home

> Eerstvolgende studiedag

Studiedag Donderdag 16 november 2017 van 10.00 – 17.00 uur te Utrecht Lunetten.

Kwetsbaar en verward, het zal je maar gebeuren.

Tijdens deze studiedag worden de schijnwerpers gericht op die aspecten van ons dagelijkse leven en werk die ons kwetsbaar kunnen maken en in verwarring achter laten. Hoe zorg je er dan voor dat je stevig en hersteld weer verder kunt?

LET OP!
Dit is dus een dagbijeenkomst in plaats van een middag
De ledenvergadering zal op 1 november plaatsvinden van 18:00 - 20:30 uur

09.15 Aankomst en ontvangst
 
10.00 Opening door de dagvoorzitters Marcel Kik en Ivonne van der Padt
 
         Marijke van der Putten, Psychiater en lid van de RvB van GGZ NHN
         In haar lezing neemt Marijke ons mee in de recente ontwikkeling van GGZ-NHN
         waarbij de huidige divisies maatschappelijke psychiatrie en de specialistische
         centra van GGZ-NHN steeds meer gaan samenwerken als specialisten in de wijk,
         ook wel wijkgericht werken genoemd. Dit wijkgericht werken gaat primair uit
         van GGZ -behandeling op maat voor de burger in de wijk, met als principe
         een psychische gezonde wijk.

         Michael Milo, Drs., MBA, werkt als verbinder op het snijvlak van gezondheids-
         zorg, ontwerp, onderwijs en transformatie.

         Michael is één van de initiatiefnemers van De Nieuwe GGZ en SamenBeter.org;
         een bewegingen die op nationaal niveau, met ICT en in lokale proeftuinen een
         vitale samenleving ontwerpen.
         Hij gaat ons vertellen over de huidige stand van zaken in de Nieuwe GGZ.

11.45 Amsterdam de bakermat van de sociale psychiatrie verder
         zonder SPV opleiding 

         Is het voor te stellen dat een stad als Amsterdam met alle denkbare
         grootstedelijke problematiek, zonder SPV opleiding kan? Waarschijnlijk niet,
         en toch gaat het gebeuren.
         We kijken terug op bijna een eeuw opleiden en kijken hoopvol (bezorgd)
         naar de toekomst.
         Jeanne Derks en Ivonne van der Padt

12.15 Buffet in het restaurant
         
13:15 Stedelijk sociaal psychiatrisch werk, op het snijvlak van hulpverlening
          en de handhaving van de openbare orde

          Michael Willemsen Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige & Teammanager
          MGGZ Afdeling Vangnet GGD Amsterdam.
 
14:00 1e RONDE WORKSHOPS-BIJEENKOMSTEN

A. Bekostiging van de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland
In deze workshop staan we stil bij de manier waarop de Nederlandse GGZ wordt gefinancierd en zoomen we in op de wijze waarop VGZ via een strategie van zinnige zorg de zorg voor nu en de toekomst betaalbaar probeert te houden.
Tomas Göbbels & Gerjan Prins zijn werkzaam als zorginkoper curatieve GGZ bij VGZ

B. Ondersteunen of overnemen?
Wat lukt er wel en wat komt moeizamer van de grond rond vermaatschappelijking. Wat zijn de mogelijkheden van en grenzen aan participatie?
Rick Kwekkeboom is gepromoveerd op onderzoek naar vermaatschappelijking in de GGZ. Lector Community Care bij de Hogeschool van Amsterdam.

C. Preventie, opgaven voor de psychische gezondheidszorg
Specialistische voorzieningen focussen uitsluitend op de zorg voor aangemelde patiënten. Omdat dit de grondslag van de financiering is, lijkt dit begrijpelijk. Het is echter cruciaal oog te hebben voor de context. De omstandigheden waarin psychische aandoeningen ontstaan, manifest worden, belopen, al dan niet worden opgemerkt, mensen al dan niet worden gestigmatiseerd en (mede daardoor) afgehouden worden van vroegtijdige hulp. De maatschappelijke context waarin al dan niet wordt gewerkt aan de preventie van psychische problematiek en de bevordering van psychische gezondheid. Anders gezegd: we moeten een idee hebben hoe de samenleving bijdraagt aan (verlies of bevordering van) psychische gezondheid en omgaat met psychische problematiek.
Jaap van der Stel 
is andragoloog, senior onderzoeker bij InGeest, adviseur beleid bij
Brijder-Parnassia, lector GGZ aan de Hogeschool Leiden

