home

> Sociale psychiatrie, algemeen

link melden

Deviant
Tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij. Deviant is een onafhankelijk tijdschrift voor vernieuwing en democratie in de geestelijke gezondheidszorg en aangrenzende gebieden en wil een forum zijn voor alle betrokkenen.

Zorg + Welzijn
Tijdschrift dat tevens aandacht aan de psychiatrie besteedt, vanuit de eigen optiek. Artikelen die meer dan twee maanden oud zijn kunt u online in zijn geheel lezen.

Begeleid Leren
Dze website geeft informatie aan studenten, cliënten, familieleden, docenten en hulpverleners over het (gaan) studeren met een psychiatrische aandoening.

F-ACT Nederland
De vereniging voor ACT en FACT. Doelstelling is stimuleren van de ontwikkeling en het gebruik van de meest effectieve en efficiënte outreachende zorg aan de meest kwetsbaarste mens op een evidence-based manier.

Vriendstap.nl
Dit is een contactbureau op internet voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Deelnemers worden gescreend.

Basisberaad GGZ Rotterdam
Het Basisberaad GGZ is het platform voor de regio Rijnmond waar cliënten van de geestelijke gezondheidszorg samen met hulpverleners en familieleden kunnen werken aan vernieuwing en verbetering van de psychiatrie.

Steunpunt GGz Utrecht
Het Steun- en Informatiepunt GGz Midden-Westelijk Utrecht stimuleert cliëntenparticipatie bij onderwerpen die instellingsoverstijgend zijn. Zij aktiveert daartoe haar achterban, voert projecten uit die aangedragen worden door het Platform GGz of cliëntenraden van instellingen etc. Belangrijk onderdeel is de ondersteuning van het Platform GGz: een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties in de ggz provincie Utrecht.

Per Saldo
Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Mezzo - Mantelzorg en Vrijwilligerszorg
Mezzo zet zich in voor iedereen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgt, als vrijwilligers of mantelzorger. Zie ook de Vriendendiensten, het overzicht van alle Nederlandse vriendendiensten of Schitterende Mensen. Een Vriendendienst bemiddelt in georganiseerd sociaal contact waarbij vrijwilligers in contact worden gebracht met mensen die psychiatrische problemen hebben.

Huiselijkgeweld.nl
Alle gegevens, die over het onderwerp huiselijk geweld voorhanden zijn, worden hier gebundeld. Se site wordt hiermee een loket waar publiek en beroepsgroepen terecht kunnen voor informatie. Bevat een kaart van Nederland met alle initiatieven en organisaties die zich bezighouden met de aanpak van huiselijk geweld. Bevat tevens protocollen en zorgprogramma's.

Clienten Pagina GGZ
Deze website bevat een lijst van alle informatiewinkels en informatiecentra voor de GGZ. Een informatiewinkel is een regionaal informatie- en adviespunt over de geestelijke gezondheidszorg waar u of uw client (meestal) persoonlijk terecht kunnen voor het stellen van vragen over psychische problemen, behandelaanbod, belangenverenigingen, etc.
Ook vind je regionale initiatieven voor reïntegratie en herstel.

link melden

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16