home

Sociale Psychiatrie / nummer 106

Artikelen SP jaargang 32 / November 2013 / nummer 106

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Een verzameling van elders geschreven

inhoudsopgave, redactioneel

Onderzoek naar het sociale in de psychiatrie: te sociaal voor de praktijk?
Bauke Koekkoek
Dit artikel (eerder verschenen in 'Zonder Sociaal geen psychiatrie’ van Lohuis ea. 2013), stemt toch hoopvol. Gesomber over de sociale psychiatrie - wat is dat eigenlijk: sociale psychiatrie? Lees het artikel voor het antwoord hierop van Koekkoek - is ongegrond. Er zijn hoopgevende ontwikkelingen die goed werken en werkzaamheid van ontwikkelingen wordt daadwerkelijk onderzocht.
Wel wordt hij somber van de mate waarin sociaal psychiatrische hulpverleners in Nederland kennis hebben van nieuwe, belangrijke ontwikkelingen. Wij lijken ons bijvoorbeeld vast te klampen aan de nieuwe DSM V, terwijl er elders, gefundeerd, mee wordt afgerekend.

Compassietraining in de GGZ
Erik van den Brink en Frits Koster
Artikel is een bewerking van een hoofdstuk van het binnenkort te verschijnen danwel zojuist verschenen Handboek positieve psychologie: theorie, onderzoek& toepassingen. Van den Brink en Koster gaan in op het door hun ontwikkelde Mindfulness-Based Compassionate Living programma. De auteurs betogen dat dankzij ons voorstellingsvermogen enorm veel gedaan krijgen maar (onbewust) ook veel onnodig leed creëren, zowel in buiten- als binnenwereld. Het menselijk voorstellingsvermogen is in staat een wereld te scheppen die meedogenloos wreed of grenzeloos compassievol kan zijn. Het vermogen om overal 'plaatjes' van te maken, van onszelf, anderen en de wereld om ons heen, is vanuit evolutionair perspectief weliswaar nuttig, maar soms ook erg hinderend: we nemen de plaatjes te vaak voor aan. De auteurs introduceren als tegenwicht een positief plaatje, de compassionele metgezel, menselijk of bovenmenselijk, een dier of natuurwezen.

Richtlijn schizofrenie 2012: basiszorg op het gebied van psychosociale interventies en verpleegkundige zorg
S. Castelein, H. Knegtering, B. van Meijel en M. van der Gaag
In het Tijdschrift voor Psychiatrie nr 55 (2013) verscheen dit artikel van de auteurs als reactie op de herziene versie van de multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie die in 2012 is uitgekomen. De auteurs willen een overzicht geven van de psychosociale interventies en verpleegkundige zorg die volgens de richtlijn deel uitmaken van de basiszorg voor mensen met schizofrenie. Welke interventies zijn effectief? De auteurs geven tevens hun visie op het actualiseren van de richtlijn.

Sociale psychiatrie binnen het FACT model
Hoe sociaal psychiatrisch kun je werken binnen het FACT model?
Cécile van Glabbeek
Auteur is verplegingswetenschapper en sociaal psychiatrisch verpleegkundige en stelt in haar artikel vast dat FACT bijdraagt aan minder opnamedagen, minder stigmatisering, een afname van ernstige psychiatrische symptomen, snelle reactie bij terugval, weinig drop-out, een verbeterde relatie tussen cliënt en hulpverlener en een verbeterde continuïteit van zorg en dat dit alles past bij sociaal psychiatrische uitgangspunten. Anderzijds staat bij het FACT team het medisch model voorop in plaats van het sociaal
psychiatrisch model. En zo zijn er nog meer kanttekeningen te maken, waardoor zij tot de slotsom komt dat de praktijk helaas nog achter loopt bij de theorie.

Mediaan

- Hoe sociaal is sociaal?
Marlieke de Jonge

- Emerging sypmtoms on the pathway to psychosis
Rianne Klaassen

- SPV aan Zee 2013: Wie Traumatiseert Wie?
Onbekende auteur

Literatuur besprekingen

- Het Seniorenbrein
Gerard Lohuis

- PAAZ psychiatrische roman
Hans Landman

- Hoop doet Leven
Onno Kastelein

Dichterbij

- Eten omdat het moet
Gerard Lohuis

- Kwetsbaar? No Way!
Marlieke de Jonge

- scheef huis
Marjon Zomer

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16