home

Archief landelijke studie bijeenkomsten

Hieronder een overzicht van de tot nu toe digitaal beschikbare studie bijeenkomsten. Wanneer u op de link klikt krijgt u het programma dan wel een presentatie of een verslag van de betreffende studie bijeenkomst.
Helaas beschikken wij niet over alle presentaties of verslagen.

17 juni 2021 - Digitale avond bijeenkomst
Positionering van de SPV +
Lifehacks voor meiden met ASS

Met als stalmeester Marcel Kik
Programma
•  Lifehacks voor meiden met ASS
Presentatie
door Marleen Bezemer (PDF 5,5 Mb)
Digitale weergave presentatie van Marleen

Boek Sociaal Kapitaal met Hans van Essen, Stijn Ekkers en gerard Lohuis
Lancering Position Paper in de vorm van een Z-Card door Gerard lohuis
Digitale weergave positionering spv

21 november 2019 - Utrecht Lunetten
De kwestie verwarde personen en
Systeem gericht werken in de acute en sociale psychiatrie

Met als middagvoorzitter Richard Touw
Programma
Impressie in beeld
•  Zo gewoon mogelijk doen in ongewone situaties
Presentatie
door Bauke Koekkoek (PDF 1.7 Mb)
Systeem gericht werken in de acute en sociale psychiatrie
Presentatie
door Téo Visser (PDF 2,1 Mb)

16 mei 2019 - Utrecht Lunetten
"Doelgroepen in een sociaal psychiatrische context”
Met als middagvoorzitter Richard Touw
Programma
Impressie in beeld
•  Mensgericht ontwerpen in de Sociale Psychiatrie
Presentatie
door Job van ’t Veer (PDF 4.4 Mb)
Zwanger & Verslaafd
Presentatie
door Linda Bakker en Plien Kok (PDF 1,1 Mb)
Jeugd en e-Health
Presentatie door Susanne Vonderhorst en Maarten van ’t Hof (PDF 2,3 Mb)
Zorgverlening aan mensen met licht verstandelijke beperking
Presentatie door Koos de Haan (PDF 1,7 Mb)

15 november 2018 - Utrecht Lunetten
"De SPV binnen de sociale psychiatrie”
Met als middagvoorzitter Marcel Kik
Programma
Impressie in beeld
•  Human Centered Design Thinking
Presentatie
door de heer Marcel Kik (PDF 900 Kb)
Effectief communiceren met laaggeletterden
Presentatie
door mevrouw Marjan Mensinga (PDF 1,7 Mb)
Redesigning Psychiatry
Presentatie door mevrouw Kritel de Groot (PDF 5,9 Mb)
De SPV binnen de Nieuwe GZZ als krachtgericht werker
Presentatie door de heer Gerard Lohuis (PDF 1,5 Mb)

17 mei 2018 - Utrecht Lunetten
"SPV en evidence-based-practice”
Met als middagvoorzitter Richard Touw
Programma
Impressie in beeld
•  De zin van zingevende gespreksvoering voor de SPV-praktijk
Presentatie
door de heer Stijn Ekkers (PDF 409 Kb)
Risicoconsultatie vanuit narratief perspectief
Presentatie
door mevrouw Geneviève van Tuijn (PDF 470 Kb)
Spoedcursus psycho-educatie autisme: gespreksniveaus!
Presentatie door de heer Hans van Essen (PDF 397 Kb)
Een zinvol bestaan draagt bij aan persoonlijk herstel
Presentatie door mevrouw Linda Verwaaijen
Veel voorkomende klachten tijdens de zwangerschap
Blog op haar website door mevrouw Loes Maurits
Gratis E-book

