home

> Forensisch

link melden

Dr. Henri van der Hoeven Stichting
De Dr. Henri van der Hoeven Stichting te Utrecht is een instelling voor forensische psychiatrie. Het werkterrein is het deel van de geestelijke gezondheidszorg dat zich richt op mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen.

Forensischezorg.nl
Op forensischezorg.nl vinden professionals in de forensische zorg informatie over de verschillende aspecten van het werkveld.

De Singel
De Singel vormt samen met Het Veer het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Amsterdam, onderdeel van de Penitentiaire Inrichting (PI) Amsterdam Over-Amstel.

Inforsa
Inforsa biedt intensieve behandel- en reclasseringsprogramma's voor volwassenen met complexe meervoudige problemen op psychiatrisch-. verslavings- en forensisch gebied. Op deze website vindt u informatie over zorgaanbod, werkwijze en aanmelden.

Willem Pompe Instituut
Onderdeel van de Universiteit Utrecht, verzorgt onderwijs op het terrein van het strafrecht, strafprocesrecht, Europees en internationaal strafrecht, strafrecht en mensenrechten, criminologie, forensische psychiatrie en psychologie.

Rechtspsychologie Magazine
Aan de hand van artikelen, nieuws items, boekbesprekingen, columns en een forum worden geïnteresseerden op de hoogte gebracht van wat er op het gebied van de rechtspsychologie zoal in Nederland gebeurd.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De website bevat o.a. informatie over TBS klinieken.

Nederlandse Vereniging van Jeugdforensische Gedragsdeskundigen
Doel: De bestudering, beoefening en ontwikkeling van diagnostiek, advisering, behandeling van kinderen en jeugdigen die in een justitieel kader verkeren op het gebied van psychiatrie, psychologie en de pedagogiek. Website bevat heel weinig informatie.

Forensischepsychiatrie.nl
Een goede portaalsite met alle links op het gebied van de forensichse psychiatrie plus omgeving.

Engelstalig

International Association of Forensic Mental Health Services
Geeft het 'International Journal of Forensic Mental Health'. De arikelen kunt u downloaden.

link melden

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16