home

> Periodieke Nascholing SPVCentrum voor Verpleegkundige Studies
Periodieke nascholing SPV
Archimedeslaan 16
3584 BA Utrecht
(030) 2547193
www.cvs.hu.nl

coördinator: Riet.vanDommelen@hu.nl
(030) 2547258


Inhoud

In overleg met de beroepsvereniging V&VN-SPV verzorgen het Trimbos-instituut en het Centrum voor Verpleegkundige Studies van Hogeschool Utrecht (HU) een periodieke nascholing voor alle sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen.

De cursus loopt vooruit op de verplichte nascholing van verpleegkundigen in de GGZ in het kader van de herregistratie (Wet BIG). De nascholing is essentieel voor het op peil houden van kennis en vaardigheden in de complexe beroepssituatie van de SPV. De voor uw beroepsgroep kenmerkende sociaal-psychiatrische werkwijze geldt als richtpunt voor ieder onderdeel van de cursus.

Uitgangspunten

Het lesprogramma is ontwikkeld op basis van de algemene uitgangspunten binnen het beroep, zoals:
- tegengaan van marginalisering en uitstoting;
- de sociale psychiatrie als kenmerkende kwaliteit van de SPV;
- onderkennen van gezondheidsbevorderende en -beïnvloedende factoren;
- afstemming van het zorgaanbod op kenmerken van specifieke doelgroepen en wensen/behoeften van individuele cliënten;
- besluitvorming in de zorg koppelen aan op wetenschappelijke wijze verkregen kennis.

Voor aanvang

Voor het begin van de cursus wordt de cursisten gevraagd enkele schriftelijke opdrachten uit te voeren, zoals het beschrijven van de eigen werksituatie en casuïstiek.

Docenten en onderwerpen

De nascholing wordt u aangeboden in de vorm van masterclasses. De docenten zijn allen autoriteiten op hun vakgebied. Zij hebben kennis over de laatste stand van zaken (best practice) van wetenschappelijke en praktijkgerichte innovaties en ontwikkelingen binnen hun vak.
Onderdelen die aan bod komen zijn onder meer:
- gezondheidsrecht;
- evidence based werken;
- vermaatschappelijking en zorginnovatie;
- zorgprogramma’s en samenwerking;
- organisatie en beleid;
- dubbele diagnoses;
- specifieke doelgroepen.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16