home

Sociale Psychiatrie / nummer 102

Artikelen SP jaargang 32 / Oktober 2012 / nummer 102

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Dicht bij de cliënt en
oog voor de wijk

inhoudsopgave, redactioneel


Opleiden voor de sociale psychiatrie
Hein van der Hulst en Bauke Koekkoek
Auteurs laten in Opleiden voor de sociale psychiatrie: en intensief programma Community Based Health in Nijmegen zien hoe uitwisseling van ervaring tussen verschillende hogescholen uit verschillende landen kan bijdragen 'aan verbetering van de kwaliteit en samenwerking tussen hogescholen en de ontwikkeling van innovatieve praktijken in opleidingen'. Een mooie beschrijving van een interdisciplinair, internationaal sociaal psychiatrisch lesprogramma.

De spv in de hulpverlening aan volwassenen met autismespectrum stoornissen
Richard Vuijk
Auteur beschouwt in zijn artikel De SPV in de hulpverlening aan volwassenen met autismespectrumstoornissen hoe het met de begeleiding van de SPV staat bij deze problematiek en hoe de SPV een bijdrage kan leveren om de kwaliteit van leven te vergroten wanneer iemand met deze problematiek worstelt.

Familiebeleid, spv doe er wat mee!
Henk-Willem Klaassen
Eigenlijk is de bijdrage van auteur een uitwerking van die rol wat betreft de omgang van de SPV met de familie. Henk-Willem breekt al jaren een lans voor een andere omgang van professionals met de familie van de cliënt. Dat het nodig is, laat hij in deze bijdrage zien en hij geeft daar handen en voeten aan.

Basis voor een nieuwe sociaal psychiatrische hulpverlening
- sociale rechtvaardigheid
Ben Venneman en Kees Onderwater
Auteurs vervolgen vanuit hun Manifest Sociale Psychiatrie in dit artiekel met een visie
waarin de sociale psychiatrie verankerd moet zijn, namelijk vanuit sociale rechtvaardigheid en menselijke waardigheid. Hierin herkennen we een van de speerpunten van de sociale psychiatrie: het voorkomen dat mensen gemarginaliseerd raken en de wisselwerking tussen de invloed van de samenleving en de gezondheid van haar burgers.

‘Wanneer je lichaam spreekt'
Anneke Sips
Auteur gaat in Wanneer je lichaam spreekt in op de rol die yoga mogelijk kan spelen binnen de sociaal psychiatrische behandeling van de Post Traumatisch Stress-Stoornis. Het is een verkennend artikel waarin ze de mogelijkheden uitwerkt van de meer op boeddhistische/Oosterse inzichten gebaseerde aanpak in vergelijking met onze Westerse aanpak. Naast yoga en mindfulness, zien we hoe binnen de zorg de compassietrainingen haar intrede doen. Met name het hervinden van de innerlijk rust en evenwicht spelen hierin een centrale rol. Niet vechten of vluchten tegen wat we niet kunnen veranderen,maar wel minder oordelen en meer compassie.

Hoe ervaren patiënten Assertive Community Treatment (ACT)?
Annelies Assink en Wim Houtjes
Auteurs deden literatuuronderzoek naar de ervaringen van cliënten met de ACT-benadering. In Hoe ervaren patiënten ACT laten ze zien dat ACT duidelijk resultaat heeft bij de ondersteuning in de dagelijkse praktijk en dat cliënten tevredenheid tonen ten aanzien van de bereikbaarheid van de hulp en dat ze tevreden zijn over het contact. De vraag blijft open in hoeverre de zorg echt effectief is en in hoeverre de verschillende doelgroepen die in de verschillende onderzoeken vergeleken worden, met elkaar vergelijkbaar zijn.

SRH binnen de kortdurende zorg: een goed begin is het halve werk
Dirk den Hollander
In SRH binnen de kortdurende zorg- een goed begin is het halve werk laat hij zien hoe hulpverleners ook binnen de acute en kortdurende zorg principes vanuit de systematische rehabilitatie kunnen toepassen. En ook hier schuilt het in de eenvoud: als je zijn bijdrage leest, gun je iedere cliënt zo'n benadering. Zeker wanneer we uitgaan van het gegeven dat een crisis het moment is waarop veranderingen mogelijk zijn.

Mediaan

- De Effecten van bemoeizorg
Diana Roeg, Margot Voogt, Marcel van Assen en Henk Garretsen
Auteurs doen vanuit hun onderzoek De effecten van bemoeizorg kwalitatieve uitspraken. De kwaliteit van leven verbeterd, de ernst van de problematiek nam af, de relatie tussen cliënt en hulpverlener verbeterd en de effecten van de bemoeienis blijkt na een half jaar nog steeds aanwezig te zijn.

- Van psych(iatr)ische ziekten ga je niet dood
Marlieke de Jonge
Auteur laat in haar bijdrage en kritische reflectie zien hoe gekunsteld de scheiding tussen psyche en somatiek is en dat de psychiatrie zich moet richten op echte psychiatrie en niet op levensproblemen.


Literatuurbesprekingen

- Compassievol leven- van mindfulness tot heartfulness
- Zachte Heelmeesters
- De Eenzaamheid van de Psychose
Gerard Lohuis

Dichterbij

- Wat een K**-ziekte !!!!!!!!!!!!!!
Hilbert van Doorne

- Helpen door niet te behandelen
- Medicijnen helpen niet maar werken wel
Gerard Lohuis

Uit den Lande

- Welzijn Nieuwe Stijl en de ggz. Kantelingen naar eigen kracht
Gert Schout, Ronald Schilperoort en Jannie Visscher

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16