home

Sociale Psychiatrie / nummer 123

Artikelen SP jaargang 37 / januari 2018 / nummer 123

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

inhoudsopgave, redactioneel


De GGZ zit steeds meer in 'de wijk' maar zit 'de wijk' wel in de GGZ?
Bauke Koekkoek
Auteur is van mening dat het goed is dat de GGZ de wijk heeft ontdekt, maar dat het om een andere benadering vraagt. Hij vraagt zich terecht af hoe de GGZ zorg kan dragen voor een geestelijke gezondheidsbevorderend klimaat in de wijk.

POH-GGZ, de noodzaak van alle markten thuis te zijn
Willem Gotink
Auteur heeft als POH-GGZ zijn plek in de wijk wel gevonden en is er zo enthousiast over in zijn bijdrage, dat het duidelijk wordt dat een groot deel van de sociale psychiatrie zich in de eerste lijn dient te bevinden.

Hoe bedrijf je GGZ in een van de meest zorgbehoevende wijken van Nederland: Overvecht?

Christa van Rossum, Cindy Nesselaar, Peter Broere, Jeroen Vogel en
Janneke Juffermans

Auteurs hebben samen een artikel geschreven over samenwerking op het gebied van de GGZ in een van de meest zorgwekkende wijken in Utrecht. Een mooi geschreven, eerlijk en hoopvol verslag dat laat zien dat visie, werkplezier en goede hulpverlening vanuit het sociaal psychiatrische gedachtegoed hand in hand kunnen gaan.

Mindfulness binnen de sociale hulpverlening: over het verminderen van opvoedingsstress bij ouders
David Sars
Auteur laat in zijn bijdrage over mindfulness in de sociale hulpverlening zien hoe een preventieve aanpak en ondersteuning bij ouders, mogelijk ggz-problematiek kan doen voorkomen. Door stress te verminderen, ontstaat er meer ruimte bij de ouder om aan te sluiten bij de behoefte van het kind. Hoewel zijn aanpak alle lof verdient, blijft het de vraag of iedereen de vraagverlegenheid en acceptatieschroom zal overwinnen, zo lang het stigma op de loer ligt. Niet iedereen stapt zonder schroom op de hulpverlening af. Het wordt tijd dat we het stigmatiseren flink gaan aanpakken, al zal dat een lange weg zijn. Evolutionair gezien maken mensen nu eenmaal snel onderscheid tussen zichzelf en de ander als een primitieve overlevingsdrift.

Mediaan
- Er zit teveel ruimte tussen de GGZ-hokjes
Willem Gotink
Auteur verhaalt de moeite die het kost om hulp op te schalen of een verwijzing te realiseren is een al langer bestaand fenomeen. Zeker nu het landschap van de GGZ met wijkteams en POH-GGZ is uitgebreid. Het gaat over domeinen, diverse werkvelden en aanwezige (specialistische) kennis. Wanneer is een probleem ernstig genoeg dat een verwizjing naar meer specialistische hulp nodig is en wanneer kan het beter in de eerste lijn, ondanks het feit dat het ernstig is?

Literatuur besprekingen
- Stilte- Jezelf staande houden in een wereld vol lawaai"
Godelieve van Zijl

- Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?!
- Handboek intensive home treatment
Gerard Lohuis

Dichterbij
- Ciltuurles
- Liefde als zielsveel pijn
Gerard Lohuis

Uit den lande
- 'Helden van de wijk: maatschappelijk herstel'
Bauke Koekkoek
Auteur komt nog een keer terug wanneer hij verslag doet van het Congres Helden van de wijk. Bauke hoopt dat de dag heeft bijgedragen aan een betere kennis bij wijkprofessionals hoe ze met mensen met psychische problemen om moeten gaan en dat daar grote verschillen tussen zitten.

- Wijk GGD-er als verbindingsofficier bij "gedoe
Christel ten Berge
Auteur, lid van de redactie,heeft Sarah Voss en Esther Pullen, werkzaam bij de GGD Den Bosch, in hun eigen wijk opgezocht. Twee mensen die de bemoeizorg vanuit de GGD met hart en ziel uitvoeren en daarvoor terecht door Onno Hoes van het landelijk project Opvang Verwarde Mensen als goed voorbeeld in de kijker zijn gezet. De wijk zal de (specialistische) bemoeizorg hard nodig hebben.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16