home

> Cliëntenorganisaties

link melden

Ypsilon en Anoiksis
Ypsilon is de vereniging voor familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose. Anoiksis is de Vereniging van patiënten die een of meerdere psychosen hebben gehad of die schizo-affectief of schizofreen zijn volgens hun hulpverleners.

Stichting Pandora
Pandora wil de maatschappelijke positie versterken van mensen die psychische en/of psychiatrische problemen hebben of hebben gehad. Dat doet zij onder meer door het geven van voorlichting, het uitbrengen van praktische brochures, het verlenen van directe steun via de Informatie- & Advieslijn en de Pandora Depressielijn, door medewerking aan documentaires en door directe beleidsbeïnvloeding.

Labyrint~In Perspectief
De stichting zet zich in voor familieleden van mensen met een psychiatrische ziekte. Ook andere direct betrokkenen, zoals buren, vrienden en collega's kunnen hier terecht.
De stichting geeft informatie en advies, over psychiatrische ziektes en over hoe u ermee kunt leven als uw dierbare zo'n ziekte heeft. En biedt steun op maat met vrijwilligers in een hoofdrol.

Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen
De op de site van de VMDB vindt u informatie over de Bipolaire Stoornis en over deze vereniging voor patiënten en betrokkenen. Voor heel veel achtergrond informatie, artikelen over MDS en nationale en internationale links kunt u ook terecht bij het Kenniscentrum van de VMDB. Voor het uitwisselen van ervaringen met MDS kunt u terecht op het VMDB discussie-forum op internet.

OCD-vriendenkring
De OCD-vriendenkring is bestemd voor mensen die lijden aan OCD/OCS (Obsessief Compulsieve Disorder/Stoornis); ook wel bekend als dwangneurose of dwangstoornis.

Stichting Weerklank
Stichting Weerklank probeert het taboe rond stemmen horen te doorbreken. De stichting geeft voorlichting en advies over stemmenhoren en probeert het tweerichtingsverkeer tussen hulpverlener en cliënt op gang te brengen.

Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa
De SABN geeft voorlichting over ontstaan, verloop en behandelmogelijkheden van anorexia en boulimia aan patiënten, familieleden en hulpverleners. Daarnaast biedt de stichting een platform voor het uitwisselen van ervaringen van patiënten en van hun omgeving. Tevens onderhoudt de stichting contacten met hulpverlenende instanties en is zij vertegenwoordigd in adviescolleges op het gebied van eetstoornissen.

Stichting Borderline
De Stichting Borderline is de landelijke erkende patiëntenorganisatie. Je kunt er terecht voor lotgenotencontact en advies maar ook voor schriftelijke en mondelinge informatie. Tevens probeert de stichting de negatieve beeldvorming te doorbreken door het geven van voorlichting aan doelgroepen.

Balans
De landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen.

Cliënten Pagina GGZ
Een overzicht van persoonlijke websites van ervaringsdeskundigen uit de psychiatrie die hun eigen verhaal laten horen. En links naar informatie, belangenbehartiging, lotgenotencontact, herstel en rehabilitatie.

ADHD Netwerk
De stichting heeft als doel het verbeteren van de situatie van kinderen en volwassenen met ADHD en hun omgeving.

Stichting Gilles de la Tourette
De Stichting Gilles de la Tourette is in 1982 opgericht om patiënten, familieleden, leerkrachten en andere direct betrokkenen te ondersteunen. Zij bevordert en verspreidt kennis en geeft voorlichting. Niet alleen over het syndroom zelf maar ook over aanverwante stoornissen.

Parkinson Patiënten Vereniging
De Parkinson Patiënten Vereniging wil de kennis over de ziekte van Parkinson vergroten en meer begrip kweken voor degenen die er aan lijden. De vereniging verzorgt informatie en voorlichting over de ziekte, terwijl ze mensen met Parkinson de mogelijkheid biedt contact te leggen met medepatiënten. De vereniging telt zo´n 7500 leden, en wordt bijgestaan door een Medische Adviesraad (MAR).

