home

Scholing

Introductie

Vanaf 2006 bestaan de volgende opleidingsmogelijkheden:

HBO niveau:
1. De opleiding tot SPV: Post-HBO SPV
2. Master Advanced Nursing Practice GGZ

Periodieke Nascholing bij de HU voor afgestudeerde SPV-en is helaas opgeheven.

Hieronder vindt u van deze opleidingen enkele basisgegevens zoals de duur van de opleiding en de noodzakelijke vooropleiding.

1. Post-HBO SPV

Voor verpleegkundigen is er de Post-HBO SPV opleiding die opleidt tot SPV. Deze heeft de oude opleiding MGZ/GGZ vervangen. Deze opleiding wordt aangeboden door diverse hogescholen. Zie verder bij Post-HB0 SPV.

Duur van de opleiding Vooropleiding
90 ects
diploma HBO-V òf
diploma Verpleegkunde B* òf
diploma Verpleegkunde MBO-V*
én 2 jaar werkervaring in de GGZ
én een werkplek als ambulante** SPV i.o. met een gekwalificeerde begeleider.
* Bij diploma's B en MBO-V is òf een beroepsprelevante HBO- of WO-opleiding verplicht,
òf
een assessment met eventueel aansluitingsmodule(n).
** In een instelling voor ambulante sociale psychiatrie of in een andere erkende instelling.

2. Master Advanced Nursing Practice GGZ

De Master ANP is een beroepsgerichte HBO-Master. De opleiding wordt aangeboden door een samenwerkingsverband tussen hogeschool, universiteit en regionale GGZ-instellingen. Zie verder bij Master ANP.

Duur van de opleiding Vooropleiding
2 jaar
(120 ects)
diploma Bachelor in Nursing (of equivalent daarvan) én geregistreerd als verpleegkundige conform de Wet BIG* én
minimaal 2 jaar relevante werkervaring in GGZ of verslavingszorg
* inservice-opgeleiden A en B zijn toelaatbaar na een geslaagd instroomassessment.

Erkenning van diploma's

Het Register SPV is een middel ter kwaliteitsbewaking en -toetsing van de beroepsuitoefening van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Voor registratie als SPV komen alleen degenen in aanmerking die de Post-HBO SPV gedaan hebben. Studenten die een oude opleiding hebben gedaan en voor meer gedetailleerde voorwaarden: zie Register SPV.

De Master ANP en de Master EBP/SP zijn ook toegankelijk voor studenten met een andere vooropleiding dan de Post-HBO SPV. Op zichzelf voldoen deze opleidingen daarom niet aan de voorwaarden voor registratie als SPV.

 

Op de verdiepingspagina Achtergronden en beleid t.a.v. scholing vind je informatie over de recente onderwijshervormingen, de veranderingen in beroepenstructuur en de reacties van de V&VN-SPV (destijds de NVSPV).

 

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16