16 november 2017 - Utrecht Lunetten
Studiedag: Kwetsbaar en verward, het zal je maar gebeuren
Met als dagvoorzitters Ivonne van der Padt en Marcel Kik
Programma
Impressie in beeld
•  Wijkgericht werken, ontwikkelingen GGZ-NHN
Presentatie
door mevrouw Marijke van der Putten
Amsterdam de bakermat van de sociale psychiatrie verder zonder SPV opleiding
Presentatie
door mevrouw Jeanne Derks en mevrouw Ivonne van der Padt
Stedelijk sociaal psychiatrisch werk, op het snijvlak van hulpverlening en de handhaving van de openbare orde
Presentatie door de heer Michael Willemsen
Workshop: Bekostiging van de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland
Presentatie, door de heren Tomas Göbbels & Gerjan Prins
Workshop Ondersteunen of overnemen?
Presentatie door de heer Rick Kwekkeboom
Workshop Preventie, opgaven voor de psychische gezondheidszorg
Presentatie door de heer Jaap van der Stel
Workshop Bewonersgestuurde wijkontwikkeling
Presentatie door de heren Jaap Prummel en Kees Onderwater
Workshop Signaleren van psychische kwetsbaarheid door de GGD-SPV in de wijk
Presentatie door de heren Herman Plas en Stijn Ekkers
Workshop Professionele identiteit en interprofessionele samenwerking
Presentatie door mevrouw Jeanne Derks

18 mei 2017 - Utrecht Lunetten
Nieuwe inzichten in de GGZ
Met als middagvoorzitter Richard Touw
Programma
Impressie in beeld
•  Inleiding
Presentatie
door de heer Richard Touw (PDF 409 Kb)
Vereende kracht. Naar een andere kijk op helpen
Presentatie
door de heer Gert Schout (PDF 470 Kb)
Werken in de nieuwe GGZ
Presentatie door de heer Henk-Willem Klaassen (PDF 397 Kb)
Workshop BuurtzorgT
Presentatie door mevrouw Charlotte Kleijwegt, de heer Richard Touw en de heer Henk-Willem Klaassen.
Verbinding maken door lichaamsgerichte benadering
Website, workshop door mevrouw Anneke Sips
Bouwen aan herstel, De Yucel methode
Website en een Presentatie door Mehmet Yucel

16 november 2016 - Utrecht Lunetten
SPV: stigmatiseren, borderline en stemmen
met als dagvoorzitter Marcel Kik
Programma
•  Inleiding van het thema stigma
Presentatie
door de heer Marcel Kik (PDF 409 Kb)
Workshop Stigmatisering
Presentatie
door de heer Sjaak Boon (PDF 470 Kb)
Wie is er in crisis: de 'borderliner' of de hulpverlener?
Presentatie door mevrouw Maaike Dijkstra (PDF 397 Kb)
Stemmenhoorders
Presentatie door de heer Peter Oud (PDF 1,4 Mb)
Presentatie door mevrouw Roben Plücker (PDF 438 Kb)
Presentatie door de heer Dirk de Smit (PDF 50 Kb)

19 mei 2016 - Utrecht Lunetten
"Crisissituaties in de dagelijkse praktijk van de SPV"
met als dagvoorzitter Richard Touw
Programma
•  Ervaringen van patiënten na contact met de crisisdienst
Presentatie
door mevrouw Thea Daggenvoorde (PDF 238 Kb)
Dialectische Gedragstherapie – basisprincipes, ook in crisis
Presentatie door mevrouw Josha Louwerse Ursula Witteveen (PDF 981 Kb)
Medicatie na uitschrijven IBS
Presentatie door mevrouw Jolanda Stobbe (PDF 1 Mb)
Yoga en Mindfulness in Crisis
Presentatie door mevrouw Nanon Wissink-Lahnstein (PDF 610 Kb)
Het effect van de hulpverlener op een crisis
Presentatie door de heren Lieuwe Krol en Anne Kadijk (PDF 656 Kb)

19 november 2015 - Utrecht Zuilen
"Lustrumviering 35 jaar, thema Passie"
met als dagvoorzitter Marcel Kik
Programma

Een eerste foto impressie van deze lustrumdag.


