home

Kenmerken

Tengevolge van de zogeheten 'vermaatschappelijking van zorg’ is er een toenemende behoefte aan hoog gekwalificeerde SPV-en, die samen met de psychiater, basis GGZ verpleegkundige en andere disciplines in staat is tot het bieden van een breed sociaal-psychiatrisch zorgaanbod aan de cliënt en zijn systeem in zijn natuurlijk milieu en met oog voor de sociaal culturele context.

Het werkgebied van de SPV is het laatste decennium uitgebreid naar GGZ aangrenzende zorginstellingen zoals de verslavingszorg, de forensische psychiatrie, de openbaar geestelijke gezondheidszorg en ook in de huisartspraktijk is de SPV een graag geziene kracht.

De huidige ontwikkelingen van transmuralisering, vermaatschappelijking van zorg en een steeds complexere samenleving leidden in het begin van de jaren negentig tot het entree van de psychiatrisch verpleegkundige in het ambulante veld. De basis GGZ verpleegkundige richt zich met name op de rehabilitatie c.q begeleiding van de langdurig zorgafhankelijke cliënt en kan werken in diverse klinische settingen en in de ambulante zorg in de functie van thuiszorg-, revalidatie- of ambulant verpleegkundige.

Kwaliteit van zorg wordt geleverd door de SPV als een gespecialiseerd breed georiënteerd verpleegkundige op het gebied van complexe patiëntenzorg en systemen met ernstige psychiatrische en/of psychische problematiek. De SPV is een expert op het gebied van eclectische therapeutische activiteiten, zorgcoördinatie, crisisinterventie, systeembenadering, in beginsel voor alle doelgroepen. Daarnaast beschikt de SPV over vaardigheden op het gebied van coaching en consultatie.

De SPV heeft in het ambulante veld een samenwerkingsrelatie met de ambulant werkende basis GGZ verpleegkundige, waarbij de SPV ten opzichte van de basis GGZ verpleegkundige veelal een coachende functie heeft en zich tevens onderscheidt door de uitvoering van een aantal taken op het gebied van zorgcoördinatie, crisisinterventie, systeemtherapie en consultatie.
Voorts is het onderscheid met de basis GGZ verpleegkundige gelegen in de mate van deskundigheid en de grote mate van zelfstandigheid, die de beroepsuitoefening van de SPV vereist.

Te verwachten valt dat er binnen enkele jaren een verschuiving van taken tussen verschillende disciplines plaats gaat vinden. Dat wil zeggen dat medische taken daadwerkelijk door medici worden overgedragen aan andere disciplines waaronder verpleegkundigen. Aangezien de SPV van oudsher nauw samenwerkt met de psychiater en soms ook taken overneemt, liggen in het licht van deze veranderingen veel kansen voor onze beroepsgroep.

 

Bron: Het voorbestaan van de MGZ/GGZ opleiding onder vuur! (28k, PDF)
door Leonoor Hermanides-Willenborg, portefeuille onderwijs bestuur NVSPV en Jeanne Derks, voorzitter NVSPV. (artikel uit de SP, nummer 70, december 2003)

 

Lees ook het Beroepsprofiel SPV, zie Publicaties.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16