home

Sociale Psychiatrie / nummer 110

Artikelen SP jaargang 33 / Oktober 2014 / nummer 110

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

(Ver)bindingen van binnen en buiten

inhoudsopgave, redactioneel


Stemmen horen: Romme en Escher versus Sommer
Eva Grammerl
Auteur gaat in op de behandeling van het stemmen horen belicht vanuit het biologische/ medische model en het Maastrichtse model. Romme en Esscher hebben vanuit het traumagerelateerd denken, meerdere keren in SP gepubliceerd hoe ze clienten helpen bij het leren omgaan met stemmen. Hun aanpak is daadwerkelijk anders dan de gangbare aanpak binnen de GGZ.

Investeren in de familie, is investeren in de client!
Het betrekken en begeleiden van familieleden en belangrijke naasten in de
Geestelijke Gezondheidszorg
Maartje van der Pijl
Auteur geeft het belang aan van het betrekken van familie.
Tegelijkertijd laat ze zien dat er nog het nodige moet gebeuren wil dit realiteit worden en heeft ze de overheid aan haar kant staan die in haar beleid er vanuit gaat dat familie meer betrokken gaat worden.

"De SPV als spiegel voor de patiënt"
Het belang van een behandelrelatie voor patiënten van een FACT-team
Berrith Augustus
Auteur gaat in op het belang van actorschap om richting te kunnen geven aan je leven. De persoongerichte benadering van van Os en de rehabilitatiebenadering komen hierbij om de hoek kijken: 'Herstel is positie innemen, verbinding met de buitenwereld aangaan vanuit een nieuw zelfgevoel. Pas dan kan de cliënt in relatie met zijn omgeving vertrouwen, autonomie, initiatief en identiteit ontwikkelen', Aldus Augustus.

Mediaan

- "SPV, weg ermee?", een impressie
- V&VN Verenigingsconferentie 17 sept 2014, een korte impressie
Leonoor Hermanides-Willenborg
Auteur gaat in twee bijdragen, vanuit de SPV aan Zee ("SPV, weg er mee?") en vanuit de V&VN Verenigingsconferentie, in op de de positie van de SPV. Het zijn twee mooie impressies hoe er wordt gedacht over de SPV.

Literatuur en filmbesprekingen

- Het gezin centraal- handboek voor ambulante hulpverleners
- Waarom veranderen (meestal) mislukt
- Socratisch Motiveren
- Het gezin centraal- handboek voor ambulante hulpverleners
Gerard Lohuis

-Zonder sociaal geen psychiatrie
Ronald Schilperoort

- Bondgenoten
Hans Landman

- Film: Gett-The Devorce Trial of Viviane Amsalem
- Film: Le Grand Cahier
Gerrie Hendriks

Dichterbij

- Katrien
Jacinta Schrijer

- Raak jezelf niet kwijt
- Ik begrijp (n)iets van je
- Grondbegrip der psychoanalyse
Frans van der Lem

- Compassie als therapie
Gerard Lohuis

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16