home

Inleiding vakdossier sociale psychiatrie

Het dossier Sociale Psychiatrie wordt verzorgd door de Strategiegroep van de NVSPV.
Contactpersoon:


Hoewel alle tendensen van transmuralisering en vermaatschappelijking doen vermoeden dat de sociale psychiatrie een bloeiperiode doormaakt, is niets minder waar. Juist de klinische en biologische psychiatrie worden als richtinggevend gezien in de ontwikkelingen.

De gevolgen daarvan voor de kwaliteit van zorg, baren de strategiegroep zorgen. Een adequate aanpak is volgens de strategiegroep mede mogelijk door weer meer te gaan werken vanuit het sociaal psychiatrisch perspectief.

Dit is voor de strategiegroep aanleiding om initiatieven te ontwikkelen om een nieuwe beweging sociale psychiatrie in gang te zetten. Zij start daartoe een "informeel" initiatief om het kennis- en handelingsdomein van de sociale psychiatrie te behouden en mogelijk nieuw leven in te blazen.

Onlangs zijn er initiatieven ontstaan met een duidelijk sociaal psychiatrische oriëntatie: Het project Stemmen horen (Romme), Kwartiermaken Zoetermeer (Kal), Maatschappelijk Steunsysteem in stadsdeel Westerpark (Onderwater), Multiloog (Mölders), OGGZ-Groningen (Lohuis), Presentie (Baars). Tevens is er de ontwikkeling gaande van de SPV binnen de eerstelijns GGZ.

Dit zijn over het algemeen nog losse deeltjes die in samenhang een aanzet kunnen zijn tot hernieuwde profilering van de sociale psychiatrie. Immers zij hebben hun wortels in de sociale psychiatrie. Wat ontbreekt is dat ze in samenhang gezet en gebruikt worden om een sociaal-psychiatrisch kennisdomein te ontwikkelen. De inzet van de strategiegroep is om via projecten als deze en andere 'Goede Praktijken' stapsgewijs de sociaal-psychiatrische uitgangspunten te verduidelijken en te versterken.

De projecten kunnen leerinhouden opleveren voor onderwijs, praktijkkennis kan gegeneerd worden ten behoeve van training en vorming van verpleegkundigen.

De strategiegroep heeft een tijdspad van 10 jaar uitgezet waarbinnen zij hoopt te komen tot het sociaal-psychiatrisch kennisdomein. Zij zal regelmatig tussentijds publiceren.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16