21 mei 2015 - Utrecht Lunetten
"De SPV en acute situaties in de dagelijkse praktijk"
met als dagvoorzitter Ronald Touw
Programma
•  Suïcide en de hulpverlener in de GGZ
Presentatie
door de heer Remco de Winter (PDF 1,8Mb)
Het Psycholanceproject
Presentatie door de heren Jerzy Koopmans (SPV) en
ambulancechauffeur Bryan Tjon an Joek (PDF 2,2Mb)

19 november 2014 - Utrecht Lunetten
"Cognitieve interventies" met als dagvoorzitter Kim Helmus
Programma
•  Inleiding en presentatie over CGT, ontwikkelingen, grondbeginselen en toepassingen in de psychiatrie
Presentatie
door mevrouw Kim Helmes (PDF 5,8Mb)
Het inzetten van CGT bij patiënten met hoarding
Presentatie door de heer Ron de Joode (PDF 5,8Mb)
Meta cognitieve training (MCT)
Presentatie door mevrouw Imke Lemmers-Jansen (PDF 7,8Mb)
Een interactieve CGT fitness workshop
Presentatie door de heren Perry Coppiëns en Edward Maitimo (PDF 1,3Mb)

22 mei 2014 - Utrecht Lunetten
"POH-GGZ" onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Harold Wenning
De verstuurde folder
•  De SPV de wijk in
Presentatie
door de heer Marcel Smits(PDF 275Kb)
Vereniging Praktijkondersteuners Huisartsen GGZ
Presentatie door de heer Jan Seleman (PDF 174Kb)
Drie jaar ervaring met de POH-GGZ op micro en macro nivo
Presentatie door de heer Prof Nick J. de Wit (PDF 2473Kb)
Kort aandacht voor onderzoek
Presentatie door mevrouw Janneke Noordman (PDF 433Kb)

20 november 2013 - Utrecht Lunetten
"De samenwerking met de politie"
programma
•  Hoe en wanneer samenwerken met de politie?
Presentatie
door de heer Hans Slijpen (PDF 133Kb)
Zorgmijders kunnen politie niet mijden.
Presentatie door de heer Frank Krens (PDF 499Kb)

23 mei 2013 - Utrecht Lunetten (tevens receptie aftreden voorzitter D. Rammers)
De staat van de SPV
programma
22 november 2012 - Utrecht Lunetten
Doe eens normaal
programma
24 mei 2012 - Utrecht Lunetten
Onderzoek en sociale psychiatrie wie wordt er beter van?
programma
26 mei 2011 - Utrecht Lunetten
Moeilijke mensen
programma
•  "Ambulant werk met moeilijke cliënten".
Presentatie door de heer Jules Tielens, Psychiater bij VIP team (Vroege Interventie Psychosen) van het AMC. (PDF 618Kb)
Tevens een extra bijlage met een relevante tip . (PDF 13Kb)
   

25 november 2010 - Utrecht Lunetten
Systemisch werken
programma
•  "Cultureel-systemisch werken".
Presentatie door de heer Jan Smits, SPV en werkzaam als systeemtherapeut bij de GGZ inGeest te Amsterdam. (PDF 836Kb)
Tevens een extra bijlage met relevante links naar zijn presentatie. (PDF 23Kb)
•  "Systeemgericht werken in de sociale psychiatrie".
Presentatie door Téo Visser is SPV en werkzaam bij GGZ Meerkanten te Lelystad in de crisisdienst en als systeemtherapeut bij de afdeling volwassenenzorg. Verder werkt hij in een eigen praktijk, zie www.deoranjehof.nl (PDF 439Kb)

27 mei 2010 - Utrecht Lunetten
Maatschappelijke GGZ; Kansen voor de SPV
programma
•  Verslag nog niet beschikbaar