D. Bewonersgestuurde wijkontwikkeling
Hoe doe je dat eigenlijk, een aanpak van onderop realiseren? Hoe zorg je voor borging van  de inzet en deskundigheid van ‘echte’ wijkwerkers en bewoners die zich richten op het verbinden (kwartiermaken) en empoweren van mensen? Hoe verkrijgen we een GGZ als specialistische organisatie in de wijk, maar dan wel meer in de rol van consulent en adviseur van wijkwerkers?
Jaap Prummel is een actieve bewoner uit de Baarsjes A’dam, initiatiefnemer van
buurtkamer Bestevaer en betrokken als procesbegeleider bij Leren en participeren in
de community (LPC).
Kees Onderwater SPV, momenteel projectleider Leren en participeren in de community

14:45      Pauze

15:15      2e RONDE WORKSHOPS-BIJEENKOMSTEN

E. Signaleren van psychische kwetsbaarheid door de GGD-SPV in de wijk
De GGD-SPV in de wijk werkt nauw samen met verschillende partners vanuit de driehoek politie, meldpunt zorg & overlast en GGD. Samen met de wijkagent trekt de SPV er op uit om in een vroeg stadium OGGZ-hulp en zorg in te zetten. Decompensaties en escalaties worden daardoor zoveel mogelijk voorkomen. Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk anders dan die van de SPV in het GGZ veld.
Herman Plas SPV Vangnet GGD Amsterdam en 
Stijn Ekkers 
SPV i.o. Vangnet GGD Amsterdam.

F. Professionele identiteit en interprofessionele samenwerking
Aan de hand van casuïstiek bekijken we hoe je als SPV de samenwerking met cliënten, naastbetrokkenen en andere professionals in de gewenste richting kunt beïnvloeden.
Jeanne Derks SPV, docent bij de Hogeschool van Amsterdam.

G. De dubbele last van stigmatisering bij psychisch kwetsbaren
Het uitgangspunt voorkoming van marginalisering staat in deze workshop centraal. Mensen die psychisch kwetsbaar zijn worden regelmatig geconfronteerd met stigma en we weten dat dit net zulke schadelijke effecten heeft als de aandoening zelf. Vooral het risico op sociaal isolement is groot. In deze workshop staan we stil bij het proces van stigmatisering op het niveau van de professional. Wat is het, waarin uit het zich bij ons, hoe herkennen we het bij onszelf, wat is er aan te doen en tot slot, welke interventies kunnen we inzetten?
Sjaak Boon 
is SPV en als docent verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.
Daarnaast is hij partner bij www.onderboven.nl.
 
H. Wijkhulpverlening (Onder voorbehoud)
Wanneer deze vervalt krijg je een mail voor je 2e keuze.
Samenwerking tussen burgers, kwetsbare inwoners en professionals in de wijk staan centraal.
Ben Venneman is SPV en sinds 15 jaar zelfstandig adviseur, trainer en innovator

16:30 Agenderen van en onderhandelen over bekostiging van
         vervolgopleidingen in de GGZ (waar onder de PHBO-SPV)
         Patrick Groenewegen
adviseur GGZ V&VN

17:00 Einde van deze dag met mogelijkheid voor netwerken en een drankje

Inschrijving
U kunt inschrijven via het inschrijfformulier
Deze dag is inclusief een lopend buffet waar je maaltijd door medewerkers van Aristo op jou aanwijzing wordt klaargemaakt.

De toegang voor de studiemiddag is voor leden en donateurs van de V&VN-SPV gratis.
Voor niet leden of donateurs is de toegangsprijs € 100,00, daarvoor krijgt u een nota toegestuurd. Voor leden van andere afdelingen V&VN is de toegang € 25,00.

Plaats studiedag

Zalencentrum Artisto
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
telefoon: (030) 2899400
Routebeschrijving


De studiemiddagen in 2018 en 2019 zijn:

Donderdag 17 mei 2018
Donderdag 15 november 2018

Donderdag 16 mei 2019
Donderdag 21 november 2019


 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16