home

Sociale Psychiatrie / nummer 116

Artikelen SP jaargang 35 / juni 2016 / nummer 116

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

inhoudsopgave, redactioneel


"80 op de digitale snelweg: surfen tegen eenzaamheid"
Natascha Roza
Auteur houdt een pleidooi om de ouderen beter te ondersteunen om mee te komen in dit digitale tijdperk. Om eenzaamheid en marginalisering tegen te gaan.

Het belang van vroegsignalering bij kwetsbare ouderen
Suzan Schilderman
Auteur gaat in op de attitude van de hulpverlener en wijst er op dat deze niet in "de valkuil van het activeren van aangeleerde hulpeloosheid" moet vallen. Goede zorg kan alleen in samenwerking met het directe steunsysteem vorm krijgen. Overname van regie moet voorkomen worden, maar kan soms wel nodig zijn. Wanneer overnemen en wanneer niet: daar blijft gezonde spanning op staan.

De hulpverlener in rouw
Godelieve van Zijl
Auteur heeft een bijzondere bijdrage aan deze SP geleverd met haar persoonlijke verhaal "De hulpverlener in rouw". Zij beschrijft op invoelbare wijze hoe het met haar gaat wanneer een dierbare overleden is en hoe ze als SPV vervolgens daar mee omgaat. Kwetsbaar en bijzonder dicht op de huid! Het past geheel bij het thema van ouder worden en hoe je als SPV daar op reflecteert. We hebben haar bijdrage met veel respect gelezen en zijn onder de indruk van de wijze waarop ze haar persoonlijke proces beschrijft.

Mediaan
- Zingevingsgesprek als onderdeel binnen een behandeling in de GGZ
Carla Timmerhuis
Zij vindt het belangrijk dat er bij hulpverleners een paradigmashift komt om tijdens de behandeling meer aandacht te hebben voor zingeving. In allerlei literatuur (o.m. in het nieuwe boek van Frederike Bannink "Positieve Psychologie") over positieve psychologie en onderzoek naar geluk (Lees: Ap Dijksterhuis "Op weg naar geluk") komt zingeving als essentieel naar voren voor welbevinden en gezondheid.

- Seks in het Alzheimer-café
Téo Visser
Auteur neemt het op voor de oudere mens en het belang van seks bij het ouder worden. Wat betekent het wanneer jouw partner dementerende is en hoe ga je dan om met andere relaties en behoefte aan seks? Het zal Téo niet zijn of hij gaat op geheel eigen wijze het thema te lijf. Inclusief straatinterviews en hij ontdekt dat de oudere mens er gemakkelijker over praat dan aanvankelijk wordt gedacht.

- Borderline de baas
Josefine Calma
Auteur gaat in op de behandelvisie en -wijze zoals deze binnen Indigo gebruikelijk is. Vanuit enkele kernsymptomen zoals verlatingsangst, stemmingswisselingen en identiteitsvervreemding wordt ingegaan op de behandeliwjze en attitude.

Literatuur en filmbesprekingen
- Beterweters - Van lastige naar optimale interacties in de (g)gz
- "Maanman"
- Verwarde Man- leed en herstel in 40 verhalen
Gerard Lohuis

Films:
- Room
- Next to Her
Gerrie Hendriks

Dichterbij
- Cadeautjes
Godelieve van Zijl

- Helpen door niets te doen
- Een herinnering als litteken
Gerard Lohuis

Uit den lande
- Steeds meer verwarde mensen belanden op straat Laat mensen niet tussen wal
  en schip vallen
Marjan Hurkmans
Auteur (van Vilans) vraagt aandacht voor groepen die tussen wal en schip dreigen te vallen wanneer hier geen speciale aandacht voor komt. Participatie betekent niet dat iedereen automatisch meedoet!

- Rode Konen
Harry Gras
Auteur een oude bekende voor de SP-lezer, bericht over zijn ervaringen die hij samen met zijn maatje Rokus Loopik heeft opgedaan, wanneer hij met clienten op reis gaat. Het veranderen van perspectief en rol, door met elkaar op stap te gaan, leveren waardevolle ervaringen op. Het is rehabilitatie, empowerment en herstel in de dagelijkse praktijk.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16