home

Sociale Psychiatrie / nummer 124

Artikelen SP jaargang 37 / april 2018 / nummer 124

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

inhoudsopgave, redactioneel


Beeldbellen in de GGZ
Marijke Span, Aranka Dol en Ruud Janssen
De sociale psychiatrie kenmerkt zich door het zoeken naar manieren om mensen binnen hun eigen context zo goed mogelijk te helpen. Daar zijn diverse behandelmethoden en -inzichten voor nodig. Auteurs kijken naar de mogelijkheden van het beeldbellen. Dat daarbij technische en organisatorische belemmeringen zijn en dat professionals getraind moeten worden om er goed mee om te gaan, neemt niet weg dat dit medium vele mogelijkheden biedt om behandelingen uit te voeren.

Medicatie versus voeding
Priscilla Burggraaf
Auteur betoogt in haar artikel dat er onmiskenbaar een verband is tussen voeding en gezondheid en dat de kennis er van, via goede richtlijnen, betrokken zouden moeten worden bij de behandeling.
In Groningen is psychiater Rogier Hoenders al jaren bezig om en lans te breken om
complementaire geneeswijzen een aanvullende rol te laten spelen bij de behandeling.

Niet meer tussen wal en schip

Janet Scholten

Auteur belicht in haar artikel de waarde van goede samenwerking tussen de politie en
de GGZ. In aansluiting op de oproep van korpschef Akerboom om betere samenwerking tussen 'blauw en wit op straat', laat zij zien hoe dat in de praktijk op eenvoudige wijze te reailseren is.

Resourcegroepen in de GGZ
Idelette Kruidhof, Jojanneke Bruins en Stynke Castelei
Auteurs gaan in hun artikel, dat eerder is verschenen in het Nederlandse Tijdschrift voor Evidence Based Practice, in op het belang van resourcegroepen in de landurende GGZ. Hierbij worden familieden nauw betrokken bij de behandeling vanuit de RACT-methodiek. Het leidt volgens de auteurtot afname van klinische symptomen en verbetering van sociaal functioneren.

Hoe leef je verder als je geliefde uit het leven stapt?
Ditty Eimers
Auteur publiceerde op 25 november in de Volkskrant over haar leven nadat haar partner onverwachts een einde aan zijn leven had gemaakt. In "Hoe leef je verder als je geliefde uit het leven stapt".
Het is een indringend verhaal over een persoonlijke worsteling waarbij allerlei inzichten
van deskundigen kritisch worden beschouwd. Wat heb je aan terugdringen van suïcide
tot nul, wanneer je om je heen ziet dat mensen, ondanks alle goede hulp, hun leven
beïndigen. We vonden dit verhaal dermate van belang dat we het opnieuw een podium
binnen SP willen geven omdat dit verhaal door iedereen gelezen moet worden.

Agressie voorkomen, de blinde vlek van de SPV?
Ane Westra en Jenny Zuiderveld
Auteurs beschrijven vanuit eigen ervaring hoe de rol van de professionale er wel degelijk toe doet om agressie te voorkomen. Enig reflectief vermogen en kritische beschouwen van eigen aandeel, zijn hiervoor nodig. De auteurs laten aan de hand van de praktijk zien, hoe het mis kan gaan.

Is er leven na(ast) de GGZ?
Frans van der Lem
Auteur laat in deze drieluik zien laat zien hoe een wandeling meer is dan het lijkt en hoe we onbewust allerlei ervaringen 'missen' wanneer de aandacht er niet op richten. Onderzoek laat zien dat we over het algemeen maar 10 tot 20 % van onze dagelijkse activiteiten bewust beleven en dat we grotendeels op onze automatische piloot functioneren. Wandelt u bewust met Frans door zijn artikel? Een verhaal in diverse etappes.

Werken in de sociale psychiatrie
Harry Gras
SP zou SP niet zijn als er geen aandacht is voor de dagelijkse perikelen en weerbarstigheid er van. Met daarbij allerlei overwegingen, frustraties en gedachten over een "betere wereld". Als geen ander kan Harry Gras ons de dagelijkse praktijk voorschotelen en hij doet het door ons mee te nemen in zijn dagelijkse praktijk.
Week 1: een dagboek van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Dichterbij
- Road to nowhere
- Sterke vrouw
Gerard Lohuis

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16