home

Donateurschap

Donateursschap van de afdeling SPV

Voor personen, die niet voldoen aan de eisen voor het exclusieve lidmaatschap, is het mogelijk donateur van de afdeling ter worden. Dit geldt overigens ook voor instellingen.
We zijn er voorstander van dat een werkende spv of een spv in opleiding lid wordt in plaats van donateur. Het register voor spv-en is daardoor direct beschikbaar.
Zij worden verwezen naar het lidmaatschap van V&VN + Afdeling SPV.

Kosten donateurschap (2016) en aanmelding

Het donateurschap van de afdeling SPV kost € 81 per jaar.
U kunt zich hier direct online aanmelden als donateur.

Wat krijgt u concreet bij een donateurschap van de afdeling?

U ontvangt de beleidsstukken van de afdeling
Tweemaal per jaar een uitnodiging voor en toegang tot de ledenvergadering zonder stemrecht
Tweemaal per jaar een uitnodiging en gratis toegang tot de studiemiddagen van de afdeling (Instellingen mogen 1 persoon gratis deel laten nemen)
Viermaal per jaar gratis het vakblad Sociale Psychiatrie
Mogelijkheid te participeren in 1 van de commissies of werkgroepen van de afdeling met een reiskostenvergoeding

Periode donateurschap

Een donateurschap loopt tot het eind van het lopende kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd.
Voor een gedeelte van het kalenderjaar wordt een aangepast bedrag voor het donateurschap berekend.

Opzegging donateurschap

Opzeggen dient u schriftelijk of per e-mail 1 maand voor het einde kalenderjaar te doen.
U krijgt daarvan een bevestiging toegestuurd.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16