home

Post-HBO SPV

Post-HBO SPV

Deze opleiding is ontwikkeld in nauw overleg met de beroepsvereniging V&VN-SPV. Het vernieuwde curriculum wordt vormgegeven op basis van het nieuwe Beroepsdeelprofiel SPV (pdf) en op basis van de aandachtsgebieden, bemoeizorg, behandeling, vermaatschappelijking en preventie beschreven in het visiedocument �De krachten gebundeld" (2004) van GGZ-Nederland (zie samenvatting - pdf).

De opleiding is in de nieuwe vorm alleen nog te volgen als de student een GGZ-verpleegkundige is in dienst van een GGZ instelling, een instelling voor verslavingszorg of een andere instelling verwant aan de GGZ. Het betreft dus een duaal opleidingstraject, werken en leren.

Dit is de enige door de V&VN-SPV erkende nieuwe opleiding tot SPV. Zonder deze opleiding is voor nieuw-afgestudeerden het lidmaatschap van de V&VN-SPV niet mogelijk.

Platform Post-HBO SPV Opleiding

De volgende Hogescholen participeren in het 'Platform Post-HBO SPV Opleiding' en zijn de enige aanbieders van deze opleiding. Volg de links naar hun websites voor meer informatie over het aanbod van deze hogescholen:

Opleidingsduur, ECT�s en examen

De Post-HBO SPV duurt 18 maanden en kent een studiebelasting van 90 ect�s. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Indien aan alle opleidingseisen is voldaan wordt het getuigschrift SPV uitgereikt.

Toelatingseisen en assessment

Om in te kunnen stromen moet men ingeschreven staan als verpleegkundige in het BIG-register. Men dient dus een afgeronde HBO-V opleiding, dan wel B- of MBO-v opleiding te hebben. Studenten met B of MBO-V-opleiding dienen te beschikken over een beroepsrelevante HBO of WO opleiding. Kandidaten die niet aan deze laatste toelatingseis voldoen kunnen op basis van een assessment worden toegelaten. Om de opleiding te kunnen volgen dient de student te beschikken over tenminste twee jaar verpleegkundige werkervaring in de GGZ. Bovendien moet men een werkplek hebben als SPV i.o. in de ambulante sociale psychiatrie of in een andere hulpverlenende instelling met een door de opleiding erkende praktijkleerplaats. Ook dient de instelling te beschikken over gekwalificeerde SPV praktijkopleiders c.q. werkbegeleiders.

Competentieprofiel en register V&VN-SPV

Het "Beroepsdeelprofiel SPV" (AVVV Utrecht, 2004) opgesteld door de AVVV i.s.m. de NVSPV en de centrale aandachtspunten uit het beleidsdocument GGZ-Nederland (consultatie en preventie, bemoeizorg, vermaatschappelijking en curatie), vormen het kader. De V&VN-SPV neemt afgestudeerden van deze opleiding op in haar register.

Bekostiging

GGZ-Nederland heeft de opleiding voorgedragen voor opname in het nieuwe opleidingsfonds van VWS. VWS heeft dit advies helaas niet overgenomen. Daarom wordt de opleiding nu bekostigd uit gelden van de studenten. Per 2011 bedragen deze �8250 + boekengeld (ongeveer �500).

Accreditatie

Uitgangspunt is dat het toezicht op de kwaliteit van de opleiding wordt verzorgd door erkende organen. De V&VN-SPV zal de toetsing van de kwaliteit van deze nieuwe opleiding vanuit de onderwijscommissie vorm geven.

Op de verdiepingspagina Achtergronden en beleid t.a.v. scholing vind je informatie over de recente onderwijshervormingen, de veranderingen in beroepenstructuur en de reacties van de V&VN-SPV (destijds de NVSPV).

 

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16