home

Lidmaatschap

Lidmaatschap afdeling SPV exclusief voor SPV (i.o.) met erkende opleiding

Het lidmaatschap van de afdeling SPV is exclusief voor SPV-en of studerenden voor SPV. U wordt als SPV door de afdeling erkend wanneer u een door de afdeling erkende SPV-opleiding hebt gevolgd of op dit moment volgt.
Dit zijn alle MGZ-GGZ opleidingen en de Post-HBO SPV opleidingen die gegeven worden door: Hogeschool van Amsterdam; Avans Hogeschool te Breda en Amsterdam; Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Zuyd te Heerlen, Hanze Hogeschool Groningen en Hogeschool Utrecht.

Direct online aanmelden als lid

Dit kunt u hier doen doen op de website van de V&VN.

Een folder over het lidmaatschap kunt u downloaden: Afdeling SPV (PDF 509Kb)

Kosten lidmaatschap nieuwe leden (2021)

De contributie voor het lidmaatschap van V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen bedraagt voor 2021 voor gewone leden € 155,00, voor studentleden € 134,75 of voor Gepensioneerde leden €111,00. In dit bedrag is inbegrepen:

Abonnement vakblad Sociale Psychiatrie, gratis toegang studie(mid)dagen van de afdeling SPV, basislidmaatschap V&VN en het Kwaliteitsregister V&V inclusief deskundigheidsgebied SPV (laatste voor gediplomeerde spv)

Opmerking gepensioneerden
Wanneer u gepensioneerd bent en niet meer arbeidsactief dan is het register en zijn de studiedagen mogelijk minder relevant. Overweeg dan het lidmaatschap op te zeggen en een abonnement op SP af te sluiten of donateur te worden.

Tegemoetkoming werknemers CAO-GGZ contributie beroepsvereniging

Leden in dienst bij een instelling vallende onder de CAO GGZ kunnen bij hun werkgever gebruik maken van Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Hoofdstuk 14 Art.1. De werkgever heeft een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, hierna te noemen meerkeuzesysteem. Het meerkeuzesysteem biedt de werknemer de mogelijkheid keuzes te maken in de samenstelling van zijn arbeidsvoorwaardenpakket door uitruil van arbeidsvoorwaarden (bronnen) voor bepaalde doelen.
Artikel 2 Regelingen
1. De werkgever heeft in het kader van het meerkeuzesysteem een regeling voor o.a. i. Contributie beroepsorganisaties.

Wat krijgt u concreet (naast belangenbehartiging) bij een lidmaatschap van de afdeling?

U ontvangt de beleidsstukken van de afdeling
Tweemaal per jaar een uitnodiging voor en toegang tot de ledenvergadering met stemrecht
Tweemaal per jaar een uitnodiging en gratis toegang tot de studiemiddagen van de afdeling (voor niet-leden 60 euro per studiemiddag)
Viermaal per jaar gratis het vakblad Sociale Psychiatrie
Zes keer per jaar een nieuwsbrief
Mogelijkheid te participeren in 1 van de commissies of werkgroepen van de afdeling met een reiskostenvergoeding
Via uw V&VN basislidmaatschap zesmaal per jaar het V&VN Magazine
Gratis inschrijving in het deskundigheidsgebied SPV binnen het kwaliteitsregister V&V


 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16