home

> Volwassenen

link melden

R95 - Toeleiding naar Arbeid
R95 is een bedrijf voor arbeidsbemiddeling in de regios Groningen, Overijssel en Noord-Gelderland. Het houdt zich bezig met het bemiddelbaar maken en het bemiddelen van mensen met een arbeidshandicap naar de reguliere arbeidsmarkt.

MOVISIE
werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.

Federatie Opvang
Biedt o.m. een landelijk overzicht van de instellingen voor maatschappelijk opvang.


Engelstalig

AACP - American Association of Community Psychiatrist
Advocates for quality care in community settings.

link melden

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16