home

> Methodieken

link melden

GGZ Richtlijnen
Dit is een heel belangrijke website! Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, wordt meer en meer gewerkt volgens evidence based richtlijnen. De Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ biedt hier haar complete richtlijnen aan. Downloaden!

Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF)
Info over de methodiek en de certificering.

Verpleegkunde & Psychiatrie
Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleegkunde & Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die de gezonde kant van de cliënt willen versterken vanuit de visie van rehabilitatie en herstel. Deze website wordt gemaakt door verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen.

GGZ Nederland - Herstel en Burgerschap
Methodisch materiaal voorkomend uit het visiedocument ‘naar herstel en gelijkwaardig burgerschap, voor mensen met ernstige psychische aandoeningen’.

Herstelondersteuning
Ontwikkeling van een 'werkplaats' in de vorm een doorlopend, inspirerend leerprogramma, waarin resultaten ook worden geduid en geborgd. In de werkplaats wordt gezamenlijk concreet gewerkt aan de realisatie van herstel en herstelondersteuning.

Verpleegplannen.nl
De enige website waar je alle strandaardverpleegplannen, protocollen, richtlijnen e.d. bij elkaar hebt die er op het internet te vinden zijn.

Tielens bemoeizorg
Het geven van onderwijs op aan werkers in de langdurende zorg. Het adviseren over langdurende zorg aan instellingen.

Kwartiermaken
Veel mensen met een psychiatrische achtergrond verkeren in een geïsoleerde positie; ze hebben moeite met het vinden van maatschappelijke aansluiting.
Het project Kwartiermaken is opgezet vanuit de gedachte dat de samenleving daarvoor ook lang niet altijd kansen biedt. Kwartiermaken probeert daarom op allerlei manieren een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor mensen met psychiatrische problematiek om maatschappelijk te participeren naar eigen behoefte en mogelijkheden. Een belangrijk deelproject van Kwartiermaken is Vriendendienst.

Presentie
Een benaderingswijze van gemarginaliseerden vanuit Christelijke hoek, gebaseerd op een boek van Andries Baart. "Er wordt nauw aangesloten bij de leefwereld en levensloop van de betrokkenen. De presentie-beoefenaar deelt in het leven van de betrokkenen. Bovendien staat niet de jacht op problemen voorop, maar het vinden van een bevredigende verhouding tot het leven."

Multiloog
Tijdens multiloog-bijeenkomsten wisselen de deelnemers vanuit hun verschillende achtergronden ervaringen uit met psychisch lijden (zoals angsten, fobieën, psychosen, depressies). De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor mensen die hier zelf ervaringen mee hebben. Verder komen er mensen vanuit de naaste omgeving en mensen die vanuit hun werk hiermee te maken hebben (hulpverleners, medewerker 1e lijns GZ of van welzijns- en dienstverleningsinstellingen, politie, vakbonden enz.

Kenniscentrum Phrenos
Stichting van GGZ- en RIBW-vertegenwoordigers en patientenbelangenorganisaties die kennis over rehabilitatie toegankelijk maakt en verspreidt.

Stichting Rehabilitatie '92
Rehabilitatie '92 beoogt de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB), zoals ontwikkeld door het Center for Psychiatric Rehabilitation van de Boston Universiteit (VS), te introduceren en te implementeren in Nederlandse GGz-instellingen o.a. door trainingen.

Soteria
Soteria is een sociaal-maatschappelijk, psychologisch en medisch concept voor de behandeling van mensen in een psychotische episode.

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen
Het SRH is een methodiek die professionals toerust om cliënten te ondersteunen in hun herstel- en ontwikkelingsproces en omgevingen te creëren die steunend zijn.

Tijdschrift voor Rehabilitatie
Website over het tijdschrift, bevat tevens informatie over rehabilitatie.

Liberman
Missie is het vertalen, bewerken en implementeren van de Liberman modules in de Nederlandstalige praktijk. Hiermee beoogt men een bijdrage te leveren aan het verbeteren van kwaliteit van zorg voor mensen met schizofrenie en psychosen.

Werken met Goldstein
De stichting Werken met Goldstein ontwikkelt en produceert materialen die zijn te gebruiken voor sociale-vaardigheidstrainingen. Je vind hier achtergrondinformatie voor de training met de Goldstein-methode.

CasusConsult
CasusConsult is een platform dat fungeert als een kennissysteem gebaseerd op casussen. U kunt vakkennis vinden en delen met collega´s op het gebied van eerstelijns en gespecialiseerde GGZ, jeugdhulpverlening en sociaal pedagogische zorg.

Dossier Methodieken SPV
Dit dossier is een project van V&VN SPV en kunt u vinden op deze website. Het doel is alle methoden en methodieken van de SPV te verzamelen en online toegankelijk te maken. Op dit monet bevat het dossier Kwartiermaken, Presentie, Systemische crisisinterventie en Goal Attainment Scaling.

VerpleegplanMenu
VerpleegplanMenu is een programma om een individueel verpleegplan op te bouwen uit vooraf bepaalde standaard verpleegplannen. VerpleegplanMenu ondersteunt het methodisch handelen van verpleegkundigen. Het is gemaakt in opdracht van het UMC Utrecht, afdeling psychiatrie van de divisie Hersenen. Alternatieven: meXtra en VISY (pdf).

Omgaan met patiënten
Een scriptie met vele kant-en-klare gespreksadviezen voor psychiatrisch verpleegkundigen, vooral bij patienten met wanen. Een aantal bekende therapievormen zoals de cognitieve therapie zijn daartoe 'vertaald' naar het begeleidingsgesprek.


Engelstalig

DSM-IV-TR
De onlineversie voor eigenaren van het boek.
Of download de gratis pdf. Of raadpleeg de oudere versie online: DSM-IV.

Mary O'Hagan
A well known innovator, thinker and writer. She has used her lived experience of mental health problems and her extensive work experience to develop straight answers to the curly questions in mental health.

Center for Psychiatric Rehabilitation
Mission of the Psychiatric Rehabilitation approach: To help persons with serious psychiatric disabilities function with success and satisfaction in their environments of choice with the least amount of professional intervention possible.
Meer kwaliteitswebsites over rehabilitatie: Center for Reintegration en
US Psychiatric Rehabilitation Association.

ACT Model (ACTA)
The ACTA ACT Model is a team treatment approach designed to provide comprehensive, community-based psychiatric treatment, rehabilitation, and support to persons with serious and persistent mental illness such as schizophrenia.

Assertive Community Treatment (NAMI)
On this page you will find many different documents about ACT -- an effective, evidence-based, outreach-oriented, service delivery model for people with severe and persistent mental illnesses.

National Empowerment Center
Recovery is real and this website is filled with practical information that will help you recover if you have been labeled with a mental illness.
Download a free copy of the book 'PACE: Personal Assistance in Community Existence - An Alternative to PACT'.

Neuman Systems Model
Engelstalig. Gangbaar model in de sociale psychiatrie.

link melden

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16