home

Sociale Psychiatrie / nummer 111

Artikelen SP jaargang 34 / Februari 2015 / nummer 111

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Beelden die kunnen storen

inhoudsopgave, redactioneel


"An app. A Day keeps the doctor away"
Natascha Roza
Digitalisering in de zorg. Iets waar we allemaal, of we nu willen of niet, op steeds grotere schaal mee te maken krijgen. Auteur beschrijft vanuit de literatuur en de praktijk van alledag het belang en de mogelijkheden van e-Health.
Zij concludeert dat de SPV een sleutelrol speelt in het actief verbinding maken met de cliënt, de instelling en de lokale overheid en op de manier het zelfmanagement en de gezondheid te bevorderen.

De GGz als speler in de strijd tegen stigma!
Kim Helmus en José de Jager
Stigma is een van de belangrijkste problemen die mensen met een psychische aandoening ervaren. Een belangrijk standpunt is dat het nodig is dat mensen met een psychische aandoening zelf worden en zijn toegerust om volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Dat zij kunnen werken, meedoen in het verenigingsleven en een sociaal netwerk opbouwen en onderhouden. Daarvoor is het nodig dat de omgeving hen ziet als persoon en niet als hun aandoening en ruimte geeft aan de kwetsbaarheid.
Auteurs belichten de rol van de GGZ als speler op het veld in strijd tegen stigma. Wat kunnen wij doen als organisatie of professionals om stigmatisering te verminderen en te zorgen dat mensen zonder gevoel van schaamte aan durven kloppen bij de GGZ voor hun psychische problemen?

Focus op verpleegkundige zorg bij psychose
Verslag: Dinsdag 7 oktober 2014, Hotel Postillion, Utrecht Bunnik
Barbara van Kollenburg en anderen...
Auteur geeft een weerslag van deze dag met een beknopte samenvatting van de lezing en de kernboodschappen.
Daarnaast leest u een impressie van de plenaire workshop en de interactieve workshops. Aan de orde komen Mariëlle de Ruijter en Lianne Tammenga over het (h)erkennen van bijwerking van psychofarmaca. Maak bijwerkingen bespreekbaar is hun devies en zorg dat je op de hoogte bent van werking en bijwerking. Professor Jim van Os spreekt over etiologie en epidemiologie van psychose. Hij onderstreept dat we af moeten van de negatieve stereotypering maar de aandoening moeten zien als een gevoeligheid met grote variatie in uitingen. Psychiater dr. Jeroen Terpstra pleit in zijn lezing om te durven switchen van antipsychotica in de medicamenteuze behandeling van psychose. Te vroeg switchen kan een terugval geven en te laat switchen zadelt te cliënt op met bijwerkingen. Het belang van timing, overleg met cliënt en familie en monitoring was een belangrijk onderdeel van zijn pleidooi.

Mediaan

- "Mag ik alsjeblieft onzichtbaar mijn hoofd op jouw schouder leggen?"
Wilma van der Jagt
Auteur beschrijft haar boeiende missie om de GGZ in de persoon van de SPV letterlijk in de Wijk te brengen.

- Dagboek van: Truus de Wit
Truus de Wit
In het dagboek van Truus zijn voor veel spv-en herkenbare momenten terug te vinden.

Literatuur en filmbesprekingen

- "Liefde. Een onmogelijk verlangen"
Onno Kastelein

- Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ de DSM-5 voorbij!
- Transdiagnostische factoren - theorie&praktijk
Gerard Lohuis

- Nog negen maanden
Carla Rus

- Rectificatie: Socratisch motiveren

Dichterbij

- Het ziekenfonds begrijpt u
Gerard Lohuis

- Geen stemmen tijdens wintersport
Kaya van Dorssen
Auteur heeft dertig jaar behandeling achter zich en in Geen stemmen tijdens wintersport vertelt ze wat dit nu voor haar betekent.

- Wil je tegen m'n moeder zeggen dat ik van haar houd
Gerard Lohuis

Uit den lande

- Betrokkenheid overwint angst en bestaansleegte
Monique de Heij
Auteur zal voor vele lezers van SP inmiddels geen onbekende meer zijn. Haar boek Bestaansleegte heeft veel losgemaakt en tijdens de studiemiddag voor de SPV-en in het noorden van het land, heeft ze een prachtige lezing gehouden. Voor lezers van SP zal ze de komende tijd uiteenzetten hoe bestaansleegte van invloed is op de ontwikkeling van het kind. Dat zij in haar werk Levinas aanhaalt is geen toeval. Ook in de recensie van het boek van Dirk de Wachter (zie boekenrubriek) is te lezen hoe de filosofie van Levinas ons dagelijkse leven binnensluipt. Haar bijdrage is eerder gepubliceerd in 'vakblad voor de Natuurgeneeskundige' van 15 december 2014.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16