home

Sociale Psychiatrie / nummer 128

Artikelen SP jaargang 38 / april 2019 / nummer 128

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

inhoudsopgave, redactioneel


Wie beoordeelt de verwardheid van de verwarde persoon
Willy Rypma en Kim Ledeboer
Auteurs nemen ons mee naar de oorspronkelijke functie van de SPV, namelijk de bruggenbouwer die op sociaal-psychiatrisch en maatschappelijk vlak naar oplossingen zoekt voor zaken die nogal psychiatrisch aandoen. Binnenkort zal Bauke Koekkoek hier een boek over het licht laten zien, maar in de bijdrage van deze twee auteurs wordt alvast de koers uitgezet.

Grip op suïcidale gedachten
Sandra de Graaf van ‘t Noordende en Tjitske Boelens
Auteurs beschrijven in hun artikel Grip op suïcidale gedachten hoe hun methodisch werk met twee schema's (1. aanleiding voor het komen tot suïcide en suïcdale gedachten en 2. terugvalpreventieketen) de beschermende en risicofactoren bij suïcide in beeld gebracht kunnen worden. Met de achterliggende gedachte dat zowel de betrokkene als de hulpverlener er beter grip op kunnen krijgen.

BuurtzorgT, werken in een zelfsturende ggz-organisatie
Henk-Willem Klaassen
Auteur geeft ons een inkijkje in het herziene boek over BuurtzorgT als zelfsturend
team. Hij durft daarbij kritisch te kijken naar knelpunten van een zelfsturend team,
maar tegelijkertijd laat hij zien hoe collega's hier veel werkplezier aan ontlenen. En hoe
betrokken hulpvragers er baat bij hebben.

BuurtzorgT Groningen Noord West
Gerard Lohuis
Auteur laat zien hoe dat praktisch in z'n werk gaat vanuit de praktijk in Groningen. Hij geeft daarbij een sfeerbeeld van het werken in zo'n team.

Een extra blik op diagnostiek- beeldbellen in crisisidiagnostiek
Inge de Boer, Loes van Leeuwen en Anita Mooiweer
Auteurs vertellen in hun bijdrage hoe e-health binnen de crisisdiagnostiek ingezet kan worden. En van meerwaarde kan zijn. De hulpverlening kan volgens hen dan over minder schijven verlopen, maar moet de professional wel goed blijven beoordelen in welke situaties dit toegepast kan worden.

Mediaan
- Methode of relatie centraal: authenticiteit wint
Jeanne Derks
Auteur doet in haar bijdrage verslag van een studiemiddag vol interessante lezingen, inzichten en gesprekken over de sociale en methodische kant van de psychiatrie. Deze studiemiddag met als titel Methode of relatie centraal: authenticiteit wint probeerde antwoorden te vinden op de vraag of methode, structuur en doelgericht werken wel zo heilig zijn. En hoe het dan zit met de relatie, het persoonlijke en menselijke contact? Het één lijkt het ander uit te sluiten, maar is dat echt zo?

Literatuur besprekingen
- Missie Wereldvrede - hoe psychosen mijn leven dratisch veranderden,
  May-May-Meijer
- De Schoonheid van het verschil - waarom mannen en vrouwen verschillend én
  hetzelfde zijn,
Martine F. Delfos
- Perspectief op beter- Hulp aan verwarde en sociaal kwetsbare mensen,
  S. v.d. Lindt en H. Gras
- Verborgen Verhalen- over leermeesters en inspiratoren, Tina Rahimy
- De grenzen van mijn taal - een klein filosofisch onderzoek naar depressie, Eva Meijer
Gerard Lohuis

Dichterbij

- Hoezo kwetsbaar?
Marlieke de Jonge
- Het gras is altijd groener bij de buren
Ron Naaijer
- Niemandslandf
- Leven in een ander tijdvak
Gerard Lohuis

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16