Alzheimer Nederland
Doelstellingen zijn: Voorlichting over Alzheimer en andere vormen van dementie:
Verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten en hun familie; Collectieve belangenbehartiging van mensen die direct met dementie te maken hebben: Subsidiëring van wetenschappelijk onderzoek naar dementie.

Vereniging van Huntington
Het is een vereniging van patiënten met de ziekte van Huntington, risicodragers, partners, familieleden en overige betrokkenen. Doestelling is het behartigen van zowel de individuele als de collectieve belangen van patiënten met de ziekte van Huntington, partners en andere betrokkenen alsmede het bevorderen van hun sociaal-maatschappelijke activiteiten.

Steunpunt Depersonalisatie
De Stichting Depersonalisatie is een landelijke organisatie met als doel de belangen te behartigen van mensen met depersonalisatie- en derealisatieklachten. Zij komen op voor personen die lijden aan een primaire depersonalisatie-stoornis, maar ook voor hen die regelmatig en in hoge mate last hebben van depersonalisatie en/of derealisatie-verschijnselen als symptoom bij een andere psychiatrische- of neurologische stoornis.

De Knoop
Algemene Landelijke Vereniging 'De Knoop' is een algemene landelijke vereniging voor ouders/verzorgers van kinderen met hechtingsstoornissen/Geen-Bodem-Syndroom (GBS).

Caleidoscoop
De doelstellingen van Caleidoscoop zijn: Mensen met MPS-DIS of andere dissociatieve stoornissen met elkaar in contact brengen; Het behartigen van belangen van mensen met MPS-DIS of andere dissociatieve stoornissen; Voorlichting geven aan instellingen die met mensen met deze stoornissen te maken krijgen; De discussie tussen cliënt en hulpverlening op gang brengen.

ReBio
Is de landelijke vereniging van hulpverlening bij angst, paniek en depressieve stoornissen, hyperventilatie en fobische klachten.

Nederlandse Vereniging voor Autisme
De NVA is voor mensen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen. De website is voor ouders, hulpverleners en iedereen die met autisme te maken heeft.
Wat is autisme? Waar kan ik terecht voor een juiste diagnose? Welke behandelingsmogelijkheden zijn er? Hoe kan ik het beste op bepaald gedrag reageren? Hoe werkt de hulpverlening? Welke organisaties zijn er? Hoe werken deze? Wat zijn de regelingen van overheid?

Cerebraal
De vereniging Cerebraal is een vereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en direct betrokkenen. Het primaire doel is het doorbreken van het isolement door steun te bieden aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun familieleden. De vereniging wil zich inzetten voor het beantwoorden van vragen en het bemiddelen bij problemen.

Geestdrift
De vereniging Geestdrift is een organisatie van en voor mensen met psychische problemen. Zij zet zich in voor (ex)cliënten van de GGz, mensen met een verslaving, mensen in de maatschappelijke opvang en voor de regionale cliëntenorganisaties (RCO’s) die hen ondersteunen.

LOC Zeggenschap in zorg
LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, thuiszorg, verpleging & verzorging, verslavingszorg en welzijn.

NPCF - Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
Dij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie zijn 200 van de 350 patiëntenorganisaties aangesloten. Zij wil de positie van patiënten en consumenten in de gezondheidszorg versterken. Vraaggestuurde zorg moet gekoppeld zijn aan solidariteit, keuzevrijheid en behoud van de persoonlijke autonomie.

Engelstalig

NAMI - National Alliance for the Mentally Ill
Is a nonprofit, grassroots, self-help, support and advocacy organization of consumers, families, and friends of people with severe mental illnesses, such as schizophrenia, major depression, bipolar disorder, obsessive-compulsive disorder, and anxiety disorders.

EUFAMI - European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness
Koepelorganisatie voor organisaties van familieden van cliënten.

link melden

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16