home

Sociale Psychiatrie / nummer 108

Artikelen SP jaargang 33 / April 2014 / nummer 108

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Expertise van de SPV
in en voor de Sociale Psychiatrie

Een heel bijzonder uitgave van SP. In bijlage een boekwerkje met een beschrijving van het expertise gebied van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

inhoudsopgave, redactioneel


Zingeving in de ambulante zorg voor patiënten met ernstig psychische
aandoeningen

Annemarie van der Vegt, Peter de Rijk en Hanneke Muthertk
Auteurs vragen zich of op welke wijze het thema zingeving in de behandeling voor mensen met langdurige problematiek binnen FACT, in dit geval Groningen, vorm kan krijgen. Ruut Veenhoven, onze nationale geluksprofessor heeft aangetoond dat zingeving
essentieel is voor het welbevinden of geluksgevoel van mensen.
In Groningen hebben ze onderzoek gedaan binnen FACT en hun bevindingen in dit artikel
beschreven.

Hoe kunnen we auditieve hallucinaties tot ons laten spreken
M. Romme en A. Escher
Auteurs laten ons zien hoe ze mensen, die stemmen horen, behandelen.
Als je dit artikel gelezen hebt, rest de vraag waarom deze behandeling nog niet tot standaardbehandeling is verheven.

Geestelijke gezondheid in de wijk:
De wijkverpleegkundige GGZ, de verbindende schakel!

Ben Venneman, Kees Onderwater, Sjaak Boon en Marcel Smits
Auteurs spreken liever over een wijkverpleegkundige GGZ, waarmee ze een SPV met aanvullende opleiding voor ogen hebben. Zij houden een stevig pleidooi voor de wijkverpleegkundige GGZ in de wijk en onderbouwen dat met een heldere visie. Zelfregie voor de burger staat hierbij voorop.

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Generalist in een specialistische omgeving

Bert de Kort
Auteur gaat in op (gebrek aan) vaardigheden die de SPV kenmerken, en na het lezen van zijn inspirerend, kritische bijdrage is het duidelijk dat we ook vooral bij onszelf te rade moeten gaan.

Mediaan

- Seks en POH-GGZ, Nieuwe richtlijnen, nieuwe kansen!
Gea Bijzitter, Ingrid van Hintum en Harold Wenning
Auteurs beschrijven de verandering die op komst is voor het behandelen van seksuele disfuncties binnen de GGZ. Het College Voor Zorgverzekering wil deze alleen nog vergoeden als deze samenhangen met psychische stoornissen, bij gebruik van psychofarmaca of na seksueel misbruik. Zij beschrijven hoe deze verandering, kansen biedt aan de POH-GGZ.

- "SPV binnen Zorgmaatwerk"
Ina Mast
Auteur vertelt hoe een werkweek er voor haar uitziet en hoe veranderingen ingrijpen in haar dagelijkse werk. Nu eens geen theoretische beschouwing, maar een verhaal van iemand die in de klei staat en laat zien wat de veranderingen voor de SPV betekenen.

Van het bestuur

- Voorschrijfbevoegdheid SPV
Anne-Rose van Kessel
Auteur meldt dat er vanuit het bestuur een proces in gang is gezet om de formele zelfstandige bevoegdheid tot het uitschrijven van medicatie door de SPV, aan te vragen. In haar bijdrage legt ze uit dat hierbij bijscholing van de SPV nodig is en er nagedacht dient te worden over de borging.

Literatuur besprekingen

- Een leven lang hulp verlenen
Peter Braem

- ‘Bestaansleegte'
Gerard Lohuis

- Drie filmbesprekingen
Gerrie Hendriks

Dichterbij

- Ver af om dichtbij te zijn
Gerard Lohuis

- Omgaan met trauma's en andere bermbommen
- Vakantie - werk
Marlieke de Jonge

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16