home

Sociale Psychiatrie / nummer 130

Artikelen SP jaargang 38 / november 2019 / nummer 130

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

inhoudsopgave, redactioneel


De rol van de SPV in de vroegtijdige herkenning van LVB binnen de GGZ
Trees Eliëns en Femke Spoelman
Auteurs laten zien hoe in de praktijk de LVB-problematiek onvoldoende herkend wordt en wat er moet gebeuren om dat te verbeteren.

Kindcheck & KOPP/KVO
Maaike Russer
Auteur laat zien op welke niveaus de kindcheck binnen de meldcode binnen goed uitgevoerd kan worden om ook preventief ingrijpen bij vermoeden van kindermishandeling mogelijk te maken.

De nieuwe Wet Verplichte GGZ
Mirjam Braaksma en Ingrid Ittersum
Auteurs nemen ons mee in de nieuwe WvGGZ waarin binnenkort de IBS en RM als dwangmaatregel in een geheel ander jasje worden gestoken. De veranderingen zijn spectaculair, als is de vraag hoe het in de praktijk gaat werken omdat er meer stappen (en dus meer mensen) ingeschakeld worden voordat de dwang een feit is

Politie en GGZ: Gegevens uitwisselen in een grijs gebied, wel of niet?
Frank van Hal en Femke van den Berg
Auteurs laten zien hoe politie en professionals in de GGZ op een goede manier kunnen samenwerken waarbij de wetgeving voldoende mogelijkheden biedt om op verantwoorde wijze met de privacy om te gaan.

Mediaan
- Verpleegkundige Functiedifferentiatie bestaat al lang, een halve eeuw lang!
Leonoor Hermanides-Willenborg
Auteur gaat, aansluitend op de actualiteit rondom BIG 2.0, in op de positie van de SPV. Ze laat vanuit een historische schets zien, wat er nodig is om de huidige impasse te doorbreken en biedt de beroepsvereniging de nodige vitamines om de positie van de SPV te verbeteren. Bestuur en ledenvergadering doe er uw voordeel mee!

- Buitensporig denken in een wereld van twee professionals binnen een instelling voor
  Geestelijke Gezondheidszorg

Carla de Kraa en Harry Gras
Auteurs nemen ons in een bevlogen, kritisch betoog mee naar de praktijk en laten zien hoe de zorg deze moet sturen in plaats van het opgelegde bureaucratische wantrouwen. Dat laatste is één van de redenen waarom de transitie in de zorg onafwendbaar is. Iemand die zorg nodig heeft, wil allereerst goed contact met een hulpverlener en niet door een zogenaamd transparant doolhof geleid te worden voordat de hulp kan starten.

Literatuur besprekingen
- De schaduw van de zwarte hond
- In Gesprek Met Psychose
- De Biografie als medicijn
- Zelfwaardering
Gerard Lohuis

- Helende zorg

Frans van der Lem

Uit den Lande
- Congres “Traumasporen in lichaam, brein en geest”
Jacomijn Koldijk
Collega ging naar een congres van Dr. Bessel van der Kolk om te horen hoe diverse lichaamsgerichte therapievormen het traumatische verleden kunnen doen verwerken. Jacomijn keerde enthousiast huiswaarts.

Dichterbij

- Frank de selfkicker
Gerard Lohuis
- Zohra en de anderen
Godelieve van Zijl
- Zijn Hilde
Gerard Lohuis

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16