home

Sociale Psychiatrie / nummer 117

Artikelen SP jaargang 35 / oktober 2016 / nummer 117

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

inhoudsopgave, redactioneel


Vakmanschap voorbij de maakbaarheid
Naar een andere kijk op helpen in de GGZ.
Gert Schout
Auteur neemt ons in een vlammend betoog mee in de veranderende rol die de hulpvelrener moet ondergaan en waar deze blijkbaar veel moeite mee heeft.
Hij omschrijft de nieuwe professional als iemand die anderen bevestigt, stimuleert, activeert, iemand die aanmoedigt en geniet van de resultaten die iemand bereikt. Professionals die zich zo opstellen zoeken geen applaus voor hun interventies, leggen ook geen relatie tussen hun interventie en het behaalde resultaat, maar werken vanuit het besef dat complexe problemen alleen opgelost kunnen worden als er sprake is van eigenaarschap, dat de mensen zelf een plan maken dat hun eigen culturele stempel draagt. Dit type professional houdt afstand van de heldenrol (behandelaar van stoornissen) die de context van maakbaarheid hen aanreikt.

Blijven stigmatiseren?!
Gerard Lohuis
Auteur laat zien hoe we vanuit vooringenomen stellingen kijken naar mensen die anders zijn en dat we daarmee mensen in een kwetbare positie plaatsen. Jim van Os gaf al aan dat het wonen op het platteland en in dorpen soms verstikkend kan werken omdat iedereen alles van je weet. Wanneer je eens overspannen bent geweest, loop je het risico altijd vanuit dit perspectief beoordeeld te worden. Misschien vanuit goede bedoelingen, maar met verstikkende gevolgen. In zijn bijdrage over stigmatiseren, wordt gekeken wat de hulpverlener kan doen om dit proces te keren. Ook hierin wordt een andere rol van de hulpverlener gevraagd.

Mediaan
- Is de SPV ( nog ) van nut in de specialistische GGZ anno 2016?
Marijke Vos
Auteur vraagt zich in haar bijdrage met deze prikkelende titel af welke rol de SPV heeft binnen de specialistische GGz. Haar pleidooi voor de sociaal psychiatrische functie binnen de specialistische zorg is duidelijk na het lezen van haar bijdrage. Wat ons betreft zou deze meer doorgetrokken mogen worden naar de contextuele benadering waarbij het functioneren van iemand binnen zijn eigen context en netwerk centraal staat. Ze heeft dat in haar manier van werken mooi en helder omschreven door te kijken naar de context en mogelijkheden van de man die ze in de casus beschrijft. Dat we daarbij ook iets doen aan motiveren en cognitieve therapie is daarvan een bijwerking.

Literatuur en filmbesprekingen
- Moedervlekken
Godelieve van Zijl

- Hart voor de GGZ, werken met compassie in een nieuwe ggz
Henk-Willem Klaassen

- De onverbrekelijke band
Christel ten Berge

Dichterbij
- De casuïstiek bespreking
Godelieve van Zijl

- Oneindig groen
- De strijd voorbij
Gerard Lohuis

Uit den lande
- Cliënten veranderen hulpverleners: je moet zijn waar het gebeurt
Dirk den Hollander
Auteur sluit met zijn bijdrage in onze rubriek ‘Uit den lande’ goed aan bij de artikelen van Schout en Lohuis. De rol van de hulpverlener mag wel iets bescheidener en zou veel meer gericht zijn op samenwerking met de cliënten, annex ervaringsdeskundigen. Waarvan Schout zegt dat we dat in principe allemaal zijn. Dirk neemt ons mee in de manier waarop lesgeven binnen de gezondheidszorg niet meer kan zonder dat samen met cliënten te doen. Cliënten zijn onmisbaar en in samenwerking met de professional, komen ze tot een beter resultaat.

- "Goede zorgen tegen aanvaardbare kosten"
Leonoor Hermanides
Auteur heeft zich een dag ondergedompeld in een congres met een hoog geleerdheidsgehalte. Het congres Goede Zorg tegen aanvaardbare kosten vond in april van dit jaar plaats en Leonoor beschrijft al mijmerend haar indrukken die ze op zo'n dag opdoet.

Vauit het bestuur
- Strategisch beleidsplan V&VN-SPV 2016-2018
Het is het kompas voor de komende jaren voor de SPV. Hoe gaan we de rol van Post-HBO verpleegkundige positioneren binnen de sociale psychiatrie? Er is daarin en slag te maken, waarbij we vanuit de redactie graag een pleidooi houden voor de functionele en ego-loze hulpverlener waar Schout het in zijn bijdrage over heeft. Daar hebben we nog een terrein te winnen want hoe is het uit te leggen dat her en der de opleiding voor SPV onder druk staat, terwijl er juist in deze tijd binnen wijkteams en vanuit de huisartsenpraktijk gewerkt moet worden?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16