home

> Ouderen

link melden

Wijknetwerken en wijkteams (VGZ)
Zorgverzekeraar VGZ is begonnen met het opzetten van wijkteams voor diverse vormen van lokale zorg. Andere zijn gevolgd of zullen volgen, bijvoorbeeld Univé.

In voor zorg!
In voor zorg! is een programma voor de langdurige zorg van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. Op deze website vind je tools, goede praktijkvoorbeelden, informatie en nieuws uit de langdurige zorg, waaronder de GGZ.

Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie
Dit is de website van het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie, een door het ministerie van VWS erkend en gesubsidieerd samenwerkingsverband van Altrecht GGZ, GGZ Buitenamstel, de Utrechtse universiteit en de Vrije Universiteit. Het zal beschikbare kennis in de ouderenpsychiatrie inventariseren, ontbrekende kennis ontwikkelen, managen en op maat distribueren aan de verschillende doelgroepen.

Consulatiebureau voor Ouderen
Het Kenniscentrum Ouderen (initiatief van Vilans) heeft vijftien verschillende consultatiebureaus voor ouderen geïnventariseerd en op basis daarvan een handleiding geschreven.

Movisie Allochtone Ouderen
Problemen bij de groep kwetsbare allochtone ouderen kunnen ontstaan op meerdere leefgebieden tegelijk, zoals inkomen, huisvesting, gezondheid, psychische gesteldheid, sociaal netwerk en werk.

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken
Een keten van zorg, overigens niet alleen voor ouderen. De psychiatrie wordt vertegenwoordigd door Parnassia. Ook aan de zelfredzaamheid en mantelzorg wordt gedacht middels de website van Haagse Ouderen.

Geriopterix - Nederlandse Vereniging voor Sociale Geriatrie
Uitleg over de nieuwe medisch specialist, de sociaal geriater.

Alzheimer Nederland
Deze site is het startpunt m.b.t. vergeetachtigheid en dementie met regional vertakkingen zoals Thuis wonen met dementie op de Noordwest Veluwe.

V&VN Geriatrie Verpleegkunde
Website van de verpleegkundigen en verzorgenden in de geriatrie.

Engelstalig

The Merck Manual of Geriatrics
Diagnosis, therapy, treatments, drugs and dosage regimens for geriatric illnesses, provided by Merck on a not-for-profit basis.
Zie de secties 'Psychiatric Disorders' en 'Delirium and Dementia'.

AAGP - American Association for Geriatric Psychiatry
Materials for the medical community and other professionals with an interest in geriatric mental health.

IPA - International Pychogeriatric Association
The mission of IPA is to improve the mental health of older people everywhere through education, research, professional development, advocacy, health promotion, and service development.

link melden

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16