home

Sociale Psychiatrie / nummer 105

Artikelen SP jaargang 32 / Juli 2013 / nummer 105

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Onderzoek, voorlichting en praktijk Sociale Psychiatrie

inhoudsopgave, redactioneel

Agressie in perspectief
Téo Visser, Carey Woortman en Jeroen Terpstra
Téo is voor de SPV-en een oude rot in het vak maar voor de buitenwereld 'the coming man' met zijn baanbrekend werk op het gebied van systeeminterventies. Hij leunt daarbij met zijn kompanen Carey Woortman en Jeroen Terpstra, sterk op het sociaal psychiatrisch perspectief waarbij mensen in hun kracht worden beoordeeld. Na het lezen van hun artikel zult u op z'n minst agressie vanuit een verfrissend gezichtspunt kunnen beoordelen.

Vroege psychose zorg & stigmatisering
Vincent Meinders
Auteur heeft onderzoek gedaan naar de samenhang tussen de vroege psychose en stigmatisering. Hij zet de vormen en gevolgen van stigmatisering duidelijk op een rij. Voor degene die het op youtube nog eens willen beoordelen hoe snel we afhaken wanneer we onszelf als onwetend ervaren (iets wat menig cliënt overkomt), klikt daarbij de volgende link aan: Learned Helplessness . In het artikel geeft de auteur aan wat werkelijk kan helpen om stigmatisering kan tegen gaan.

Ramadan in de ambulante wijkgerichte zorg
Emin Baydemir en Bas van Geijn
Auteurs bekijken de gevolgen van de ramadan voor mensen met psychiatrische problematiek. De ramadan brengt sociaal psychologische complicaties met zich mee en welke risico's lopen mensen met de diagnose schizofrenie wanneer ze voldoen aan de verplichtingen van de ramadan?

Het gebruik van risicotaxatie instrumenten onder spv-en
Sophie de Valk e.a.
Auteur en een groot aantal alumni-collega's van de Universiteit van Maastricht, hebben gekeken welke risicotaxatie-instrumenten SPV-en gebruiken om het risico van recidive in te schatten bij clienten uit de forensische psychiatrie.
Met behulp van START kan volgens hen het risico voor anderen, het risico op victimisatie, risico op zelfbeschadigend gedrag, suïcidegevaar, ongeoorloofde afwezigheid, middelenmisbruik en zelfverwaarlozing bij deze forensische groep vastgesteld worden.

De rol van de spv in goede zorg voor delirante thuiswonende ouderen
Daisy Quispel-Aggenbach
Auteur neemt ons weer mee naar de praktijk aan de hand van een casus waarin ze laat zien hoe een delier bij ouderen gediagnosticeerd kan worden. Ze biedt handvatten voor de praktijk en beschrijft aan de hand van de casus hoe er gehandeld kan worden door de SPV en anderen.


Mediaan

- Outreachend Werkt!
Lia van Doorn

- Pathologisch onderwijs
- Het recht en de realiteit
Marlieke de Jonge

Literatuur en film besprekingen

- Een spiegel voor narcisten
- Hoe we onszelf voor de gek houden- ABC van denkfouten
Gerard Lohuis

- "Mindfulness bij Borderline"
- Verbale intelligentie
Hilbert van Doorne

Filmbespreking
- Les Chevaux de Dieu
- Después de Lucía
Gerrie Hendriks

Dichterbij

- Een wereldse reis in zijn hoofd
- De jacht is mooier dan de vangst
Gerard Lohuis

Uit den lande

- Competenties van de spv in de rol van BASIST
Ben Venneman en Kees Onderwater

- Nieuwe werkelijkheid! Bezuinigingsdrift in de Schuldhulp… pardon, … dienstverlening
Hilbert van Doorne

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16