26 november 2009 - Utrecht Lunetten
Sociale psychiatrie; de hersenen en het brein
programma
•  "Verandering in de hersenen als gevolg van langdurig middelengebruik".
Samenvatting lezing door de heer Peter Vossenberg, Sociaal geneeskundige, arts voor maatschappij en gezondheid. Ruim 25 jaar werkzaam in de verslavingszorg. Praktijkopleider voor Master in Addiction Medicine en hoofdbehandelaar van het Intramuraal Motivatie Centrum bij TACTUS.
(PDF. 77k)
•  "Angststoornis: hoe te herkennen en hoe te behandelen?".
Presentatie door Ron de Joode, Verpleegkundige en gedragstherapeutisch medewerker bij het AMC, op de zorglijn angsstoornissen. (PDF, 1770k)

28 mei 2009 - Utrecht
Een andere kijk op depressie!
programma
•  Verslag nog niet beschikbaar

27 november 2008 - Utrecht Lunetten
Seksualiteit bespreken in de sociale psychiatrie
programma
•  "Ruimte voor lust geeft onrust!?".
Presentatie 1 en Presentatie 2 door de heer Renske Althuisius, werkzaam als seksuoloog/maatschappelijk werker op verschillende poli’s van Stichting Buitenamstel Geestgronden.
(PDF's respectievelijk 4,7 Mb en 33 k)
•  "Vijf jaar Vriendstap, contactbureau op internet voor mensen met psychische problemen".
Presentatie door Hetty Pronkj Psychiater bij GGZ Eindhoven en oprichter van www.vriendstap.nl en Joost Bemelmans, Eervaringsdeskundige. (PDF, 297k)

29 mei 2008 - Utrecht Lunetten
Omgaan met psychosen: normaliseren of pathologiseren?
programma
•  "Ouderen en schizofrenie".
Presentatie door de heer Paul David Meesters, Psychiater op een polikliniek ouderen van Stichting GGZ Buitenamstel– Geestgronden in Amsterdam.
(PDF, 102k)
•  "Psychologische behandeling van psychosen".
Presentatie door de heer Dr. Frans van Hassel, psychiater GGNet Warnsveld.
(PDF, 747k)

10 april 2008 - Utrecht - Werkconferentie V&VN-SPV
‘SPV en zelfstandige praktijk’
Mogelijkheden en ontwikkelingen belicht vanuit diverse invalshoeken
programma
•  "Nieuwe mogelijkheden voor SPV-en in de eerstelijnszorg".
 Wat willen zorgverzekeraars met GGZ in de eerste lijn?
Presentatie door de heer Martien Boumans, coördinator eerstelijnszorg bij Zorgverzekeraars Nederland (PDF, 156k)
•  "Van luisteren je zaak maken"
De sociaal psychiatrisch verpleegkundige als zelfstandig praktijkvoerder, de juridische en fiscale kaders waarbinnen je opereert.
Presentatie door mevrouw Antoinette Kroeze, SPV en juriste (PDF 143Kb)
•  "Hoe kleur je al je idealen in en geef je vorm aan kennis en samenwerking".
Praktische zaken rondom een zelfstandige praktijk en het vormgeven en onderhouden van je relatie met cliënten en behandelaren binnen de eerste lijn.
Presentatie door Maria van Genugten, SPV en zelfstandige praktijk (PDF 363Kb)

