home

Sociale Psychiatrie / nummer 127

Artikelen SP jaargang 38 / januari 2019 / nummer 127

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

inhoudsopgave, redactioneel


Verwarring over de SPV in de toekomstige wet BIG
Roos van der Steen en Mildred Vrijens
Auteurs nemen
ons mee naar de huidige plek van de SPV. Het is verhelderend om te lezen waar we nu
staan en waar we naar toe dreigen te gaan.

Zelfonthulling door de SPV: waarom, bij wie, wanneer, wat en hoe
Dirk Delisse
Auteur probeert de SPV een spiegel voor te houden die wil werken aan herstel-ondersteunende zorg en destigmatisering, door eigen ervaringen een plek te geven in de gesprekken met mensen met EPA.

"Gestoord door nachtmerries"

Jacomijn Koldijk

Auteur laat zien welke behandelinterventies bij de behandeling van nachtmerries bij mensen met chronische PTTS passen. Ze doet dat met name voor behandelaren in de Basis GGZ, maar haar interventies werken binnen elke lijns-zorg.

Waar gaan we met de verwarde persoon naar toe?
Kim Sprenkeling en Otie Reitsma
Auteurs geven aan waar we met de verwarde mensen naar toe moeten, en sluiten hiermee aan aan bij deze redactionele inleiding wanneer ze stellen dat de professional meer bewegingsvrijheid moeten hebben om preventief te kunnen werken. Waarbij voorkomen kan worden dat mensen in de GGZ tussen wal en schip vallen. Misschien is het probleem 'Verwarde Mensen' grotendeels een organisatieprobleem?

Verward door regels
Minka Kroes en Willy Rypma
Auteurs vragen zich af of alle regelgekte in de GGZ niet opgeheven kan worden en de hulpverlener zich meer bezig kan houden met zijn vak.
Waarom? Omdat iedere professionald dat wil!

Mediaan
Met daarin de volgende bijdragen:

- SPV-en kom uit de kast! Geprofessionaliseerde ervaringsdeskundigheid
Annemarie de Vries en Simona Karbouniaris
Auteurs laten zien dat vele professionals kampen met handelingsverlegenheid ten aan zien van eigen ervaringen en hoe ze deze in de zorg kunnen inzetten. Volgens de auteurs is de opgedane ervaring vaak een sterk intrinsieke factor waarom ze de hulpverlening zijn ingegaan.

- Theo van Dam: 'Een leven zonder psychisch lijden, is dat wel gezond?

Sandra de Graaf en Emily van der Does
Auteurs vragen aandacht voor de functie van het lijden door de mens en dat dit onderdeel van ieders leven is. Mogelijk kunnen de jong volwasennen, die nu massaal een beroep op de GGZ en antidepressiva doen, hier steun aan ontlenen. Dat leed onderdeel van het leven is en niet meteen weggepoetst hoeft te worden. En dat je geen loser bent wanneer je niet iedere dag gelukkig bent.

- De inzet van gestandaardiseerde organisatiemodellen in de GGZ vraagt om maatwerk
Koen Westen, Maaike van Vugt en Pim Peeters
Auteurs houden een pleidooi voor het borgen van kwaliteit in de zorg door te stellen dat de huidige gestandaardiseerde organisatiemodellen om meer lokaal maatwerk vragen.
Zie ook het redactioneel over dit artikel.

Uit den Lande
Met daarin tevens twee boekbesprekingen
- Euthanasie en politiek
- Boek: Euthanasie waarom niet?
- Boek: Staat en taboe

Frans van der Lem
Auteur houdt in dit nummer een kort betoog waarin hij stel dat euthanasie
een ongemakkelijk onderwerp moet blijven waarbij een 'nette regeling' niet bestaat. Hij
koppelt aan zijn betoog in Uit den Lande tevens twee boeken die hij bespreekt van de
auteurs Paul Frissen en Marc Desmet.

Literatuur besprekingen
- De ontdekking van kwaliteit, Andries Baart
- Verslagen door het tuchtrecht, Martin Appelo
- "Voor Joseph en zijn broer", Christa Anbeek
- “Ubuntu- stroom van het bestaan als levensfilosofie”, Mogobe Ramose
- Planeet Paranoia- hoe de wereld ons in de war brengt, Matt Haig
- Een zee van glas- Over de dood die het leven dichterbij brengt, Geerteke van Lierop
- De ongeneeslijke romanticus- en andere verontrustende onthullingen van een
  psychotherapeut
, Frank Tallis
Gerard Lohuis

Dichterbij
- WhatsApp
Ron Naaijer
- Je welkom weten
Marlieke de Jonge
- Lef
- Tweede kans
Gerard Lohuis

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16