home

Sociale Psychiatrie / nummer 104

Artikelen SP jaargang 32 / April 2013 / nummer 104

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

De kracht van goed kijken

inhoudsopgave, redactioneel


Diagnostiek van suïcidaal gedrag vanuit verpleegkundig perspectief
N. Kool, B. Stringer en A.M. van Hemert
Auteurs besteden aandacht aan de multidisciplinaire richtlijn over suïcidaal gedrag.
Het beschrijft wat er van de hulpverleners verwacht wordt en daarmee duidelijkheid geeft en richting aan ons handelen. Het artikel van N. Kool, B. Stringer en A.M. van Hemert (de laatste is medeauteur van de multidisciplinaire richtlijn suïcidaal gedrag) 'Diagnostiek van suïcidaal gedrag vanuit verpleegkundig perspectief' diept de verpleegkundige bijdrage aan de zorg omtrent suïcidaal gedrag nog eens uit.

Signaleren van gameproblemen bij jongeren met autisme
Herm Kisjes en Erno Mijland
Alhoewel onlangs in de nationale dagbladen te lezen viel dat actiegames goed zijn
voor kinderen met dyslexie, is het volgens de auteurs van dit artikel een feit dat problemen ontstaan bij overmatig gamen. Zij schrijven over de problemen die ontstaan door het digitale tijdverdrijf. In het artikel gaan zij in op hoe je tijdig herkent dat een kind problemen ontwikkelt met het gamen en geven zij tips over hoe ermee om te gaan.

Eigen Kracht conferenties als vernieuwende sociaal psychiatrische interventie?
Henk-Willem Klaassen
Auteur breekt in dit artikel een lans voor de Eigen Kracht conferenties. Hij baseert zich op werk van Schout & de Jong en is dermate enthousiast dat hij vindt dat de Eigen Kracht conferenties een waardevolle, misschien wel onmisbare aanvulling zijn op het sociaal psychiatrisch gedachtegoed.
De Eigen Kracht conferentie is volgens Klaassen 'een sociaal psychiatrische interventie die veel vaker gebruikt kan worden, die ervoor zal zorgen dat hulpverleners meer samenwerken met de burger en zijn netwerk, een middel waarbij de regie en verantwoordelijkheid niet bij de hulpverlener ligt maar bij de burger.'
Lees en oordeelt u zelf…

Persoonsgerichte benadering bij patiënten met schizofrenie in een fact-team
Rinaldo Pothof
Auteur gaat in op de toepassing van elementen uit de persoonsgerichte benadering en narratieve psychologie van Bohlmeijer en de methodiek 'stemmen horen' van Romme bij de behandeling van patiënten met schizofrenie in een FACT-team. De auteur concludeert dat door een persoonsgerichte benadering er mogelijkheden zijn om de patiënt meer tegemoet te komen. Beide methodieken hebben tot doel om meer aandacht te hebben voor het persoonlijke verhaal van de patiënt. Bovendien willen beide methodieken de
achterliggende knelpunten of problemen onderzoeken die leiden tot de symptomen. Daardoor kunnen de klachten van de patiënt worden geplaatst in de context van het levensverhaal of de levensgeschiedenis. Het artikel laat zien dat persoonsgerichte benadering en narratieve technieken sinds zij opgang deden nog niet aan kracht hebben ingeboet.

Mediaan

- Wie neemt dat kind in behandeling?
Marlieke de Jonge

Literatuur en film besprekingen

- Borderline van binnenuit-handreiking aan hulpverleners
- "Iedereen gebruikt toch"
- Schematherapie -een praktische handleiding
- Hallucinaties
- Problematische Verzamelaars
Gerard Lohuis

- De lessen van de psychopaat
Hilbert van Doorne

Filmbespreking
- Broken
Gerrie Hendriks


Dichterbij

- Genetische Stamcelkarma
Hilbert van Doorne

- Het raadsel van de goede weg
- Tot het dichterbij komt
- Waarom is iets vreemd
Gerard Lohuis

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16