home

Sociale Psychiatrie / nummer 121

Artikelen SP jaargang 36 / juli 2017 / nummer 121

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

inhoudsopgave, redactioneel


De SPV als regisseur!
Co Engelsman en Janine Bruinsma
Auteurs in op de rol van de SPV als regisseur binnen wijkteams in hun artikel De SPV als regisseur. Ze beschrijven hoe de postie van de SPV binnen de geestelijke gezondheidszorg aan het veranderen is en komen uit op de nieuwe rol van de SPV, n.l. de SPV als gespecialiseerd verpleegkundige sociale psychiatrie in de wijk. In hun betoog laten ze zien hoe volgens hen de nieuwe plek en rol van de SPV in een wijkteam eruit moet zien.

"Participeren is een ravijn oversteken terwijl de brug is opgeblazen"
Wie helpt oversteken?

Peter Fabriek en René Hedemann
Auteurs hebben een passende titel voor de moeite die clienten moeten nemen wanneer ze willen participeren. In dit artikel laten ze zien hoe die weg geplaveid is met hobbels en vooral goede voornemens maar dat de maatschappij deze mensen moet willen includeren, wil er echt sprake zijn van participatie.

Ik snap(te) het niet-Emotie regulatie training voor mensen met een lichtverstandelijke beperking
Janita Vierhoven
VERS-trainingen zijn een bekend fenomeen binnen de GGZ. Mensen die kampen met emotie-regulatieproblemen (ERS) leren in deze training hun reacties en bijbehorende emoties onderkennen en leren hoe ze daar minder destructief mee om kunnen gaan. Maar hoe is het wanneer er sprake is van ERS en verstandelijke beperkingen. Kan deze
groep ook profiteren van de verworvenheden uit de VERS-training?

Als je hebt geleerd te fietsen kun je dat op iedere fiets
Past Reality Integration® in de sociaal psychiatrische praktijk

Herman van Boven
Auteurs laat zien hoe ervaringen die we in onze kindertijd hebben opgedaan, en de daarbij aangeleede copingpatronen, ons op latere leeftijd in de weg kunnen zitten.
Hij legt allereerst de theorie uit en laat vervolgens aan de hand van een casus uit
zijn eigen praktijk zien, hoe hij er mee werkt.

Vertrouwen op Eigen kracht
Han Bous en Renske Timmer
Auteurs laten zien hoe empowerment binnen de zorg zich heeft ontwikkeld en hoe ervaringsdeskundigen hier naar kijken. Hun conclusie is veelzeggend:"Empowerment is
wat je nodig hebt om je uit je geslagen positie weer op te richten en je te ontwikkelen
richting herstel en je bent empowered als je je gewenste positie (weer) inneemt. Je hebt dan je "eigen kracht" weer gevonden en kunt deze aanspreken".

Ervaring, een waardevolle deskundigheid in de hulpverlening
Cor Bartelink en Jenny Veenstra
Auteur gaan in op de manier waarop het gebruik van eigen ervaringsdeskundigheid de rol en attitude van de professional heeft beinvloed. Dat ze vooral veel aan elkaar kunnen hebben!

Hoe gek moet het worden? Een Ethisch dilemma
Cor Bartelink en Marianne Vijver
Auteurs laten zien hoe binnen de bemoeizorg en zorg voor mensen met een pychotische aandoening het bepalen van een duidelijke strategie op basis van oordeelsbekwaamheid, van belang is om goede zorg vorm te geven. Ze gaan hierbij uit van de verbindende gesprekstechniek zoals deze door Jules Tielens is verwoord in zijn boek In Gesprek met Psychose.

Het belang van specialistische bemoeizorg
lessen van een explosieve casus

Gerard Lohuis en Igor van Laere
Auteurs laten aansluitend op dit het belang van specialistische bemoeizorg zien welke risico's we lopen wanneer we mensen willen laten participeren die toch echt zorg nodig hebben en daar niet om vragen.
Wanneer we meer mensen willen laten particperen in een wijk, zal dat om een andere "privacy" vragen. U leest het aan de hand van een casus in Veendam die uitgebreid in de
publiciteit is uitgemeten.

Film besprekingen
- El ciudadano ilustre
- Sami Blood
Gerrie Hendriks
Auteur zat voor ons in het donker te kijken naar twee films die ze voor SP heeft gerecenseerd.

Dichterbij
- Levenskunst
- Nacht
Gerard Lohuis
Twee praktijkverhalen.

Uit den lande
- Vuile handen maken
Marlieke de Jonge
Auteur bekijkt met scherpe blik hoe het is om buitengesloten te raken. Stof om over na te denken.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16