29 november 2007 - Utrecht Lunetten
De praktijk van sociaal psychiatrisch opleiden
Ter gelegenheid van de beëindiging van de MGZ-GGZ en de voortzetting van de Post HBO SPV (Inclusief een feestavond en buffet: zie programma)
programma
•  Opening en inleiding door middagvoorzitter “De praktijk van sociaal psychiatrisch opleiden” Presentatie door Ivonne van der Padt, SPV (PDF, 210k)
•  ‘Interactieve Lezing. Systeeminterventies in crisissituaties Presentatie door Drs. Flip-Jan van Oenen, Arts + systeemtherapeut van het Acuut behandelteam Jellinek Mentrum Amsterdam Supervisor van de NVRG. (PDF, 1.734k)
Flip-Jan is medeacteur van het boek "Praktijkboek crisisinterventie", De kunst van het interveniëren in moeilijke behandelsituaties in de spoedeisende psychiatrie en psychotherapie. Meer informatie bij uitgever De Tijdstroom
•  Forensische jeugdspsychiatrie, kenmerken van de doelgroep, behandelmethoden (FFT) en de rol van de SPV. Presentatie door Clemens Ruland, SPV bij de polikliniek forensisch jeugdpsychiatrie van de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, in Amsterdam. (PDF, 905k)
Het bijhorende filmbestand (WMV, 8000k)
•  E-therapy: Digitale behandelmogelijkheden Presentatie door Jos Haverkort & Jeannette van der Veen (PDF, 943k)
Tevens beschikbaar: formulier burnout indicatie interapy en
Informatie paper burnoutbehandeling
•  Persoonlijkheidstoornissen bij ouderen Presentatie door Maarten Boogerd (PDF, 102k)
•  "Mannenhulpverlening, verslaving en het ontstaan van dubbele diagnoses"
Aandacht voor Mannelijkheidscoderingen, de Prestatiedriehoek en de vader-zoon relatie
. Presentatie door Frans Klein Ikink, Psychiatrisch maatschappelijk werker Dijk&Duin Castricum. Functionaris mannenhulpverlening. (PDF, 159k)

24 mei 2007 - Utrecht Lunetten
Omgaan met huiselijk geweld in de hulpverlening en de rol van de SPV
programma
•  ‘Hulpverlening aan plegers van huiselijk geweld: (On)mogelijkheden, methodische aspecten en resultaten presentatie door Prof.dr. Corine de Ruiter, Universiteit Maastricht en Trimbos-instituut (PDF, 210k)
•  Geweld en grensoverschrijdend gedrag bij
kinderen en jongeren
presentatie door Karina Hellinga (in samenwerking met Gerda de Groot). (PDF, 116k)
•  Huiselijk geweld in de partnerrelatie en de rol van de SPV in de volwassenenzorg
presentatie
door David Kramer (PDF, 74k)
•  Ouderenmishandeling en de rol van de SPV in de ouderenzorg presentatie door Mirjam van Dongen (PDF, 137k)
•  Voorlichtingsfilmpje huiselijk geweld kort filmpje (WMV, 240k)

23 november 2006 - Utrecht Lunetten
(ochtend) presentatie ledenraadpleging 2006 en
(middag) Werk maken van cliënten en familieparticipatie
programma
•  Ledenraadpleging 2006. presentatie / rapport (PDF, 47k)
•  ‘‘De zorg versterken met cliëntenparticipatie, inzet van ervaringsdeskundigheid'' presentatie van Paul Daemen, Coördinator Psycho-Educatie VMDB Utrecht.
(PDF, 317k)
•  ‘Krachtenbundeling voor participatie en familieperspectief' lezing door Annelies Faber, Labyrint in Perspectief (PDF, 54k)

18 mei 2006 - Utrecht Lunetten
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkunde onder gesternte van ZvW, WMO en DBC!
programma
•  ‘De maatschappelijke waarde van verpleegkundigen: verpleegkundige in zelfstandige zorgpraktijk' presentatie van Aart Fliens, Verpleegkundige en verplegingswetenschapper en programmaleider AVVV (PDF, 47k)
•  ‘DBC's in de Geestelijke Gezondheidszorg' presentatie van Hans Tieken, Full-time manager, van oorsprong psycholoog / psychotherapeut. (PDF, 448k)
•  ‘Mentale ondersteuning, direct en dichtbij: SPV in de 1 ste lijns GGz'. presentatie van Henny van Doremalen, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige met VO. (PDF, 68k)
•  ‘De sociaal psychiatrische WMO; over mogelijkheden en valkuilen'. presentatie van Gerard Lohuis, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige met VO (PDF, 111k)

24 november 2005 - Utrecht Lunetten
De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
als familietherapeut
programma
•  Relevant artikel over Smoyak, spreekster op deze studiemiddag, zoals gepubliceert in Sociale Psychiatrie. Geschreven door Martin Morsman. (PDF, 45k)

