home

Sociale Psychiatrie, nummer 119

Nummer 119 - Januari 2017
Boek: Verward in Nederland
Bauke Koekkoek

   Verward in Nederland
   Hoe we omgaan met mensen met psychische    stoornissen
   Uitgever: Lannoo, 304 pagina's.


   Dit boek wordt, in een speciale oplage,    aangeboden als vervangende uitgave
   van het tijdschrift Sociale Psychiatrie
   nummer 119 jaargang 36 2017.   'Dit boek is opvallend toegankelijk,
   geschreven, met een goed gevoel voor de
   vele vragen die opkomen bij iedereen die
   zich in de geestelijke gezondheidszorg
   verdiept.'

   Prof. dr. Paul Snabel, Universiteit Utrecht   'Het boek leest prettig, mooie infographics.'
   Prof. dr. Jim van Os, Universiteit Maastricht

De samenleving maakt een kanteling door. Jan Rotmans beschrijft in zijn boek Verandering van Tijdperk hoe onder andere onderwijs, banken een gezondheidszorg vastlopen in hun huidige manier van werken, en zowel overheid als burgers daarbij op zoek zijn naar nieuwe vormen van organiseren. In de geestelijke gezondheidszorg is een proces van kanteling in gang gezet vanuit een vernieuwd perspectief waarbij de zorg dichterbij de mensen aangeboden moet worden en burgers zelf meer invloed en verantwoordelijkheid krijgen. De ziekenhuizen moeten meer bedden gaan afstoten en professionals moeten de wijken in, aangejaagd vanuit de participatiegedachte. De geestelijke gezondheidszorg is niet in staat om op allerlei vragen antwoord te geven: sterker nog, soms wordt het erger wanneer bepaald gedrag gediagnosticeerd of als ‘ziek’ beoordeeld wordt. Er moet meer vanuit ubuntu gedacht worden: mensen worden wie ze zijn, dankzij en in samenwerking met andere mensen. Maar hoe is het nu eigenlijk met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gesteld?

Bauke Koekkoek neemt de lezer mee in de jungle die de ggz voor velen, die er niet in werken, moet zijn. Het is een dapper boek. Hij begint niet voor niets met de vraag: hoe vertel ik op een feestje wat ik doe en hoe leg ik uit waar de GGZ voor is bedoeld. Aan de hand van goede vragen, lastige vragen en onmogelijke vragen legt hij uit, welke antwoorden mogelijk zijn – kort en bondig en dat is geen sinecure. Hierin wordt de zin en onzin van diverse opvattingen, (ogenschijnlijk) wetenschappelijke waarheden en heersende meningen onderscheiden. Daarbij wordt niet over één nacht ijs gegaan.

61 vragen komen langs, waarin een helder overzicht wordt gegeven van de huidige stand van zaken en kennis binnen de geestelijke gezondheidszorg. Voor al die gemeente-ambtenaren die het nieuwe overheidsbeleid mogen uitvoeren, voor al die professionals die in de geestelijke gezondheidzorg werken, voor al die familieleden die een familielid hebben die met de zorg te maken krijgt, voor al die burgers die mogelijk een beroep (gaan) doen op de geestelijke gezondheidszorg en willen weten wat daarin gebeurt, is er nu een boek waarin op vele vragen een antwoord wordt gegeven. Helpt een diagnose, wanneer is er sprake van een diagnose, is een opname nu wel of niet zinvol, wat is het rendement van al die behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg en zou het ook anders kunnen? Sommige antwoorden zullen wellicht weer nieuwe vragen oproepen, want of een behandeling rendabel is, hangt af vanuit wiens perspectief er gekeken wordt. Bovendien kent iedere diagnose een persoonlijk verhaal, heeft de burger achter de diagnose een beleving bij zijn problemen en heeft hij of zij daarbij eigen krachten en mogelijkheden om op basis daarvan te herstellen. Koekkoek stelt terecht dat de meeste problemen, mits ze niet te ernstig zijn, vanzelf weer overgaan. Dat roept nieuwe vragen op, van preventieve aard. Daar wordt in dit boek minder bij stil gestaan. Dan zou de auteur er waarschijnlijk nog 61 vragen bij mogen stellen.

Het boek past in een tijdperk waarin burgers uitleg vragen over thema’s die in de geestelijke gezondheidszorg spelen. Iedereen die een rol speelt, dus alle burgers van Nederland, zouden kennis moeten nemen van dit boek over de zin en onzin van de geestelijke gezondheidszorg. Dat de geestelijke gezondheidszorg moet kantelen staat vast, wie dit boek leest zal snappen waarom. De geestelijke gezondheidszorg is toe aan een meer persoonlijke vorm van diagnostiek, waarin de beleving en krachtegrichte benadering gaan bijdragen aan de kanteling, waarbij de zorg dichter bij de burgers wordt aangeboden en de familie en betrokkenen meer betrokken worden.

Het is duidelijk welke antwoorden u straks op een feest gaat geven, wanneer u dit boek gelezen hebt.

Gerard Lohuis, redactie SP

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16