home

> Brancheorganisaties, beroepsverenigingen en vakbonden

link melden

GGZ Nederland
De vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland is de brancheorganisatie van instellingen in de GGZ. Vrijwel alle instellingen voor GGZ zijn lid. Als brancheorganisatie behartigt de vereniging de belangen van haar leden en van de GGZ in het algemeen. Actuele beleidsthema´s zijn: overlast en onveiligheid, interculturalisatie, klanttevredenheid, arbeidsmarkt en certificering.

V&VN
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn dé beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden. Sinds 2011 is ook het LEVV (Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging )hier in opgegaan .

ABVAKABO/FNV
De grootste vakbond in zijn soort, onderbond van de FNV, zet zich in voor haar leden die werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector of de openbare marktsector. De website is gelinkt aan andere websites van de ABVAKABO zoals ABVAKABO.net.

CNV
Vakbond, onderbond van het CNV. Zij behartigt de belangen van de werknemers bij de overheid, in de sector zorg & welzijn en bij verzelfstandigde overheidsinstellingen (zoals TPG, KPN en nutsbedrijven). CNV Publieke Zaak vindt inspiratie in het christelijk-sociaal denken.

NU'91
Vakbond en beroepsorganisatie en voor verpleegkundigen en verzorgenden. Naast de specifieke belangenbehartiging voor deze beroepsgroep maakt NU’91 zich sterk voor de professionalisering en zelfstandigheid van verpleegkundigen en verzorgenden.

O&O fonds GGZ
Op deze site vindt u informatie over de ontwikkeling van arbeidsmarktbeleid en opleidingen in de GGZ. De site is een product van de werkgeversvereniging en de werknemersverenigingen in de GGZ
en is bedoeld voor alle werkenden in de GGZ. Zo staat er op dit moment bijvoorbeeld informatie over een werkgevershandleiding meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden GGZ.

Handen Af van GGZ-verpleegkundigen
Actie/petitie om de agressie in de GGZ terug te dringen. Lees m.n. de krantenartikelen onder 'Media' en het weblog.

Engelstalig

Horatio
The European Association for Psychiatric Nurses

link melden

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Crisisdiensten
Actueel
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16