28 september 2005 - Hoge School van Amsterdam
MGZ-GGZ opleidingen en de NVSPV
"Krachtig gebundeld” Een uitdaging tot samenwerking in de sociale psychiatrie.
programma
•  Introductie sprekers. presentatie van Ivonne van der Padt organisater van deze studiemiddag (PDF, 45k)
•  Einde of nieuw begin? presentatie van Jaap te Velde vice-voorzitter NVSPV (PDF, 46k)
•  Beroepsdeelprofielen; de opmaat voor vervolgonderwijs en periodieke registratie 
presentatie van Lex Boekholt beleidsmedewerker AVVV (PDF, 985k)
•  Visiedocument en openbare gezondheidszorg. presentatie van Rina Spruyt hoofd poliklinieken MGGZ GGD Amsterdam (PDF, 52k)
•  Opleiding, fundament voor professionalisering. presentatie van Frits Benjamins Hogeschool Zuyd (PDF, 122k)
•  Versterking Eerstelijns GGZ: SPV svp? presentatie van Cees Boer Landelijk coördinator Diaboloproject (PDF, 435k)
•  Gebundelde cliëntenkrachten. presentatie van Liesbeth Reitsema voorzitter LPR (PDF, 362k)

26 mei 2005 - De Pijler te Lelystad
Sociaal psychiatrie en presentie
programma
•  Verslagen of presentatie nog niet beschikbaar.

9 en 10 december 2004 - VU Amsterdam
Jubileumcongres 25 jaar NVSPV
verslagen
•  Verslagen, presentaties en lezingen zijn, wanneer beschikbaar, gepubliceerd in het Dossier Sociale Psychiatrie, jubileumcongres >>>

4 november 2004 - Breda
Vermaatschappelijking van de GGZ zorg

programma
•  Vermaatschappeling: enclave of integratie?, verslag van Michel van Dijk (PDF, 92k)
•  Waarde en weerloosheid - vermaatschappelijking in de zorg, presentatie van Rick Kwekkeboom (PDF, 45k)

27 oktobere 2004 - Enschede
Beeldvorming van de psychiatrie - Destigmatisering en preventie
programma
Verslag studiemiddag, door Andrea Stehouuuwer-Tuenter en Onno Kastelein. (PDF, 98k)

29 september 2004 - Amsterdam
Crisis en de wijk - Crisisinterventie: familie en maatschappelijk steunsysteem onmisbaar in de hulpverlening
programma
•  Crisis en de wijk - Crisisinterventie: familie en maatschappelijk steunsysteem onmisbaar in de hulpverlening, verslag in Sociale Psychiatrie door Michel van Dijk (PDF, 88k)

16 juni 2004 - Arnhem/Nijmegen
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige diagnostiek een brede aanpak of een focus op de werkrelatie?
programma
De Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige Diagnose, verslag in Sociale Psychiatrie door Anouska Cremers (PDF, 35k)
Studiemiddag SPV diagnostiek, presentatie van Marlies van Bemmel (PDF, 71k)
Narratieve diagnostiek: Een verhalend perspectief op psychiatrische klachten en de leefwereld van de patiënt, samenvatting voordracht van Frans Boeckhorst (PDF, 46k)
Stepped Care en Stepped diagnostiek - Over de diagnostiek van de SPV, presentatie van Giel Hutschemaekers (PDF, 90k)

12 mei 2004 - Utrecht
Kwaliteiten belicht! Interculturalisatie, coaching en consultatie in de beroepspraktijk van de SPV
programma
•  Kwaliteiten belicht! Interculturalisatie, coaching en consultatie in de beroepspraktijk van de SPV, verslag in Sociale Psychiatrie door Onno Kastelein (PDF, 33k)

7 april 2004 - Heerlen
Door clienten gestuurd? Clientenparticipatie in de GGZ-regio Limburg
programma
•  Clientenparticipatie, verslag in Sociale Psychiatrie door Anouska Cremers (PDF, 29k)
•  Door clienten gestuurd? Clientenparticipatie in de GGZ-regio Limburg, verslag door MGZ-GGZ opleiding van de Hogeschool Zuyd (PDF 119k)

