze gepaard gaan, uit bestaan. Al blijft hier het gevaar om de hoek kijken dat er iets geproblematiseerd wordt, wat bij het gewone leven hoort.

Eenzaamheid overkomt je!
Sandra Boerman en Hedwig Ludema
Auteurs gaan in op de gevolgen ervan voor mensen met psychiatrische problemen en wat eenzaamheid teweeg kan brengen.

Hulpverlening en seksualiteit bij oudere patiënten die voldoen aan de kenmerken van het concept "Frailty"
Rozemarijn Lont
Prachtige en uitdagende titel van een artikel van Rozemarijn Lont. Ze onderzoekt welke factoren hulpverleners verhinderen om het thema seksualiteit binnen de hulpverleningsrelatie aan de orde te stellen. Ze zet de knelpunten op de rij maar komt tevens met een handreiking hoe het anders kan.

Als SPV de veerkracht van KOPP kinderen vergroten
Greet Spoelman en Linda Schilt
Auteurs behandelen hoe we de veerkracht van kinderen van ouders met psychiatrische problemen kunnen inzetten om zo goed mogelijk met zichzelf en de problemen van hun
ouders om te gaan. In hun bijdrage Als SPV de veerkracht van KOPP kinderen vergroten laten ze zien hoe de visie van positieve gezondheid, het vat van zelfwaardering en sociale steun uit het netwerk, hier een goede bijdrage aan kunnen leveren.

Mediaan
- Loslaten door anders vast te houden"
Alice Corten-Adams
Auteur heeft onderzoek gedaan naar de belemmerende en bevorderende factoren waar de de SPV rekening mee moet houden bij het inzetten van signaleringsplannen als zelfregiemiddel, om adequate hulp te bieden en een psychotische terugval of opname te voorkomen bij de crisisgevoelige EPA-cliënt. In haar artikel legt ze uit wat er moet gebeuren om zo effectief mogelijk met een signaleringsplan te werken, om iemand zo optimaal mogelijk te kunnen laten functioneren binnen het eigen netwerk!

Literatuur besprekingen
- De kunst van het ongelukkig zijn
Ron Naaijer
- "Het misverstand psychotherapie"
Gerard Lohuis

Uit den Lande
- Op de motor, over de dijk naar Flevoland
Peter Oud
In deze bijdrage leest u een pakkend verhaal van Peter Oud. Een mooi lesje over het horen van stemmen en de hulpverlener.
- Dag van de imperfectie
Frans van der Lem
Collega trok er op uit en bezocht een avond waarin Dirk de Wachter zijn boek De kunst van het ongelukkig zijn toelichtte. In deze rubriek leest u over zijn avondje uit bij Dirk de Wachter.

Dichterbij

- Onveilige wereld
- Joleen en haar vader
Gerard Lohuis

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16