home

> Hoopvol bezorgd

Sociaal psychiatrische verpleegkunde van de 20e naar de 21e eeuw

door Ivonne van der Padt

Vanaf augustus 2006 is dit boek geheel uitverkocht. Intussen beschikken we over een digitale uitgave van het boek in pdf-formaat. Hierin is het gehele boek in tweekleurendruk integraal opgenomen. Tevens kunt u op tekst zoeken en is er een handige navigatie toegevoegd.

De kosten van de CDRom zijn 7,50 euro incl. verzending.

Inhoud van het boek

In dit boek dat ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van de NVSPV is uitgegeven spreken 41 sociaal psychiatrisch verpleegkundigen zich uit over hun huidige en voormalige werk. Zij geven hun visie op ontwikkelingen in de GGZ en de zorg voor cliënten.
De levendige verhalen geven een heldere kijk op het sociaal psychiatrisch gedachtegoed van het verleden, het hier en nu en het heden. Het geeft een beschrijving van de historie van de psychiatrie en de ontstaanswijze van de sociale psychiatrie in de context van sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en schetst de contouren waarbinnen ontstaan en ontwikkeling van de sociale psychiatrische verpleegkunde plaatsvond. Het boek dat geschreven is door mevrouw drs. Ivonne van der Padt zou door elke (aankomende) spv gelezen dienen te worden, omdat het een aantal kritische noten kraakt en inhoud en richting geeft aan de sociale psychiatrie in de 21e eeuw.

In het voorwoord geeft Marius Romme - na Querido grondlegger van de sociale psychiatrie- aan dat het boek een interessante beschrijving geeft van de veldtocht naar emancipatie van een verpleegkundige beroepsgroep. Deze veldtocht kan natuurlijk nooit een doel op zich worden, zij zal immer ten dienste moeten staan van de cliënt en zijn of haar systeem: ‘deze invalshoek noodt uit tot belangenbehartiging van de patiënt’ zoals Romme het verwoordt. ‘Het beïnvloeden van sociale verhoudingen en structuren; het opbouwen van een sociaal netwerk en de patiënt stimuleren keuzes te maken. Keuzes om een eigen manier van leven te ontwikkelen en een eigen plek in de maatschappij te vinden’.

Over de auteur

Mevrouw drs. Ivonne van der Padt begon haar loopbaan als leerling verpleegkundige B in Noordwijkerhout. Vervolgens werkte zij in de jeugd hulpverlening en startte in 1984 met de MGZ-GGZ opleiding in Amsterdam.
Zij heeft ruim twaalf jaar als sociaal psychiatrisch verpleegkundige en teamcoördinator bij de afdeling ouderen van het RIAGG Zaandam gewerkt met speciale aandacht voor vrouwenhulpverlening. Tijdens haar werk studeerde zij Beleid Cultuur en Seksevraagstukken aan de Vrije Universiteit met als specialisatie Vrouw en Arbeid.
In 1997 verscheen het boek Ruytermeisjes en Verkadevrouwen over de geschiedenis van de vrouwenarbeid bij het Zaanse bedrijf, door Hogema en van der Padt.
Sinds 1991 is zij actief in opleidingszaken (COOSPV en COOV) in het bestuur (1996-2002) van de NVSPV en is redactielid van Sociale Psychiatrie. Inmiddels is zij werkzaam op de Hogeschool van Amsterdam als docente verpleegkunde en stagecoördinator van de MGZ- GGZ opleiding. Over de vraag van het bestuur van de NVSPV, om ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan een boek te schrijven over de voormalige en huidige collegae sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, hoefde zij niet lang na te denken. Het werkveld van de sociale psychiatrie is een boeiend en waardevol onderwerp. Voor haar reden genoeg om hier, voor het begin van een nieuwe eeuw, uitvoerig bij stil te staan.

Bestellen

U kunt dit boek op CD-Rom bij ons bestellen. Ga naar het bestelformulier.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16