19 februari 2004 - Groningen
Reden tot zorg! Ontwikkelingen in de bemoeizorg
programma
•  Reden tot zorg! Ontwikkelingen in de bemoeizorg, verslag in Sociale Psychiatrie
door Gerard Lohuis (PDF, 29k)

06 november 2003
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige in de Acute Psychiatrie
programma
Crisisinterventie en onveiligheid - een bekend en bekend verschijnsel, presentatie door Grace Herrmann (PDF, 169k)
Iedere patiënt crisisafspraken op maat, lezing door Marjo Markx, Ypsilon (PDF, 67k)
Sociaal psychiatrische grondslagen voor het werken in de acute psychiatrie, presentatie door Ben Venneman (PDF 133k)

15 mei 2003
Middelengebruik in de Sociale Psychiatrie
programma
Verslavingsproblematiek in de crisisdienst - water naar de zee dragen of hoog complexe zorg die om deskundigheid vraagt, presentatie door Tineke Posthuma (PDF, 419k)
Sociale psychiatrie en middelen gebruik, presentatie door Gea Bloksma (PDF, 45k)

28 november 2002
Maatschappelijke Steunsystemen: Van klein naar groot
programma
Niets is zo praktisch als een goede theorie, verslag door Michiel Louter (PDF, 12k)
Maatschappelijke steunsystemen - een plaatsbepaling, presentatie door Jaap van Weeghel (PDF, 240k)
Buurtcontacten in de straat, projectvoorstel door Marleen Eisenga (PDF, 310k)
Vriendendienst Zeewolde, notitie door Téo Visser
Het Zaans Maatschappelijk Steunsysteem, presentatie Henk Willem Klaassen (PDF, 1080k)

24 april 2002
De SPV, een blik op de toekomst!
programma
•  De SPV, een blik op de toekomst, verslag (PDF, 170k)

01 november 2001
De OGGZ in Beeld
programma
De OGGZ in beeld, verslag door Coen Schaap (PDF, 5k)
De SPV als presentiebeoefenaar en kwartiermaker, lezing door Doortje Kal (PDF, 12k)

30 mei 2001
De SPV in de eerstelijn - de methodische aspecten
programma
•  Verslag nog niet beschikbaar

02 november 2000
De zorg in de eerstelijn, de SPV een zorg?
programma
•  De zorg in de eerstelijn, de SPV een zorg?, verslag door Judi Mesman (PDF, 7k)

24 mei 2000
Voorlichting: Invoering en consequenties FWG 3.0
programma
•  Verslag nog niet beschikbaar

25 november 1999
NVSPV 20 jaar - Sociale Psychiatrie, vergane glorie of met nieuw elan 2000 in?
programma
•  Een eigen koers voor de sociale psychiatrie - ophouden met aanpassen, lezing door M.A.J. Romme (PDF, 99k)

28 oktober 1999
Het belang van een VAR - Verpleegkundige Adviesraad
programma
•  Verslag nog niet beschikbaar

26 mei 1999
Duoproblematiek - zin of onzin?
programma
•  Verslag nog niet beschikbaar

27 mei 1998
Keuzes in kwaliteit
programma
•  Verslag nog niet beschikbaar

27 november 1997
Depressie - vroegtijdige onderkenning, de beste inzet voor behandeling

programma
•  Verslag nog niet beschikbaar

28 november 1996
Ambulante dwangbehandeling
programma
•  Verslag nog niet beschikbaar

22 mei 1996
Kortdurende Behandeling
programma
•  Verslag nog niet beschikbaar

18 mei 1994
De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige buiten de Riagg
programma
•  Verslag nog niet beschikbaar

12 mei 1993
Sociale Psychiatrie in verpleegkundig perspectief - Een eerste aanzet
programma
•  Verslag nog niet beschikbaar

23 november 1989
NVSPV 10 jaar: De SPV in de toekomst
programma
•  Verslag nog niet beschikbaar

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16