home

Sociale Psychiatrie - nummer 118

Nummer 118 - December 2016
Boek: BuurtzorgT werken in de nieuwe GGZ
Henk-Willem Klaassen

BuurtzorgT Het is tijd voor een nieuwe, frisse wind in de GGz. De samenleving heeft genoeg van geïnstitutionaliseerde en op bureaucratie gebaseerde hulp. Genoeg van, door managers aangestuurde zorg gericht op processen in plaats van op de inhoud. Genoeg van ‘naar binnen gekeerde’ hulpverleners die achter gesloten deuren hun gesprekken voeren. De samenleving is toe aan een kanteling in de gezondheidszorg. Goede GGz is een GGz waarin mensen kunnen werken aan autonomie, omringt door belangrijke naasten, wetend dat ze er toe doen en mee kunnen doen in het maatschappelijk leven. Want goede GGZ gaat uit van de definitie van gezondheid van Machteld Huber ‘het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen. Het gaat niet om ‘sick-care’ maar om ‘health-care’.’ Dit boek laat zien hoe vernieuwing er uit kan zien en daadwerkelijk vanuit een nieuw perspectief te werk te gaan.
Over een aantal jaren zullen we terugkijken en ons afvragen waarom we dat niet eerder hebben bedacht.

Met medewerking van onder meer,

Gerard Lohuis, voorwoord

Cliënten en naasten bij BuurtzorgT in behandeling

Klaas Bosma, Laura Cook, Jurriaan Derks, Khadija Haddad, Joyce Hali, Koen den Hartog, Els Hendricks, Marjan van Herrewaarden, Marja Horrevoets, Karin, Charlotte Kleijwegt, Nynke Kroes, Bart Kuppen, Maarten Meulbroek, Marjolein Lauteslager, Nico Moleman, José Neimeijer, Saskia van Poppelen, Irene Schalbroek, Laura Schriemer, Karen Stuit, Rosa Teunis, Richard Touw, Caroline Verheijde, Laurens Vreugdehil, Peter Zwitser, Lentine Klaassen, Roos van Schie, Jos de Blok, Marike de Haan, Ab Klink, Bert Lammers, Nico Moleman, Jim van Os, Gert Schout, Remke van Staveren en Bert Stavenuiter.

In vier hoofstukken en 144 pagina's worden de volgende onderwerpen beschreven:

1. Wat BuurtzorgT is
2. Wat cliënten, naasten en samenwerkingspartners van BuurtzorgT vinden
3. BuurtzorgT in perspectief van Buurtzorg en ontwikkelingen in de ggz
4. De nieuwe ggz en BuurtzorgT bezien vanuit verschillend oogpunt 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16