home

Sociale Psychiatrie / nummer 115

Artikelen SP jaargang 35 / maart 2016 / nummer 115

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

inhoudsopgave, redactioneel


Stigmatisering binnen de (geestelijke) gezondheidszorg
Stynke Castelein, Cees Slooff, Leonieke van Boekel en Gerard Lohuis
Auteurs laten zien hoe stigmatisering binnen de gezondheidszorg in zijn werk gaat en wat we er mogelijk tegen kunnen doen. Wanneer een kwart van de cliënten aangeeft last te ondervinden van stigmatisering, begint de oplossing van het probleem door te beseffen dat we het allemaal (on)bewust doen.

Stereotype awareness, jeugdtrauma en stigma bij psychose
Catherine van Zelst
Auteur gaat vervolgens dieper in op stigmatisering bij mensen met een psychotische aandoening en wat we er aan kunnen doen om cliënten te begeleiden om de gevolgen van (zelf)stigma zo beperkt mogelijk te houden. De mannen uit Maastricht laten niet voor niets zien dat het maatschappelijk gebruik van DSM-5 kretologie iatrogeen werkt.
Je zult maar die autist of die depressieve worden genoemd waarbij mens en ziekte samenvallen.

Effecten van transitie in de geestelijke gezondheidszorg
Carla Timmerhuis
Auteur laat zien hoe de verandering in de zorg, waarbij zorg vanuit het specialistische domein overgeheveld wordt naar de basiszorg, niet kan zonder een warme overdracht. Transitie gaat niet vanzelf, aldus Timmerhuis, maar vraagt om aandacht waarbij de continuiteit van zorg de rode draad moet blijven. De praktijk blijkt ook in dit geval weerbarstig.

Mediaan
- "Lustrumviering 35 jaar V&VN-SPV"<<Passie>>
Leonoor Hermanides-Willenborg
Zij beschrijft hoe ze tijdens de lustrumviering van onze beroepsvereniging gepassioneerd raakt door een aantal prachtige lezingen van de studiemiddag, hetgeen uitmondt in een passend dansje na afloop.
35 jaar beroepsvereniging, iets om trots op te zijn.

Literatuur en filmbesprekingen
- "De ziel van het vak- over contact als kernwaarde in therapie"
Godelieve van Zijl

- Bemoeizorg van A tot Z: Assertieve en outreachende Zorg
Jack A. Jenner

Films:
- Carol
- Janis: Little Girl Bleu
Gerrie Hendriks

Dichterbij
- … 't Is echt, 't is heus, 't is raar maar waar …
Hilbert van Doorne

- Oud
- Een niet ervaren verveling
Gerard Lohuis

-De zwaan
Godelieve van Zijl

Uit den lande
- Bowlby en Boeddha, hechten en onthechten
- Je 'ware' ik: trouw en ontrouw aan jezelf
Monique de Heij
Auteur vervolgt haar uitleg vanuit de integratieve psychotherapie waarin het draait om het ontwikkelen van een zelfgevoel. Hoe we allerlei zintuigelijk waarnemingen in ons bewustzijn proberen te vertalen tot een zelfgevoel.
Ze legt in "Je ware ik" uit hoe een kind een pseudo-ik kan ontwikkelen om de bestaansleegte en pijn aan te kunnen wanneer die waarnemingen verstoord worden en het besef van zichzelf 'geweld wordt aangedaan'.

- "Ik ben geboren om te strijken"
Olivier Lingbeek
Auteur laat zien hoe iemand met een probleem of beperking zich toch nuttig kan voelen. Om dezelfde reden dat wij iedere ochtend ons bed uit gaan, aan de slag gaan, zo gaan mensen met een beperking aan de slag: om erkenning en ergens bij te horen. Het behoren bij een groep, blijkt een van de belangrijkste peilers voor ons psychisch welbevinden! Een prachtig artikel waarin aangetoond wordt hoe je stigmatisering kunt bestrijden.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16