home

Sociale Psychiatrie / nummer 113

Artikelen SP jaargang 34 / september 2015 / nummer 113

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Verbinden en samenhang

inhoudsopgave, redactioneel


Experimenteren met inclusief werken op wijkniveau
Stephanie Verdoolaege en Kees Onderwater
Auteurs nemen ons mee naar een inclusief wijkgericht werken, dat vraagt om een cultuurverandering en bewustzijnsverandering. Het 'lastige' gesprek moet continu worden opgezocht: tussen bewoners, tussen professionals en de organisatie en in het team. Kwartiermakers en de inzet van ervaringsdeskundigen kunnen hier in een rol spelen. Professionals krijgen daarbij een ander rol met andere competenties.
Aldus de auteurs.

Bondgenoten
Hoe familieleden en hulpverleners in de psychiatrie kunnen samenwerken
Henk-Willem Klaassen
Auteur gaat in zijn artikel over Bondgenoten, in op de manier waarop familieleden en hulpverleners in de psychiatrie kunnen samenwerken. Naar aanleiding van zijn boek Bondgenoten, heeft de redactie hem benaderd om voor SP op een rij te zetten hoe het met die samenwerking is gesteld en wat er nodig is om die samenwerking vorm te geven.

Intensivering en extensivering van zorg binnen FACT
Ardwi Klein Entink, Paul Rooijmans, Anouk Perquin en Bauke Koekkoek.
Dit artikel over intensivering en extensivering van hulp vanuit FACT, gaat in op de manier waarop hulp vanuit een FACT-team meer en minder intensief ingezet moet worden. Op basis van eigen onderzoek laten de auteurs zien wat hiervoor nodig is.

De Toekomst die al lang begonnen is
De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige in de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg
Inge Klein Wassink
Auteur neemt ons mee in een artikel waarbij alle SPV-en eens flink wakker worden geschud wanneer het gaat om haar positie binnen de GGZ. Ze laat duidelijk zien wat er van de SPV wordt verwacht en wat zij ziet als de kwaliteiten van de SPV. De redactie is benieuwd wat u hiervan vindt en ziet graag uw reactie tegemoet hoe dat onder de
SPV-en leeft.

Definitieve doordrinkers
Een literatuurstudie en veldonderzoek naar het huidige zorgaanbod
Femke Beijer en Wouter Venne

Auteurs hebben binnen de sociale verslavingszorg de zorg aan doordrinkers in beeld gebracht en gekeken naar de kwaliteit van de geboden zorg. Het gaat hierbij om mensen die niet van plan zijn om het drinken van alcohol te staken. Wat kan een hulpverlener dan nog doen? U leest het in hun bijdrage.

Mediaan
- schizofreniebestaatniet
- Dé website over psychosegevoeligheid
Anne Marsman
Twee bijdragen van Anne Marsman die nauw betrokken is bij het initiatief Schizofrenie bestaat niet is door de redactie benaderd om iets te vertellen over het initiatief en vertelt in twee korte bijdragen iets over de in gang gezette discussie over schizofrenie. In een eerder nummer van SP hebben we aandacht besteed aan het boek van Jim van Os (persoonlijke diagnostiek- de DSM-5 Voorbij) waarin hij laat zien dat diagnosen het eindproduct van ons denken zijn, en onvoldoende kijken naar dimensionaliteit, transdiagnostiek en persoonsgerichte beleving van klachten door de cliënt.

- De tafel van psychisch welbevinden
Martin Appelo
Over diagnostiek een bijdrage die al eerder besproken is door auteur in het tijdschrift voor directieve therapie en met toestemming van de redactie van Directieve Therapie, publiceren we hierbij zijn bijdrage over de manier waarop diagnostiek bedreven zou moeten worden.

- Eigen kracht-conferenties in de sociale psychiatrie
Gert Schout
Auteur is momenteel bezig om op landelijk niveau baanbrekend onderzoek te doen naar manieren waarop er meer gebruik kan worden gemaakt van samenwerking met familie door middel van een Eigen Kracht Conferentie. Hij verwijst hierbij naar Canada, Finland en Australië waar men al langer ervaring heeft met samenwerking met familie, soms uit noodzaak geboren.

Literatuur en filmbesprekingen
- Vogels van waanzin
Godelieve van Zijl

Films:
- Groepsvoorstelling: Vogelvanger
- Charlie's Country
- The Dark Horse
Gerrie Hendriks

Dichterbij
- Hersteld maar niet genezen
Kaya van Dorsen
Auteur laat zien wat Monique de Heij bedoelt met zelfontwikkeling en herstel. In haar bijdrage Hersteld maar niet genezen laat ze zien welk gevecht ze levert met zichzelf en de omgeving om te kunnen herstellen. Het is een aangrijpend verhaal.

- Rolverwarring
Marlieke de Jonge
Auteur maakt in haar bijdrage nog weer eens duidelijk wat het verschil tussen een rol en identiteit is. En wat de betekenis van ervaringskennis is. Het is en kritisch betoog en ze roept op tot reactie ('jullie van SP komen nooit met kritiek of opmerkingen op mijn bijdragen', aldus Marlieke).

- De schoonheid van contact
- Muziek voor woorden
Gerard Lohuis

Uit den lande
Zelfgevoel: 'Bodem voor bestaansleegte.'
Monique de Heij
Het zal de lezer van SP niet ontgaan zijn dat auteur inmiddels een graag gelezen auteur is geworden. In de rubriek Uit den Lande deel 3 van haar werk over Bestaansleegte. In de vorige bijdrage schreef ze over het aansluiten op de Ander. In deze bijdrage gaat ze in op de manier waarop de hulpverlener kan aansluiten op een hulpvrager in een toestand van bestaansleegte. Zij laat zien hoe belangrijk zelfontwikkeling is en hoe we inzet van hulp het beste kunnen doseren.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16