home

Sociale Psychiatrie / nummer 125

Artikelen SP jaargang 37 / juli 2018 / nummer 125

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

inhoudsopgave, redactioneel


GGZ en illegale asielzoekers
Gerard Lohuis, Agnes Tromp, Anouk Seidel en Evelien Keizern
Auteurs beschrijven hoe ze in Groningen proberen om illegale asielzoekers de broodnodige psychiatrische ondersteuning te bieden. De context is weinig hoopgevend omdat deze groep niet mag integreren en in niemandsland is aanbeland.

COSA-werkwijze voor de re-integratie van plegers van zedenmisdrijven
Hetty Wesseling en Dorien Krijt
Auteur beschrijven deze werkwijze. Het succes van dit project is gebaseerd op het vormen van netwerken om de pleger heen, gericht op het voorkomen van het isolement waardoor iemand mogelijk terug kan vallen.

Positieve gezondheid na een psychose, halleluja!

Ron Naaijer en Grietje van Dijk

Auteurs zijn er van overtuigd dat het werken vanuit positieve gezondheid een verbetering kan opleveren voor de cliënt en zien de methode als een waardevolle aanvulling voor de SPV.

Het doorbreken van stigmatisering bij pedofilie
Ruud Westerkamp en Tineke de Vries
Auteurs gaan in hun artikel in over het doorbreken van stigmatisering bij pedofilie, in op de gevolgen van uitsluiting door de samenleving van pedofielen, waardoor het risico op zelfstigmatisering en terugval vergroot worden.

Van zorgen voor naar zorgen dat….. over positieve gezondheid
Sandra Dekker
Auteur gaat even als het artiek van Ron Naaijer en Grietje van Dijk in op de methode van positieve gezondheid. De SPV heeft volgens haar de competenties om hier mee te werken om zodoende de veerkracht van de cliënt te vergroten.

Permanent een ronkende dieselvrachtwagen in je huiskamer
Stijn Ekkers
Auteur laat u zien hoe 'luisteren in laagjes' een bijdrage kan leveren aan
zingeving bij mensen met LFG-klachten (horen van laag frequent geluid). Permanent een ronkende dieselvrachtwagen in je huiskamer is een zoektocht om mensen met deze problemen bij te staan.
Een onorthodoxe en inspirerende benadering waarbij kennis over zingeving en betekinsvolle ervaringen uitvragen tot de methodiek van de SPV zou moeten behoren die het wil toepassen.

Verder in Mediaan:

Kleine geschiedenis van een SPV i.o.
Stijn Ekkers
Auteur neemt je mee in zijn socialisatieproces tot SPV en verbindt en passant de richtlijnen van good old Marius Romme en Sandra Escher, over omgaan met stemmen horen, tot een bindend advies om deze mensen te helpen. Een gloedvol betoog.

De invloed van sociale media op (de)stigmatisering in de psychiatrie
Ron Naaijer
Auteur zet je op het verkeerde been in deze bijdrage. Hij verrast zichzelf mogelijk nog het meest.

Werken in de sociale psychiatrie deel 2
Harry Gras
In het vorige nummer van SP heeft Harry je deelgenoot gemaakt van zijn ideeën over het werk van de SPV door u een inkijkje te geven in zijn dagelijks werk. In dit nummer sluiten we zijn beschouwingen af met het tweede deel van zijn ervaringen.

Slaapverwekkend (?) sfeerverslag van de 5e regiobijeenkomst NO-Brabant
Ron Hagelaar
Auteur zijn bevindingen over Slaapstoornissen Doorgrond zijn alles behalve slaapver-wekkend. Slaapstoornissen krijgen terecht in toenemende mate aandacht omdat menig psychiatrische aandoening begint met problemen met slapen.

Literatuur besprekingen
- Intervisie met impact
volgens haar is het binnen de opleiding een nuttig boekje dat vele oefeningen bevat om intervisie uit te voeren.
Godelieve van Zijl

- "De schaduw van de hemel"

Geheel in eigen stijl geeft Frans zijn vakantietips over boeken die hem geïnspireerd hebben en die hij u niet wil onthouden.
Frans van der Lem

- Positieve Psychologie en Positieve Psychiatrie

Gerard Lohuis
De kracht van beide boeken liggen in het vernieuwde paradigma en een hoopvol perspectief dat mensen vanuit hun kracht wil benaderen.

Dichterbij
- Column
Ron Naaijer
- Vervlogen idealen
- Sterke man
Gerard Lohuis

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16