home

Sociale Psychiatrie / nummer 129 vervangend boek

Nummer 129 - Oktober 2019

   De 3e uitgave van 2019, jaargang 38,
   nummer 129 is een vervangend boek.

   Carina Stigter-Oudshoven,
   bestuurslid V&VN-SPV:
   
   De discussie over zogenaamde ‘verwarde
   personen’ kent een grote gelijkenis met
   een oude Indiase parabel.
   Deze parabel verhaalt over zes blinde
   reizigers die, op zoek naar kennis, tegen
   een olifant oplopen. De eerste loopt er pal
   tegenaan en zegt: “het is een muur’.
   De tweede voelt aan een slagtand en zegt:
   “het is een speer”.
   De derde pakt de slurf en meent dat het
   een slang is. De vierde betast de poot en
   stelt vast dat het een boom is terwijl de
   vijfde op basis van eigen onderzoek van
   de staart meent dat er sprake is van een
   touw en nummer zes oordeelt dat het oor
   een waaier moet zijn.

   Er zijn meerdere lessen te trekken uit dit
   verhaal: Het redeneren vanuit alleen het
   eigen perspectief leidt tot onjuiste
   conclusies én tot onvoldoende begrip van
   het geheel en de context.

De groep ‘verwarde personen’ is veelzijdig waardoor er ook geen ‘one size fits all’-oplossing voor aanwezig is. De noodzaak van onderzoek wordt met dit boek weer eens duidelijk. Het is een welkome bron van informatie waarmee mogelijk een beter begrip van het geheel optreedt in de praktijk.
Een deel van de geïdentificeerde verwarde personen behoort tot de doelgroep waarvoor sociaal psychiatrische verpleegkundigen werkzaam zijn. Sociaal psychiatrische verpleegkunde heeft als uitgangspunt dat persoon-omgevingsinteracties essentieel zijn waarbij het noodzakelijk is om daarbij op verschillende niveaus te kijken. 
Het belang van dit boek voor de dagelijkse praktijk van de sociaal psychiatrische verpleegkundige is dat het inzicht biedt dat het bij verwarde mensen gaat om het afwijkende individuele functioneren binnen een complexe samenleving, een samenleving die moeite heeft om  te gaan met mensen met verward gedrag. Het individuele functioneren dat botst met sociale opvattingen en een samenleving die daardoor ontregelt kan raken.

Gerard Lohuis, redactie SP, vult aan:
Er zijn vele instellingen die zich bezighouden met mensen met verward gedrag, ieder vanuit een eigen perspectief. Dat vraagt om onderlinge afstemming om goed samen te werken en er voor te zorgen dat de juiste hulp geboden wordt. Daarbij is het voor alle professionals belangrijk dat men in staat is om het contact met de verwarde persoon aan te gaan, de relatie te onderhouden en vanuit de eigen werkwijze een oplossing te vinden om mensen met verward gedrag te helpen. Dat zijn vaardigheden die voor alle professionals gelden en vormt de basis om mensen met verward gedrag te kunnen helpen.

Er zijn nog enekel exemplaren beschikbaar, zolang de voorraad strekt.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16