home

Sociale Psychiatrie / nummer 120

Artikelen SP jaargang 36 / april 2017 / nummer 120

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

inhoudsopgave, redactioneel


Herstelgericht werken binnen de kaders van justitie
Marian Oosting en Agnita Poorte
Auteurs leggen ons een schijnbare paradox voor, die niet zo blijkt te zijn. Justitie legt voorwaarden op wanneer iemand een gedwongen hulpverleningstraject in gaat. Gaan hulpverlening en justitie samen wanneer het gaat om herstelgericht werken? De auteurs komen met een verrassende conclusie.

Arbeid & EPA in de Bollenstreek
Thomas Jansen
Auteur laat in zijn bijdrage zien hoe het in de praktijk is gesteld met het vinden van een baan voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Tof Thissen pleitte begin april voor een terugkeer van gesubsideerde banen en betoogde dat het goedkoper is omdat mensen met ernstige psychiatrische problemen nauwelijks kans maken op een reguliere baan en blijvend afhankelijk zijn van allerlei zorg. Door ze een baan te geven en iets van een menswaardig bestaan terug te geven, scheelt dat flink aan medische kosten. Thomas Jansen deelt met ons zijn ervaringen in de Bollenstreek.

Herstellen in de Beukenhof - Good Practice SRH
Donna Heijnsdijk en Dirk den Hollander
Auteurs zijn boegbeelden van de uitvoering van rehabilitatie, waardoor herstelgerichte zorg mogelijk wordt gemaakt. Zij beschrijven hoe in woonvoorziening De Beukenhof, waar mensen met dubbele diagnose-problematiek wonen, de inzet van het SRH- model kan leiden tot verbetering voor de bewoners. Waarbij het niet alleen gaat om SRH op de werkvloer toe te passen, maar dat SRH in alle geledingen van de Beukenhof is doorgedrongen om een resultaat te bereiken.

Lotgenoten en Herstel
Wouter Gelen en Han Bous
Auteurs onderzochten bij enkele deelnemers aan een lotgenotengroep en een herstelgroep het effect van hun deelname. Klopt het wat er over geschreven staat, namelijk dat het bijdraagt aan herstel en rehabilitatie, wanneer het in de praktijk wordt getoetst? U kunt het lezen in hun artikel.

De GGZ professional in het huidige sociale domein
Goed hulpverlenerschap versus privacy van de cliënt.
Martine van der Meer
Auteur beschrijft wat de kanteling binnen de zorg voor het uitwisselen van informatie betekent. De professional schuift op de wijk in, dichter bij de burger. Kun je dat doen zonder mensen te schaden wat hun privacy betreft en wat betekent het voor het uitwisselen van informatie tussen profssionals onderling? Een mooi moment om er aan de hand van dit artikel nog eens bij stil te staan.

Nonsens of no nonsens?
Verplichte opleiding POH-GGZ voor de sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Marianne Vijver en Jenny Veenstra
Auteurs werpen en kritische blik in de keuken van de opleiding van SPV en POH. Onder de pakkende titel Nonsens of No Nonsens laten ze zien waar de POH en SPV met elkaar overeenkomen en waar de verschillen zitten. Begrippen als uniformiteit en zichtbare kwaliteitseisen liggen hieraan ten grondslag, aldus de auteurs.

Literatuur besprekingen
- Je hand op mijn schouder
Reina Kooijman

- Een Gezinsdrama - Verhalen van betrokkenen
Gerard Lohuis

- Weten vraagt meer dan meten
Onno Kastelein

Dichterbij
- Genoeg hersteld?
Godelieve van Zijl

- Balans
- Pijn om een verkozen dood
Gerard Lohuis

Uit den lande
- Visie van een rotklant op zijn 'hulpverleners'
Marlieke de Jonge
Auteur houdt ons een kritische spiegel voor. Ze heeft deze bijdrage jaren geleden geschreven en nu geactualiseerd. Hoeveel is er nu werkelijk veranderd in de GGZ in al die jaren? Veel wat de organisatie betreft, maar kan de hulpverlener zich daarin ook aanpassen?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16