home

> Psychiatrie, algemeen

link melden

Kenniscentra GGz
Overzicht van alle kenniscentra onder de vleugels van Trimbos, GGZ Nederland e.d., met mogelijkheid om naar de websites van de betreffende centra te gaan.

GGZ Richtlijnen
Dit is een heel belangrijke website van het Trimbos. Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, wordt meer en meer gewerkt volgens evidence based richtlijnen. De Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ biedt hier haar complete richtlijnen aan. Downloaden!

IPZO
IPZO biedt mensen met angst-, fobie-, paniek- en/of hyperventilatieklachten professionele hulp. Behandelingen/trainingen worden bij IPZO uitgevoerd door gespecialiseerde psychologen.

Ypsilon
De vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose. De website bevat uittgebreide hoeveelheid kennis op gebied van schizofrenie of een psychose.

Anoiksis
De vereniging van cliënten met schizofrenie of een psychose. Werkt nauw samen met Ypsilon.

GGZKennisnet
Dit is besloten kennissite voor professionals, gemaakt door GGZ Nederland.

Hulpgids.nl
De Hulpgids biedt informatie over psychiatrische ziektebeelden, behandelingsmethoden (psychotherapie en alternatieve therapievormen) en medicatie. In een uitgebreide database staan meer dan 750 therapeuten (psychiaters, psychotherapeuten, psychologen en alternatieve therapeuten), circa 300 titels van boeken en honderden links gerubriceerd naar onderwerp. De hulpgids geeft uitleg over allerlei wettelijke regelingen en biedt informatie over hoe een klacht in te dienen.

Fonds Psychische Gezondheid
Het Fonds zet zich in voor mensen met psychische problemen en hun omgeving en voor verbetering van de psychische gezondheid van mensen in Nederland. Het Fonds doet dit door het subsidiëren van projecten en onderzoek en het geven van voorlichting over psychische problemen.

Psychowijzer
De Psychowijzer biedt informatie over uiteenlopende psychische problemen. Per aandoening of probleem wordt geschetst waaraan deze te herkennen is, wat de oorzaken en gevolgen zijn en wat u er zelf aan kunt doen. Het is een inleiding. Voor meer informatie en hulp wordt u doorverwezen naar relevante organisaties. Ook vindt u per onderwerp verwijzingen naar een aantal goed leesbare, praktische boeken.

Trimbos Instituut
Het Trimbos Instituut is een onafhankelijk, landelijk kennisinstituut. Het wil de geestelijke gezondheid van mensen bevorderen. Het instituut is tegelijk een kennisinstituut en een verlener van diensten. Tot die diensten behoren het geven van voorlichting en informatie; het geven van adviezen over de kwaliteit en de organisatie van de hulpverlening; bevordering van de deskundigheid van beroepskrachten; wetenschappelijk onderzoek. De oriëntatie op de praktijk onderscheidt ons van universitaire instellingen. Het instituut richt zich op vele sectoren van de samenleving: de gezondheidszorg, de welzijnszorg, het onderwijs, overheden (rijk, provincies en gemeenten), justitie en gevangeniswezen, en de Nederlandse bevolking. Gebruik de zoekfunctie van de site die veel meer informatie bevat dan het lijkt.

Rob Giel Onderzoekcentrum
Dit onderzoekcentrum maakt deel uit van de disciplinegroep Psychiatrie van de RuG en doet o.a. onderzoek met sociaal psychiatrische aspecten.

Acute psychiatrie
Deze website is bedoeld voor familie en andere betrokkenen die meer willen weten over (opname in de) acute psychiatrie. De acute psychiatrie (ook wel: spoedeisende psychiatrie) is bedoeld voor clienten die zo snel mogelijk psychiatrische opvang en/of behandeling en crisisinterventie nodig hebben.

Hersenstichting Nederland
Financiert wetenschappelijk hersenonderzoek naar de oorzaken van hersenaandoeningen en geeft voorlichting aan het publiek.

NVP
Deze website is bedoeld voor (aankomend) psychotherapeuten, verwijzers en mensen die belangstelling hebben voor of op zoek zijn naar psychotherapie.

Interapy
Interapy is professionele online begeleiding bij het zelf oplossen van burn-out klachten en/of bij het verminderen van stress door schokkende ervaringen. Interapy biedt korte interventies gebaseerd op behandelprotocollen waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is aangetoond.

Engelstalig

Internet Mental Health
Effective, well-researched treatments exist for most mental disorders, yet the majority of people who have severe mental illness are not treated. Our goal is to improve understanding, diagnosis, and treatment of mental illness throughout the world.

Royal College of Psychiatrists
The College promotes study and research work in all sciences and disciplines connected with the understanding and treatment of mental disorder in all its forms and aspects. The College publishes books, reports and educational material for professionals and the general public. It also publishes the British Journal of Psychiatry, Psychiatric Bulletin and Advances in Psychiatric Treatment, all of which are now available on-line.

American Psychiatric Association
De makers van DSM-IV: The APA is a medical specialty society recognized world-wide. Its 37,000 U.S. and international member physicians work together to ensure humane care and effective treatment for all persons with mental disorder. It is the voice and conscience of modern psychiatry. Its vision is a society that has available, accessible quality psychiatric diagnosis and treatment.

The Merck Manual - Psychiatric Disorders
(Section 15 Psychiatric Disorders) Merck is dedicated to providing reliable, easy-to-use medical information. That is why Merck has published The Merck Manual for 100 years on a not-for-profit basis.

Centre for Evidence Based Mental Health
The CEBMH is part of the Department of Psychiatry, University of Oxford. It's goal is
promoting and supporting the teaching and practice of evidence based mental healthcare.

The Cochrane Library
The Cochrane Library contains high-quality, independent evidence to inform healthcare decision-making. It includes reliable evidence from Cochrane and other systematic reviews, clinical trials, and more. Cochrane reviews bring you the combined results of the world’s best medical research studies, and are recognised as the gold standard in evidence-based health care.

Pubmed - The National Library of Medicine
Pubmed provides free access to the database ('Medline') of The National Library of Medicine, the world's largest medical library. Contains more than 11 million bibliographic citations and abstracts in the fields of medicine, nursing, dentistry, veterinary medicine, health care systems, and preclinical sciences.

link melden

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16