home

Sociale Psychiatrie / nummer 101

Artikelen SP jaargang 32 / Juli 2012 / nummer 101

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Geschiedenis en heden
maken de toekomst

inhoudsopgave, redactioneel

Van taboe naar meerwaarde
Monique van Wijk-Timmer
Als we het over ervaringsdeskundigen hebben, denken we aan collega's die eerst patiënt waren en nu hun ervaringen inzetten om andere patiënten te helpen. Van patiënt naar hulpverlener dus. Auteur, SPV bij Pro Persona de Riethorst, landelijk GGZ centrum voor doven en slechthorenden, benoemt echter een andere, onbekende groep ervaringsdeskundigen, namelijk zij die de weg andersom hebben afgelegd : van hulpverlener naar patiënt. Bij de eerste groep is het duidelijk hoe het zit, immers de bekendheid met de psychiatrische problematiek en psychiatrische hulpverlening komt al tot uiting in de functienaam : ervaringsdeskundige. Bij de tweede groep is het niet duidelijk hoe het zit. Er heerst bij hen een taboe op het delen van de eigen ervaring met collega's en al helemaal met patiënten. Van Wijk pleit in haar artikel 'van taboe naar meerwaarde of…… hoe een hulpverlener met ervaring op het gebied van psychiatrische problematiek ervaringsdeskundige wordt' voor een open houding, omdat daarmee de patiënt meer te bieden valt.

Alarm over dakloze gezinnen, reconstructie van een mediahype
Lia van Doorn, Willibrord de Graaf, Catelijne Akkermans en Raymond Kloppenburg
Auteurs beschrijven hoe sociaal wetenschappelijk onderzoekers kunnen voorkomen dat de media met hun bevindingen aan de haal gaan. Met die media hadden de auteurs namelijk de onaangename ervaring dat hun bevindingen van een eerder onderzoek uit hun verband werden gerukt. De auteurs publiceerden over dakloze gezinnen en de media grepen deze publicatie aan om de zaak eens flink op te kloppen: een dramatisch beeld over 'de toename van het aantal dakloze gezinnen'.

Samenvatting proefschrift over 150 jaarontwikkeling van psychiatrische verpleegkunde
Cecile aan de Stegge
Auteur verdedigde haar proefschrift Gekkenwerk op 16 maart 2012 aan de Universiteit van Maastricht. Aan de Stegge deed historisch onderzoek naar het proces van beroepsvorming van de psychiatrisch verplegenden. Het onderzoek beslaat de periode van 1830, toen er nog sprake was van oppassers en oppasseressen, tot 1980, als de verpleegkundigen tot een volwaardige professionele beroepsgroep zijn verworden. Aan de Stegge heeft zelf ook een ontwikkelingsproces doorgemaakt. Zij is gestart als leerling B-verpleegkundige en ging wat later wijsbegeerte studeren met als bijvak Beleid in de Gezondheidszorg.
Nadien werkte zij langere tijd in diverse staf- en beleidsfuncties. Op enig moment werd zij actief in de organisatie van de beroepsgroep Zij richtte de Vereniging Staffunctionarissen in de Psychiatrische Verpleegkunde en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrische Verpleegkunde op.

Serotoninesyndroom
- de noodzaak van herkenning door verpleegkundigen
Lennart Rovers, Diana Polhuis en Brenda Bootsma
Auteurs beschrijven onze dagelijkse hulpverleningspraktijk en de daarbij behorende voorgeschreven anti-depressiva, of om preciezer te zijn, de SSRI's. Zoals bekend kunnen SSRI's het serotoninesyndroom veroorzaken. 'Het niet herkennen van het serotoninesyndroom door hulpverleners kan voor psychiatrische patiënten levensgevaarlijke consequenties hebben. Vroegtijdige herkenning en adequaat handelen door verpleegkundigen is dan ook noodzakelijk', aldus Rovers. Voor de gezondheid van patiënten die verschillende psychofarmaca en daarbij eventueel ook drugs gebruiken is het voor hulpverleners noodzakelijk dat zij hun patiënten goed op de hoogte brengen van de mogelijke gevaren die dit met zich meebrengt, vindt Rovers terecht. Rovers beschrijft in 'serotoninesyndroom; de noodzaak van herkenning door verpleegkundigen' duidelijk welke gevaren dit zijn.


Mediaan

- Ervaring is de beste leermeester De meerwaarde en positie van ervaringsdeskundigen
Jeroen Ruis, Diana Polhuis en Irma de Hoop
Auteurs betogen in 'Ervaring is de beste leermeester. De meerwaarde en positie van ervaringsdeskundigen' dat ervaringsdeskundigen een bron van hoop en empowerment zijn en dat cliënten het contact met ervaringsdeskundigen meer gelijkwaardig vinden dan met andere hulpverleners en zich beter begrepen voelen.

- Professionele distantie, nee bedankt!
Jan Roelofs
Auteur schrijft over moeilijke patiënten waarbij volgens de auteur de hulpverlening tekort schiet. Met de juiste benadering en begeleiding zijn 'moeilijke patiënten' in veel gevallen goed te helpen. Lees in de bijdrage van Roelofs waaruit deze juiste benadering en begeleiding bestaan!

- De verloren strijd tegen de drugs
Rob Keukens
Auteur, docent Opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen aan de
Hogeschool te Arnhem en Nijmegen, maakt zich in dit artikel zorgen over het door de overheid aangekondigde drugsbeleid. Althans, toen de overheid nog bestond onder de gedoogconstructie. Nederland had altijd een tolerante opstelling maar leek onder invloed van CDA en PVV te neigen naar strenger straffen en meer repressie (we vragen ons af of dit na alle politieke verwikkelingen van de afgelopen tijd nog steeds zo is). Op beheersing en uitbanning van gebruik gebaseerd beleid staat echter haaks op wetenschappelijke inzichten.

- Lekenpraatje
Cecile aan de Stegge
De eerder genoemde bijdrage van Cecille aan de Stegge“Lekenpraatje”

Literatuurbesprekingen

- Gekkenwerk
Martin Morsman

- Ons Feilbare denken
- Buigzame zorg in een onbuigzame wereld
- Eropaf..en dan?
- Mijn partner wordt dement- een praktijkgids voor de verzorgende familie
Gerard Lohuis

Dichterbij

- "Hoe groter de wens, hoe groter de angst" en de kracht van optimisme
Hilbert van Doorne

- Niet helpen om geholpen te worden
- Relativiteit op een zomerse dag
Gerard Lohuis

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16